Kesätyö yhdistykset

Kesäduuni OP:n piikkiin

Nuorten haku yhdistyksiin on päättynyt 19.4. Yhdistykset ilmoittavat valinnoistaan toukokuun alussa.

OP Oulu tarjoaa Kesäduunin 50 nuorelle pankin piikkiin!

Kesätöihin pankin piikkiin!

Ensikosketus työelämään on nuorelle tärkeä juttu. Osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat 15-17-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa. Oulun Osuuspankki on jo kahdeksatta vuotta peräkkäin mukana lahjoittamassa kesätyöpalkan nuoren työllistämiseksi toimialueensa yleishyödyllisissä yhdistyksissä. 

Nuorten kesätyöpaikkojen haku oli auki 19.4.29020 saakka. Tarjolla oli 50 kesätyöpaikkaa Oulun seudulla. Yhdistykset valitsevat kesätyöntekijän hakijoiden joukosta toukokuun alussa.

OP Oulun kesätyötuki on tarkoitettu 15-17-vuotiaiden palkkaamiseen yleishyödylliseen yhdistykseen kahden viikon työajalle kesä-elokuun väliselle ajalle. Työ voidaan tarvittaessa jaksottaa pienempiinkin jaksoihin. OP Oulu lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan, 400 euroa, ja yhdistys puolestaan hoitaa käytännön palkanmaksun ja vastaa työnantajavelvoitteista. Tutustu työpaikkoihin alalaidan linkistä ja hae haluamaasi yhdistykseen.

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja noudattaa Vastuullisen kesätyön periaatteita, ja OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista niihin. Voit tutustua Vastuullisen kesätyön periaatteisiin tästä.

Yhdistykset käsittelevät hakemukset ja haastattelevat hakijat itse. Kesätyöhön valitun nuoren tulee olla 15–17-vuotias ja kesätyön sijoittua koulujen kesäloma-aikaan.

Koronavirustilanteen vaikutus kesätyöpaikkoihin

Koronavirustilanteessa sekä kesätyön tarjoavia yhdistyksiä että kesätyötä hakevia nuoria huolestuttavat ensi kesän kesätyöpaikkojen toteutuminen. 

  • Työpaikkojen tarjoaminen ja tulevaisuuteen katsominen ovat koronavirustilanteessa entistä tärkeämpiä asioita ja tämän vuoksi me OP Ryhmässä haluamme kannustaa yhdistyksiä tarjoamaan tilanteesta huolimatta nuorille mahdollisuuden hakea kesätyöpaikkoja.

  • Rekrytointiprosessin hakemuksineen ja haastatteluineen voivat yhdistykset toteuttaa mahdollisuuksiensa mukaan joko etäyhteyden avulla puhelin- tai videoneuvotteluna, chattina tai muulla vastaavalla tavalla.

  • OP Oulu ja yhdistykset työnantajan roolissa seuraamme koronavirustilanteen etenemistä. 

  • Kesätöiden toteutumisen osalta pidämme kesätyöpaikkaan valitun nuoren ajan tasalla kulloinkin voimassa olevien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. 

  • Yhdistykset voivat sopia esimerkiksi siirrosta alkukesästä loppukesään itsenäisesti ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. 

  • Yhdistys voi itsenäisesti muuttaa kesätyötehtävän sisältöä esimerkiksi etänä toteutettavaksi OP Oululle kuvaamastaan koronavirustilanteen niin vaatiessa ja yhdessä sisällön muuttamisesta palkatun nuoren kanssa sopien. 

  • Mikäli yhdistys ei pysty tarjoamaan nuorelle Kesäduunia OP:n piikkiin, tekee yhdistys itsenäisesti päätöksen myönnetyn tuen käyttämättä jättämisestä tehtävään valittua nuorta informoiden ja työnantajavelvoitteet huomioiden. Mikäli kesätyö peruuntuu, ilmoittaa yhdistys tuen käyttämättä jättämisestä OP Oululle sähköpostilla oulun.viestinta@op.fi

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja pähkinänkuoressa

Kampanjan ydinajatuksena on, että yhdistyksellä on mahdollisuus palkata työntekijä kesätyöhön, jota todennäköisesti ilman tukeamme ei olisi tarjolla. Samalla nuorille tarjoutuu mahdollisuus hakea ehkä elämänsä ensimmäistä työpaikkaa. OP haluaa auttaa nuoria eteenpäin saamaan työkokemusta.

Kesätyötuki on osa OP Oulun yhteiskuntavastuullista ohjelmaa ja pankkimme tapa jakaa tulosta oman alueen toimeliaisuuden hyväksi.

Oulun Osuuspankki on ollut mukana kesätyötukikampanjassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 lähtien. Tuolloin päätimme lähteä tukemaan paikallisia yhdistyksiä alle 18-vuotiaan nuoren palkkaamiseen kesätöihin, sillä heillä on ikänsä vuoksi muuten hyvin hankalaa löytää ensimmäinen kesätyöpaikka. Yhdistyksille kynnys nuoren palkkaamiseen on tukemme avulla matalampi. Yhdistyksiltä saamamme palautteen mukaan nuoret ovat olleet motivoituneita ja pidettyjä työntekijöitä.

Pankin toimialueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esimerkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, luonnonhoitotehtävissä tai seuralaisena senioreille. Yhdistykset hakivat tukea helmikuun loppuun mennessä. OP Oulu valitsi maaliskuun alussa tuen saavat yhdistykset, jonka jälkeen nuoret pääsevät hakemaan valittuja kesätyöpestejä 16. maaliskuuta alkaen. 

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään tuhansia nuoria yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa.

Viime kesänä osuuspankit ympäri Suomen tarjosivat yhteensä 1700 kesätyöpaikkaa 15-17-vuotialle nuorille OP:n piikkiin yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Mukana oli yhteensä 51 osuuspankkia ja osuuspankit lahjoittivat kampanjan kautta yli 680 000 euroa nuorille.

Lisätietoja OP Oulun kesätyökampanjasta antaa markkinointisuunnittelija Tuula Tsokkinen OP Oulun Viestinnästä oulun.viestinta@op.fi tai puh. 010 2535 214.