OP LÄNSI-SUOMEN VUOSIKATSAUS 2017

Vuonna 2017 OP Länsi-Suomen kantava teema oli yhteiskuntavastuullisuus ja vapaaehtoistyö. Valtakunnallisen Hiiop100 -vapaaehtoistyöhankkeen myötä pankin henkilökunta sai tehdä vuoden aikana yhden päivän vapaaehtoistyötä työajalla. Vapaaehtoistöitä tehtiin erityisesti ikäihmisten parissa. Vuoden lopussa pankki jatkoi seniorikansalaisten huomioimista lahjoittamalla riksapyörän Länsi-Suomen Diankonialaitokselle, joka huolehtii, että pyörä saadaan liikkeelle toimialueellamme olevien ikäihmisten iloksi. Vastuullisuuden teemalla on tarkoitus jatkaa myös tänä vuonna.

 

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa myös talouden kasvaessa

Viime vuonna käynnistynyt talouskasvu alkoi loppuvuonna näkyä positiivisesti myös Satakunnassa. Työttömyys on vähentynyt ja yritysten näkymät parantuneet. Vielä alhaalla olevat korot yhdessä suhdannekäänteen kanssa tukevat erityisesti yritysten investointeja ja myös asuntokauppaa. - Asiakkaidemme on kuitenkin varauduttava talouskasvun myöstä nouseviin korkoihin, toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa. - Omistaja-asiakkaidemme ja toimialueemme näkökulmasta OP Ryhmän liiketoiminta-alueiden laajentuminen tuo mukanaan positiivisia uutisia Satakuntaan. Saamme Poriin ryhmän uuden konseptin mukaisen Pohjola Lääkärikeskuksen kuluvan vuoden syksyllä, Kiuru vielä jatkaa.

 

Rahoituksessa kasvua

Myönteinen taloustilanne näkyi uusien myönnettyjen yritysluottojen 25 % kasvuna. Uusia yritysluottoja myönnettiin 255 miljoonaa euroa. Suhteellisesti eniten kasvoivat asuntoyhteisöille sekä maa- ja metsätalouteen myönnetyt luotot. Ongelmaluottojen taso säilyi edelleen matalana.

Pankin asuntolainakanta oli hienoisessa kasvussa. Uusia asuntolainoja nostettiin yhteensä 231 miljoonaa euroa. Nostetuista asuntoluotoista vajaa puolet oli korkosuojattuja. Tänä vuonna pyrimme siihen, että yli puolet asuntolaina-asiakkaistamme suojaavat lainansa korkojen nousulta. Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen välittämien kauppojen arvo nousi 3,0 %. Asuntokauppojen kasvu oli huomattavaa Rauman seudulla.

 

Sijoitusvolyymit hyvässä kasvussa

Matalat korot olivat vuoden teemana myös säästämisessä ja sijoittamisessa. Matalista korkotuotoista johtuen asiakkaat hakivat tuottoja rahastoista, sijoitusvakuutuksista ja strukturoiduista sijoitustuotteista. OP Länsi-Suomen asiakkaiden rahastokanta kasvoikin 14,8% ja sijoitussidonnaisten vakuutusten kanta 7,6%.

 

Yhä useampi asiakas keskittää sekä pankki- että vakuutusasiointinsa

OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 2278 uudella omistajalla vuonna 2017. Sekä pankki- että vakuutusasiansa OP Länsi-Suomeen keskittäneiden asiakkaiden määrä kasvoi 2191 hengellä. Omistaja-asiakkaille pankki hyvitti bonuksia ennätykselliset 8,4 miljoonaa euroa.

Asiakkaiden käyttäytymisessä näkyi selvästi digitaalisten kanavien merkityksen kasvu. Noin 4 miljoonaa suomalaista käyttää aktiivisesti eli vähintään kerran kuukaudessa internetiä ja 76 % suomalaisista käy netissä useita kertoja päivässä. Luonnollisesti tämä näkyy myös pankki- ja vakuutusasioiden hoidossa. Asiakkaat hoitavat päivittäiset asiansa nopeasti ja edullisesti verkkopankissa tai OP Mobiilissa. Konttorissa käydään yhä harvemmin. Kun konttorissa käydään, halutaan tulla rauhassa neuvotteluun, joka on lisännyt ilta-aikojen kysyntää.

 

Tulostaso vakaalla pohjalla

Vuosi 2017 sujui pankin talouden näkökulmasta myönteisesti. Korkokate supistui hieman eli 2,4 prosenttia, mitä voi pitää hyvänä saavutuksena miinuskorkojen maailmassa. Pankkiliiketoiminta kasvoi 3,4 prosenttia. Siinä suurin kasvuvaikutus oli asiakkaiden sijoitusvolyymeillä. Tiukka kulukuri tuotti kokonaiskuluihin 4,8 prosentin aleneman. Pankin liikevoitoksi muodostui asiakasbonusten jälkeen 38,1 miljoonaa euroa. Pankin omistaja-asiakkaiden tuotto-osuuksille maksettiin edelleen 3,25 prosentin tuotto.

- OPn perustehtävä on tuottaa menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölleen. Toteutamme tätä tehtävää eurojen valossa yhteisöverojen, OP-bonusten ja tuotto-osuuksille maksettavien korkojen kautta. Yhteiskuntavastuun näkökulma tuo mukanaan sekä rahallisia että esimerkiksi vapaaehtoistyön tekoja niin alueelliselle urheilulle kuin kulttuurillekin. Suurin merkitys on kuitenkin sillä, että pankin vahvan talouden avulla kykenemme rahoittamaan paikallista yrityselämää niin suurissa kuin pienissäkin hankkeissa, toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa.

Oma lukunsa on Pohjola Lääkärikeskuksen avaaminen Poriin syksyn 2018 aikana, Matti Kiuru toteaa.   - Lääkäriasema tulee sijoittumaan asiantuntijakeskus BEPOPiin. Panostamme uudessa konseptissa nopeaan hoitoketjuun ja asiakaskokemukseen. Tavoitteemme on, että asiakkaamme saavat oikeaan aikaan oikeanlaista hoitoa, joka on todistetusti laadukasta ja vaikuttavaa. Konseptin avulla saamme uuden, hienon tavan toteuttaa perustehtäväämme eli hyvinvoinnin tuottamista koko toimintaympäristöllemme.

 

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Matti Kiuru, p. 044 7141 400

Varatoimitusjohtaja Esa Sainio, p. 044 7317 224