Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

 

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja OP Raaseporin uusi edustajisto on nyt valittu. Raaseporin Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1 160 ääntä ja äänestysprosentti oli 10,224 %.

Kiitos kaikille ehdolla oleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Raaseporin Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 25 edustajaa.

 

 

Jäsen

Äänien lukumäärä

37 - Törnqvist Jens

85

16 - Häggroth Nina

78

33 - Rothwell Christa

73

6 - Byman Pål

65

26 - Lindh Stefan

57

15 - Holmström Sture

57

30 - Mansner Tage

52

7 - Elf Stefan

43

2 - Avellan Ronny

41

29 - Lindroos Inger

38

41 - Wolff Charlotta

37

3 - Björkholm Magnus

35

13 - Hindrén Andreas

34

9 - Forsman Max

33

36 - Sjödahl Tomas

31

4 - Blomberg Claus

31

8 - Exell Olof

29

23 - Kvarnström Tarja

27

38 - Uggeldal Jonna

26

10 - Forss Roger

24

18 - Illman Sara

23

11 - Förström Bernt

22

12 - Helenius Lars-Erik

21

39 - Virtanen Heikki

21

31 - Prinz Mira

20

 

Varajäsen

Äänien lukumäärä

27 - Lindholm Lasse

18

34 - Rothwell Liam

17

21 - Koivula Fredrik

16

19 - Johansson Sinikka

15

14 - Hirvonen Jarno

15

24 - Lappalainen Sami

13

40 - Wikström Janina

12

25 - Larinen Hannu

12

28 - Lindholm Tony

11

17 - Ikävalko Kari

7

20 - Kinnunen Tiina

7

32 - Rahkola-Toivanen Merja

6

35 - Sjöblom Johan

5

5 - Buch Tuula

2

22 - Kruglov Alexander

1

 

 

 

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

 

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Johanna Eggert, johanna.eggert@op.fi, 040 632 5633

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.  

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 41 ehdokkaasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.