Menestytään yhdessä

OP Private Oulu varallisuutesi hoitajana

OP Private Oulu on Oulun Osuuspankin yksityispankkipalvelua tarjoava yksikkö, joka palvelee Oulun seudun yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä.


OP Private on yksityispankkipalvelua parhaimmillaan, voivathan OP Private -asiakkaat hoitaa kaikki raha-asiansa joustavasti ja mutkattomasti yhdellä ovenavauksella.

Jokaiselle OP Private -asiakkaalle on nimetty oma henkilökohtainen varainhoitaja, joka pitää huolta niin varallisuuteen liittyvistä asioista kuin muista pankki- ja vakuutuspalveluista. Asiakkaan käytettävissä ovat myös OP Private Oulun rahoitusneuvojat, vakuutusasiantuntija ja lakimies sekä OP Private -asiakkaille laajennettu palvelu- ja tuotevalikoima.

OP Privatessa asiakkaiden elämä ja varallisuus nähdään kokonaisuutena ja pyritään huolehtimaan koko perheen asioinnista. Asiakkaat saavat siis paljon enemmän kuin perinteistä varainhoitoa.

Kaikki pankki- ja vakuutusasiat yhdellä ovenavauksella

Yksityispankkitoimintaan liitetään yleensä vahvasti sijoitusasiat. OP Private Oulun asiakkailla se ei jää pelkästään siihen, vaan asiakkaat voi hoitaa kaikki pankkiasiansa vaivattomasti ja helposti omaisuudenhoidon ohella.

Verotus on vahvasti läsnä kaikissa varallisuuteen liittyvissä asioissa. Osaava keskustelukumppani osaa kertoa erilaisista veroseuraamuksista ja vaihtoehdoista niin erilaisissa omaisuuden siirtoihin liittyvissä asioissa kuin vaikkapa sijoitusten verotuksessa