Ilmoitus Polvijärven Osuuspankin jäsenille

Polvijärven Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 10.6.2020 klo 19.00 Polvijärven Koulukeskuksen B-talon auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Polvijärven Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Polvijärven Osuuspankin hallitus on 27.5.2020 kokouksessaan päättänyt pyytää edustajiston jäsentä ilmoittamaan 3.6.2020 mennessä, osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla tai haluaako hän seurata kokousta tietoliikenneyhteyden avulla.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

  • muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
  • lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

Sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen osalta

  • täsmennetään vaalikelpoisuutta
  • täsmennetään vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuutta
  • muutetaan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisen edellytyksiä kannatusvaatimuksen osalta siten, että päästäkseen ehdokkaaksi omistaja-asiakkaalla tulee olla vain yhden (1) omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
  • täsmennetään äänestysohjeiden toimittamisajankohtaa – ja tapaa
  • lisätään vaalien tuloksen julkistamista koskeva sääntömääräys

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävänä 24.2.2020 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Polvijärventie 9, 83700 Polvijärvi.

Polvijärvellä 27.5.2020

POLVIJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus