Toimialueen parantunut tilanne näkyi OP Lounaismaan tuloksessa ja kehityksessä

Nyt panostetaan asumiseen, sekä laitetaan myös säästöön.

Ennätysmäärä asuntokauppoja ja asuntolainoja. Säästösopimuksia 50 miljoonan euron arvosta, uusia säästäjiä yli 3000. Siinä pääkuva Forssan, Salon ja Someron alueilla toimivan OP Lounaismaan vuodesta 2021.  

– Viime vuonna taloudessa tapahtui paljon. Se viestii asukkaiden luottamuksesta talouteen ja työllisyyteen. Se kertoo myös, että ihmisillä on mahdollisuus ja tarve panostaa asumiseen ja kartuttaa varallisuuttaan, toteaa OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala.  

Kaikkiaan toimialueella asuntokauppoja tehtiin 1386 kappaletta, joista OP Kodin välityksen osuus oli 559 kappaletta. OP Kodin markkinaosuus alueen kiinteistönvälityksessä kehittyi suotuisasti ja lähentelee 40 prosenttia. 

Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden jokaisena kuukautena enemmän kuin edellisenä vuotena.  Asuntoluottoja myönnettiin vuonna 2021 kaikkiaan 228 miljoonalla, mikä on reilut 10 prosenttia aikaisempaa vuotta enemmän.  

OP Lounaismaa teki vuonna 2021 liikevoittoa 16,9 miljoonaa euroa. Tulos oli edellistä vuotta vahvempi hyvän tuottokasvun sekä merkittävästi alempien luottojen arvonalentumiskirjausten vuoksi.  

Forssalaiset, somerolaiset ja salolaiset säästävät mobiilissa  

OP Lounaismaassa tehtiin vuoden 2021 aikana 3000 uutta jatkuvan säästämisen sopimusta. Säästäminen erilaisiin sijoitustuotteisiin onkin lisääntynyt viime vuosien aikana paljon.  

– Käsi kädessä säästämisen kasvun kanssa kulkee digitaalisten palvelujen ja erityisesti OP-mobiilin käytön lisääntyminen. Viime vuonna lanseerattiin muun muassa uusi OP Sijoituskumppani -palvelu, joka on ilmainen varainhoidon apuväline, kertoo pankinjohtaja Jukka Tuominen.  

Uusia OP-mobiilikäyttäjiä oli viime vuonna lähes 4000 kappaletta, mikä kertoo digitaalisten palvelujen suosion lisääntymisestä. OP Lounaismaan asiakkaita kiinnosti viime vuonna suomalaisista pörssiyhtiöistä eniten Sammon osakkeet. Toiseksi eniten ostettiin UPM-Kymmenen osakkeita ja kolmanneksi eniten Anora Groupin osakkeita.  

– Tilaston mukaan naiset sijoittavat laajemmalla skaalalla ja hajauttavat osakeostojaan enemmän, kun taas miesten sijoituksista kotimaisiin pörssiyhtiöihin yli puolet oli Sampoa, Tuominen toteaa.  

Yritykset jarruttelevat vielä investointeja  

Myös yritykset aktivoituivat sijoittamaan varojaan. Sen sijaan yritysluottojen kysyntä oli viime vuonna maltillista.  

– Näyttää siltä, että yrityksissä ollaan vielä hieman varovaisia investoimaan kasvuun. Tälle kuluvalle vuodelle meillä onkin odotuksia yritysrahoituksen osalle. Toki nopeasti muuttunut kansainvälinen tilanne saattaa muuttaa näkymää nopeasti, toteaa OP Lounaismaan yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Eeva Vainio.   

Hyvä tulos jää toimialueelle ja vahvistaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimialueen elinvoimaisuutta 

OP Lounaismaa jakaa tulostaan pankin 49 600 omistaja-asiakkaalle OP-bonuksina, joita viime vuonna kertyi 3,5 miljoonan euron edestä. Kaikkiaan omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 4,9 miljoonaa euroa. Pankin Tuotto-osuuksille maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti viime vuodelta 3,25 prosentin korko. Kuluvalle vuodelle on luvassa poikkeuksellinen 4,45 prosentin korko, kun OP Ryhmä juhlistaa 120-vuotista taivaltaan nostamalla omistaja-asiakkaidensa Tuotto-osuuksien tuottotavoitetta 1,2 prosenttiyksiköllä.  

– Paikallisen pankin hyvä tulos jää omalle seudulle. Tuloksesta mahdollistetaan tänäkin kesänä 100 nuorelle kesätyöpaikka. Lisäksi olemme vahvasti mukana urheilun, kulttuurin ja tapahtumien sekä paikallisen yritystoiminnan kumppanina, Hautala sanoo.  

Työntekijöiden tyytyväisyys näkyy myös asiakastyytyväisyytenä. OP Lounaismaa mittaa säännöllisesti niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin tyytyväisyyttä. Vuonna 2021 asiakaskohtaamisten NPS eli asiakasuskollisuusmittarilukema oli 86/100.  

– Luku on monen vuoden työn tulosta. Olemme strategiamme mukaan panostaneet asiakaskokemukseen ja palveluun. Asiakastyytyväisyys korreloi myös työntekijäkokemusta, mikä sekin on erinomainen, Tuominen kertoo. 

Pankissa työskenteli viime vuonna 119 henkilöä. Yleisesti yritysten kasvua hillitsevä osaajapula ei ole näkynyt pankissa. Osaajia on saatu rekrytoitua erityisesti sisäisten suosittelujen ja liidien kautta.  

Sääntely ja palvelujen digitalisaatio aiheuttavat kuluja  

Pankin tuloksessa ja toiminnassa näkyy kasvaneina kuluina finanssitoimialaa koskevan sääntelyn lisääntyminen ja palveluiden digitalisoituminen.  

– Osa hyvää tulosta on tietenkin se, että olemme pystyneet täyttämään kaikki vaativat sääntelyn vaatimukset. Se kertoo uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Olemme vakavarainen pankki, joka pitää huolta asiakkaidensa varallisuudesta ja asioinnin turvallisuudesta, Hautala toteaa.  

– Digitalisaatio vaatii paljon investointeja. Loppupeleissä se näkyy kuitenkin asiakkaille helppokäyttöisinä ja hyvin saavutettavina palveluina, Tuominen lisää. 

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Hautala, puh. 050 342 7658