Arkkitehtuurikilpailu keskustakorttelin kehittämiseksi on ratkennut

Oulun Osuuspankki käynnisti 7.4.2021 arkkitehtuurikilpailun Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 14:n kehittämiseksi. Kutsukilpailu päättyi 2.6.2021. Voittajatyö julkaistiin 30.6.2021

 
Kilpailun tarkoituksena on tutkia eri vaihtoehtoja uuden toimisto- ja liiketiloja sekä asuinhuoneistoja sisältävän kokonaisuuden luomiseksi. Rakennushankkeen myötä Oulun Osuuspankki haluaa tuoda ihmisiä monipuolisten palveluiden äärelle.
 
– Keskustan elinvoimaisuuden lähtökohta on sen monipuolinen toiminnallisuus. Haluamme olla yhdessä Oulun kaupungin kanssa kehittämässä ja rakentamassa kaupunkikeskustaa, jossa sen asukkailla on hyvä elää ja yrityksillä edellytyksiä toimia, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio toteaa. 
 
Oulun Osuuspankin pääkonttori sijaitsee vuonna 1971 valmistuneessa kiinteistössä Isokatu 14:ssä.
 
– Olemme tutkineet Isokatu 14:n osalta peruskorjausvaihtoehdon ja todenneet, että nykyvaatimusten mukaisia tiloja on teknisten rajoitteiden vuoksi hyvin vaikea toteuttaa peruskorjauksella. Laadukas uudisrakentaminen antaa mahdollisuuden tutkia avoimesti uusia ideoita ja vaihtoehtoja, joilla kehitämme paitsi korttelia myös koko keskusta-aluetta, yksikönjohtaja Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä sanoo. A-Insinöörit toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina.  
 

Kutsukilpailusta parhaat, ympäristöön sopivat ratkaisut

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään kutsukilpailuna, jossa pankin kumppaneina toimivat Oulun kaupunki ja A-Insinöörit. Kilpailu järjestetään SAFAn sääntöjen mukaisesti. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii pankin toimitusjohtaja Keijo Posio.
 
– Suunnittelukohde sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Plaanaojan varrella. Kutsukilpailulla varmistamme, että saamme parhaiten tähän ympäristöön sopivia, kaupunkikuvaa kehittäviä ja taloudellisesti kestäviä ehdotuksia korttelin kehittämiseksi, Posio taustoittaa.
 
Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykänen kertoo, että uudisrakennuksen kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet on pohdittu yhdessä tarkkaan. Korkeatasoisen laadun varmistamiseksi arkkitehtuurikilpailu sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti.
 
– Rakennusten arkkitehtuurin ja julkisivujen käsittelyn sekä materiaalien tulee liittyä luontevalla tavalla urbaaniin ja arvokkaaseen ympäristöön sekä rakennuksiin. Oulun keskustaa kehitetään toimintoja monipuolistaen ja maankäyttöä tehostaen sen ominaispiirteitä hyödyntäen.
 
Kilpailussa on mukana neljä suomalaista arkkitehtitoimistoa: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, JKMM Arkkitehdit Oy, Linja Arkkitehdit Oy sekä LUO Arkkitehdit Oy. Lautakunta käsittelee kilpailuun osallistuvat työt anonyymisti.
 
Arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmaan pääsee tutustumaan oheisen linkin kautta.
 

Arkkitehtuurikilpailun voittaja on Linja Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus nimimerkillä Graadi

Oulun Osuuspankin arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta valitsi kilpailun voittajaksi oululaisen arkkitehtitoimiston Linja Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotuksen nimimerkillä Graadi. Palkintolautakunta kommentoi päätöstään seuraavasti:

”Oulu on vuonna 2021 yksi pohjoisen Euroopan dynaamisimmista kasvukeskuksista. Kaupungin pitkä, monikerroksellinen tarina täydentyy parhaillaan kiivaalla lisärakentamisella kaupungin reuna-alueilla, keskustaa ympäröivillä alueilla ja historiallisen ruutukaavakeskustan merkittävällä uudis- ja täydennysrakentamisella. Harkittu ja huolella suunniteltu täydennysrakentaminen on kaupungin elinvoimaisuudelle suuri mahdollisuus.

Valittua ehdokasta kuvataan mm. seuraavasti: Rakennuksen jäsentely Puistolan ja Kalevankulman räystäslinjan, Puistolan harjakorkeuden sekä toimisto- ja asuinmassojen välistä teknistä kerrosta hyödyntäen ja maltillisia diagonaalisia linjoja yhdistellen luo kokonaisuuden, jossa on rakennuksen kokoon nähden oikea määrä ympäristöön sovitettuja muotoja. Rakennuksen korkea osa toistaa yllättävän toimivalla tavalla alemman massan muotoja ja materiaaleja."

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme Oulun kaupungille, A-Insinööreille, SAFA:lle sekä muille kilpailun eri vaiheissa mukana olleille hienosti sujuneesta yhteistyöstä! Haluamme kiittää myös jokaista teoksia kommentoinutta kiinnostuksesta arkkitehtuuria kohtaan!

Oulun Osuuspankki tekee lopullisen päätöksen pääsuunnittelijasta kokonaisharkintansa perusteella ja lähtee viemään tämän kanssa toimitilansa uudisrakennusta eteenpäin.

Tutustu ehdolla olleisiin töihin

Voit tutustua voittajaehdotukseen sekä muihin mukana olleisiin vaihtoehtoihin alla. Kielekkeiden takaa löytyvät myös kullekin työlle annetut yleisökommentit. 

Mistä on kyse?

  • Oulun Osuuspankki omistaa Isonkadun, Hallituskadun ja Kirkkokadun rajaamassa korttelissa olevat kiinteistöt, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 14:n ja Asunto Oy Oulun Kalevankulman.
  • Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena on löytää korkeatasoinen ja käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva ja taloudellisesti toteutuskelpoinen kokonaisratkaisu.

Arkkitehtuurikilpailun voittaja on nimimerkki Graadi, jonka takaa paljastui tekijäksi oululainen arkkitehtitoimisto Linja Arkkitehdit Oy.

Voittajatyön tekijätyöryhmä:

Hiroyuki Tsukui, arkkitehti
Andrea Bonetti, arkkitehti
Iina Karppinen, arkkitehti yo
Toni Pallari, arkkitehti
Esa Paajanen, arkkitehti SAFA
Markus Makkonen, arkkitehti SAFA
Jaakko Kallio-Koski, arkkitehti SAFA
Riina Rönnberg, suunnitteluassistentti
Marttiina Vierimaa, arkkitehti SAFA
Ville Niskasaari, arkkitehti SAFA
Juha Kujanpää, arkkitehti SAFA

Tutustu liitteessä (pdf) olevaan kilpailuehdotukseen A nimimerkillä Graadi. 

Tutustu liitteessä (pdf) olevaan kilpailuehdotukseen B nimimerkillä Holvi. 
Tutustu liitteessä (pdf) olevaan kilpailuehdotukseen C nimimerkillä Kruuna ja Klaava. 
Tutustu liitteessä (pdf) olevaan kilpailuehdotukseen D nimimerkillä Pooki.