OP Keski-Suomi tulos 1-3/2021: Asiakkaita kohdataan pääsääntöisesti etänä - perinteisten pankkisalien aikakausi on ohi

  • Asiakasliiketoiminnan kehitys oli alkuvuonna ennakoitua parempi. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat 5,2 prosenttia ja kulut alenivat 1,6 prosenttia. Myös liiketoimintavolyymit kehittyivät myönteisesti.
  • OP Keski-Suomen kokonais- ja vertailukelpoinen liikevoitto supistuivat edellisvuodesta ollen noin 10,5 milj.euroa (11,5 milj.euroa). Kausien välinen ero vertailtavuudessa ja myös liikevoiton alenema johtuu OP Ryhmän sisäisten tuottoerien maksuajankohdan muutoksesta sekä aikaisempaa matalammasta tasosta.
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus säilyi vahvana 32,1 prosentissa (34,8 prosenttia) yritysluottojen riskipainojen kalibroinnista huolimatta.
  • Tilakäytön tehostamiseen liittyvä pääkonttorin remontti jatkuu koko vuoden 2021. Uudistetuissa kassa- ja neuvontapalveluissa toiminta on lähtenyt suunnitellusti liikkeelle.
  • Asuntorahoitusta haettiin vilkkaasti. Markkinakorkojen ollessa edelleen negatiivisia, on tärkeää kiinnittää huomiota velanottajien riittävään pitkän aikavälin maksukykyyn sekä mahdollisiin korkoriskeihin varautumiseen.

Käteisen käyttö vähentynyt merkittävästi

Kassapalveluiden käyttö ja kassapalveluissa asioivien määrä on laskenut alkuvuoden aikana edelleen. Ennakoimme, että kehityksen näin jatkuessa vuoden 2021 lopussa vähennys on -50 prosenttia, jos vertaamme asiointia vuoden 2019 lopun tilanteeseen.  
 
Käteisen käyttöön ja laskujen maksamiseen tarjoamme muita vaihtoehtoja. Uusin vaihtoehto on oman pankkitilin tapahtumien ja saldon seurantaan tarkoitettu OP Tiliviesti – tekstiviestipalvelu, joka ajantasaisuudellaan tuo asiakkaillemme myös turvallisuudentunnetta. Omistaja- ja senioriasiakkaiden digiopastuksia on alkuvuoden aikana myös järjestetty useita, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen. 
 
Ajanvarauksella tapahtuvia ja puhelimitse tai verkkoneuvotteluin hoidettavia henkilökohtaisia asiakastapaamisia on viikoittain jo noin 1000 kappaletta. Keskeisiä asioita kohtaamissa ovat mobiilipalveluiden käyttö, paras mahdollinen kortti parhaalla käyttövaralla, säästäminen ja vakuutusturva, Eronen täsmentää.
 
Pankin asiakkaat ovat tehneet asuntolainahakemuksia 40 prosenttia enemmän edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Yhä harvemmalla hakijalla on lainaa haettaessa uutta asuntokohdetta tiedossa. Uudehkoja haluttuja perheasuntoja, omakotitaloja ja isoja rivitaloasuntoja on kysyntään nähden vähän myytävänä. Useat asiakkaat päätyvät remontoimaan tai laajentamaan olemassa olevaa asuntoaan. Pitkään alamaissa ollut omakotitalorakentaminen on nousussa, kun ostettavia uudehkoja ok-taloja ei ole riittävästi ostettavissa. Julkinen keskustelu inflaation ja pitkien korkojen noususta siivittää keskustelua asuntolainojen korkosuojaamisesta.
 
Asuntokauppa jatkunut Jyvässeudulla vilkkaana alkuvuoden
 
Käytettyjen asuntoja kauppa on jatkunut vilkkaana Jyvässeudulla (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) tammi-maaliskuussa rajallisesta tarjontatilanteesta huolimatta. Toimialan kauppamäärä kasvoi 6,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Vahvin hyppäys on ollut omakotitalokaupassa, joka on kasvanut 12 prosenttia. 
 
OP Koti Keski-Suomi on säilyttänyt edelleen markkinajohtajan asemansa hetkellisestä henkilöstövähennyksestä huolimatta. Yrityksen markkinaosuus on vahvistunut alkuvuonna omakotitalokaupassa, kun yritys teki 50 prosenttia enemmän talokauppoja ko. ajanjaksolla. Asuntokaupan näkymät kevään ja kesän osalta ovat erittäin positiiviset, sillä käytettyjen asuntojen tarjontatilanne on hiljalleen normalisoitunut ja uusia rakennushankkeita on vireillä runsaasti. Kuluttajien asunnon ostoaikeet seuraavan 12 kuukauden aikana ovat myös ennätyksellisen korkealla, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta.
 
Varallisuudenhoidon liiketoiminta jatkaa vahvassa vedossa
 
Sijoitusmarkkina pysyi alkuvuoden edelleen vahvassa vedossa ja osakeindeksit vahvistuivat laajasti koko alkuvuoden. Varallisuudenhoidon liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja markkinanousu tuki rahasto- ja sijoitusvakuutustuotteiden kysyntää.  Rahastojen markkina-arvon muutos oli ensimmäisen kvartaalin aikana 4,2 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 5,2 prosenttia. Rahastojen markkina-arvon kehityksessä näkyy markkinan vahva nousu viimeisen vuoden aikana, 12 kk kasvun ollessa 40,5 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myös voimakkaasti 12 kk kasvun ollessa 27,2 prosenttia, kommentoi pankinjohtaja Juhana Jacksén.  
 
OP Keski-Suomen hallinnoitavien sijoitusvarojen määrä nousi vuoden ensimmäisen kvartaalin aika ennätykselliseen 1 863 milj. euroon, joista rahastojen ja sijoitusvakuutusten osuus on 1 104 milj. euroa.  OP Privaten hallinnoimat varat ovat alkuvuonna supistuneet -5,5 prosenttia 919,8 milj. euroon, mutta 12 kuukauden kasvu on säilynyt edelleen hyvällä tasolla ollen 33,9 prosenttia. 
 
Yritysrahoituksessa erittäin positiivista kehitystä
 
Yritysasiakkaiden luottokysyntä on ensimmäisellä kvartaalilla ollut hyvällä tasolla, ja kysyntä on painottunut pitkälti investointi- ja kiinteistöhankkeisiin sekä uudis- ja korjausrakentamiseen. Covid-19 pandemia koetteli laajasti koko maakunnan yrityssektoria viime vuonna, mutta alkuvuoden aikana koronasta johtuvien käyttöpääomaluottojen osalta kysyntä on ollut vähäistä. Lyhennysvapaitakin yritysluottoihin myönnettiin alkuvuoden aikana normaaliin tapaan, eikä edellisvuoden kaltaista lyhennysvapaa aaltoa ole ollut havaittavissa, kertoo Juhana Jacksén. 
 
Yritysten investointihalukkuus on ollut normaalia tasoa ja parantuva suhdanne saattaa näkyä loppuvuoden aikana rahoituskysynnän voimistumisena. OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 6,1 prosenttia ollen 541,5 milj.euroa. Yritysten talletuskannan kasvu tuntuu sitä vastoin hiljenneen ja talletuskanta on säilynyt vuoden vaihteen tasolla, ollen 581,6 milj. euroa. Spekuloinnit inflaatiopaineista ja mahdollisesta korkotason noususta ovat pitäneet kiinteäkorkoisten lainojen ja korkosuojausten kysynnän voimakkaana. 
 
Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta ja tulevasta 
 
Epidemian tulevalla kehityksellä on merkittävä vaikutus taloudelliseen ympäristöön. Koronakriisin pitkittyessä arvioimme maksuvaikeuksien lisääntyvän ja luottotappioiden kasvavan nykyisestä, vaikka pankin luottosalkun riskiprofiili on edelleen maltillinen. Ennakoimme pankin kokonaisliikevoittotason olevan edellisvuotta alhaisempi.
 
Edustajiston vaalit syksyllä
 
Tulevana syksynä edustajiston vaalit käydään noin 65 osuuspankissa ympäri Suomen. Keski-Suomen Osuuspankki on yksi vaalipankeista. Vaalit pidetään neljän vuoden välein. Ehdokkaaksi voi asettua ja äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet OP Keski-Suomen omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021. Ehdokkaaksi voi asettua ajalla 16.8. – 10.9.2021. Edustajiston vaalien äänestys tapahtuu 4. – 17.11.2021. 
 
Omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto käyttää osuuspankissa ylintä päätösvaltaa. Edustajiston jäsenet pääsevät vaikuttamaan oman osuuspankkinsa toimintaan ja tuomaan omistaja-asiakkaiden ääntä kuuluville.
 
Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pasi Sorri, pasi.sorri(a)op.fi, p.050 577 9834