OP Keski-Suomi tulos 1-12/2020: torjuntavoitto haastavissa olosuhteissa osaavan henkilöstön avulla

  • Olosuhteiden haastavuuteen nähden onnistuimme hyvin turvaamaan henkilöstön työturvallisuuden, operatiivisen toimintakyvyn sekä palveluiden saatavuuden.
  • Vuonna 2019 perustetun omistaja-asiakaspalvelun etätapaamisiin sekä -neuvotteluihin pohjautuva toimintamalli osoittautui toimivaksi koronan aiheuttamien rajoitusten aikana. Etätapaamisten ja -neuvotteluiden osuus kattaa 80 prosenttia kaikista asiakastapaamisista.
  • OP Keski-Suomen vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuodesta ollen 18,4 milj. euroa (21,2 milj. euroa). Liikevoitto oli noin miljoona euroa vuodelle asetettua alkuperäistä tavoitetta matalampi. Keskeisimmät muutokset aiheutuivat palkkiotuottojen heikkenemisestä, kasvaneista ennakoivista arvonalentumiskirjauksista sekä sijoituskiinteistöjen saamatta jääneistä vuokrista ja annetuista alennuksista. Kuluja kasvattivat suorat ja epäsuorat sääntelykulut sekä ICT-menot.
  • Negatiivinen korkotaso, kireä kilpailutilanne, EKP:n taholta kiristyvä sääntely sekä pakollisten tietojärjestelmäinvestointien aiheuttamat kulurasitteet aiheuttavat merkittävän haasteen liiketoiminnan kannattavuudelle.
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus oli edelleen vahva 33,9 prosenttia. Vakavaraisuus laski positiivisesta tuloksesta huolimatta edellisvuodesta, koska käyttöönotettu uusi maksukyvyttömyyden määritelmä, ja muihin EKP:n päätöksiin sisältyvät riskipainokertoimet kasvattivat kokonaisriskin määrää vähittäis- ja yritysvastuissa.

Kassapalveluiden käyttö väheni, asuntoluottojen kysyntä piristyi loppuvuodesta hyvälle tasolle

– Kassapalvelun käyttö laski vuoden 2020 aikana yli 30 prosenttia, kun aiempina vuosina lasku on ollut reilun 10 prosentin tasolla. Käteisen käyttö on vähentynyt, korttien käyttö lisääntynyt ja asiakkaat ovat löytäneet laskujen maksamiseen uusia tapoja, kertoo koronavuoden muutoksista pankinjohtaja Pasi Eronen.

– Aktiivisuus asiakkaisiin päin on lisääntynyt. Olemme kontaktoineet ja sopineet asiakastapaamisia 30 prosenttia enemmän kuin aiemmin. Tapaamiset hoidamme pääosin puhelimitse tai verkkoneuvotteluin. Tavoitteenamme on ollut herättää asiakasta miettimään, mikä hänelle ja lähipiirilleen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa, Eronen kertoo. – Keskustelujen pohjalta olemme ratkaisseet tai turvanneet yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle tärkeimpiä kysymyksiä esimerkiksi vakuutusasioissa, säästämisen aloittamisella, liittämällä asiakkaan korttiin riittävän käyttövaran yllättävien tilanteiden varalta, täsmentää Eronen. 

Asuntolainakysyntä kasvoi alkuvuoden heikomman jakson jälkeen aiempien hyvien vuosien tasolle. Loppuvuodesta normaalia pienempi määrä myynnissä olevia perheasuntoja jarrutti asuntorahoitusta. Asiakkaille ei löytynyt normaaliin tapaan itselleen sopivaa kohdetta ostettavaksi. 

Yhä useampi asiakas on remontoinut tai varustellut kotiaan tai vapaa-ajan asuntoaan. Remontti- ja kulutusluotot ovat kasvaneet merkittävästi. Samoin vapaa-ajan asunnon hankintaan otetut lainat. Opiskelijoiden heikommat työntekomahdollisuudet ja aiempi opintotukiuudistus näkyy opintolainojen kysynnän suuressa kasvussa.

Asuntokaupan koronavuosi positiivinen

Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) käytettyjen asuntojen kauppa selviytyi koronavuodesta 2020 odottamattoman hyvin. Koko toimialan kauppamäärä kasvoi 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kerrostalokauppa vahvistui toimialalla 10,2 prosenttia ja rivitalokauppa 9,0 prosenttia. Omakotitalokauppojen määrä kääntyi myös pieneen 1,6 prosentin kasvuun talokaupan vilkkaan loppuvuoden ansiosta. 

– OP Koti Keski-Suomi teki myös vahvan vuoden, sillä liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Vahvinta kasvu oli rivitalokaupassa, jossa yrityksen kauppamäärä kasvoi 20,3 prosenttia. Ääneseudulla yrityksen markkinaosuus on noussut entisestään ollen koko vuoden osalta 46,6 prosenttia. Välittäjien tekemiä kesämökkikauppoja tehtiin Keski-Suomen alueella vuonna 2020 56 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. OP Kodin tekemien kesämökkikauppojen määrä kasvoi 140 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä. 

Varallisuudenhoidossa vauhtia ja voimakasta kasvua

– Sijoitusmarkkinassa nähtiin maaliskuussa 2020 poikkeuksellisen kova korjausliike covid-19 viruspandemian ja sen taloudellisten seurausten pelossa. Voimakas lasku markkinoilla tarttui niin osakkeisiin, kuin korkosijoituksiinkin. Keskuspankkien nopea ja voimakas reagointi rauhoitti markkinoita ja osakemarkkina vahvistui voimakkaasti aina vuoden loppuun asti. Varallisuudenhoidon myyntisuoritus oli markkinan vauhdikkaista liikkeistä huolimatta tasaisen hyvä koko vuoden ajan, kertoo pankinjohtaja Juhana Jacksén. 

OP Keski-Suomen rahastokannan markkina-arvon muutos vuonna 2020 oli 17,9 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 3,5 prosenttia. Sijoitusvakuutuskannan maltillinen arvon muutos johtuu pääosin verotusmuutoksesta, joka tuli voimaan vuoden alussa 2020.   

Hallinnoitavien rahastojen ja sijoitusvakuutusten kokonaismäärä nousi ensimmäisen kerran OP Keski-Suomen historiassa yli miljardin euron, ollen 1,019 miljardia euroa. 

OP Privaten hallinnoimien varojen kasvu on ollut erityisen voimakasta kevään voimakkaasta markkinaheilunnasta huolimatta. OP Privaten hallinnoimat varat nousivat vuonna 2020 25,3 prosenttia kasvaen 961,3 milj. euroon. 

Yritysliiketoiminnassa poikkeuksellinen vuosi pandemian johdosta

Yritysliiketoiminnan tekeminen painottui alkuvuoden aikana kumppaniyritysten tukemiseen äkillisen kriisin keskellä. Yritysliiketoiminnan näkökulmasta vuosi lähti varsin hyvin käyntiin, mutta maaliskuussa tekeminen muuttui pandemian johdosta täysin lyhennysvapaiden ja käyttöpääomien myöntämiseen. Kriisin aikana yli 100 milj. euron yritysluotoille myönnettiin maksuton lyhennysvapaa ja 65 yritystä tuettiin käyttöpääoman muodossa.
– Kaikkiaan koronaan liittyviä hankkeita käsiteltiin pankissa n. 340 kpl kevään ja alkukesän aikana, kertoo Juhana Jacksén.  

Kesän jälkeen tilanne rauhoittui ja palasi lähemmäksi normaalia. Koko yritysliiketoiminnan suoritus on ollut poikkeusaikana hyvällä tasolla ja yritysliiketoiminnan tulokset ovat tavoitteiden mukaiset, vaikka kevät meni pääosin maksuohjelman muutosten ja käyttöpääomaluottojen parissa. Yritysrahoituksen volyymit kasvoivat vuoden 2020 aikana 4,5 prosenttia. Yritysten talletukset kasvoivat edelleen varsin voimakkaasti, kasvun ollessa 8,4 prosenttia. Matalan korkotason johdosta yritysluottojen korkosuojausten ja kiinteäkorkoisten luottojen kysyntä on ollut voimakasta. 

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta ja tulevasta 

Epidemia jatkunee vielä pitkälle kuluvaan vuoteen kasvavista rokotusmääristä huolimatta. Tämä aiheuttaa epävarmuutta taloudelliseen toimintaympäristöön. Jatkamme asiakkaidemme palvelua erityi-sesti turvallisiin ja helppokäyttöisiin digitaalisiin palveluihin sekä etätapaamisiin ja -neuvotteluihin pohjautuvalla toimintatavalla. Arvioimme, että pankin liikevoittotaso tulee olemaan nykytasoa matalampi ja EKP:n tekemät yritysluottojen riskipainotarkastelut heikentävät pankin vakavaraisuutta.

Pohjola Vakuutus korvasi OP Keski-Suomen alueella vahinkoja 25,3 miljoonaa euroa 

Korvatut vahingot jakautuivat 58 prosenttisesti henkilöasiakkaille ja 42 prosenttisesti yritysasiakkaille.

Pohjola Vakuutuksen vahinkokehityksessä näkyivät erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset ja sääilmiöt kuten leuto talvi. Ajoneuvoilla sattuneista vahingosta korvattiin OP Keski-Suomen alueella 8,9 milj. euroa. 

Koronaviruspandemia lisäsi kiinnostusta erityisesti henkivakuutuksiin ja terveysvakuuttamiseen – lähimmäiset halutaan turvata ja terveyden ja hyvinvoinnin riskeiltä halutaan suojautua.

Lisätiedot: 
OP Keski-Suomi, toimitusjohtaja Pasi Sorri, pasi.sorri(a)op.fi, p.050 577 9834
Pohjola Vakuutus, Henkilöasiakkaat/keskinen alue, myyntijohtaja, Juho Laine, juho.laine(a)pohjola.fi, p. 050 374 6437

Volyymit ja avainluvut 1-12 2020