” ”

Savitaipaleen Osuuspankin tulostiedote 2023

Vahvan tuloskasvun ajureina korkokate, oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja maltillinen kulukasvu.

Savitaipaleen Osuuspankin tilikausi 2023 oli tuloksellisesti erittäin vahva: pankin liikevoitto kasvoi 136%:lla ja oli 2,4Meur (v. 2022 1,0Meur). Pankin korkokate kaksinkertaistui (+100%) edellisvuoteen verrattuna ollen 3,0Meur, ja kasvua kirjattiin 37% myös oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuottotasoissa. Liikevoiton kasvuun vaikutti myös inflaatiotaso huomioiden varsin maltillisena pysynyt kulukasvu. Vaikka pankki teki ennätystuloksen varallisuudenhoidon nettomyynnissä (3,8Meur), laskivat sen kokonaisnettopalkkiotuotot heikentyneen lainakysynnän sekä hintakilpailun myötä reilut 22% 413.000 euroon. Maksuliiketuottojen laskun taustalla oli pankin omistaja-asiakkailleen antamat ilmaiset päivittäiset pankkipalvelut marraskuusta 2023 alkaen. Kaiken kaikkiaan pankin tuotot olivat yhteensä 4,3Meur (+1,6Meur), samanaikaisesti kulut kasvoivat maltillisesti 182teur, ollen yhteensä 1,8Meur. Tilikaudella kirjattiin varsin maltillinen määrä odotettavissa olevia luottotappioita luotoista ja muista sitoumuksista (67teur), ja myös odotettavissa olevien luottotappioiden (arvonalentumisten) määrä säilyi edelleen erittäin alhaisella tasolla. Pankin talletuskanta kasvoi reilut 2% ja oli 98,2Meur, luottokanta puolestaan laski n. 2% ollen 76,5Meur. Talletusten lisäksi pankin asiakkailla oli sijoituksia muissa varallisuuserissä, kuten rahastosijoituksissa ja vakuutussäästöissä, yhteensä yli 43Meur. Pankin CET1-vakavaraisuussuhde oli edellisvuotta parempi ja erittäin vahva 52,66%. Se ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason yli 40%:lla. (Koko OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 19,2%). Pankin omien varojen määrä kasvoi ja oli 30,2Meur. Savitaipaleen Osuuspankki myönsi uusia luottoja 11,4Meur, jossa oli laskua 1,9Meur edellisvuoteen nähden. Pankki onnistui jo toistamiseen varallisuudenhoitopalveluiden tarjoamisessa selvästi tavoitetasoaan paremmin; bruttomyyntiä asiakkaille tehtiin kaikkiaan noin 6,4Meur. Omistaja-asiakkaille maksettujen OP bonusten määrä puolestaan kasvoi 26% ja oli 270teur.

Savitaipaleen Osuuspankin asiakasliiketoiminnan kokonaisvolyymi kasvoi 2,1% ja oli 224,1Meur.

Savitaipaleen Osuuspankin toiminnassa vastuullisuus ja yhteisöllinen rooli ovat merkittävässä roolissa. Tilikaudella pankilla oli 50teur mandaatti tukea savitaipalelaisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä seuroja; pankilla on myös ollut monivuotinen sponsorointisopimus keskusurheilukentän tukemiseksi. Pankki oli pääyhteistyökumppanina heinäkuussa järjestetyssä naisten ITF World Tennis Tour -tason tennisturnauksessa OP Savitaipale Openissa. Hippokisat (hiihto ja yleisurheilu) kisattiin maalis- ja elokuussa. Lisäksi Savitaipaleen Osuuspankki mahdollisti viiden nuoren kesätyöllistämisen, tarjosi taloustaito-oppeja yhdeksäsluokkalaisille, digiopastuksia senioreille, stipendöi koulunsa päättäviä yläkoulu- ja lukionuoria, sekä tuki lukuisia paikkakunnalla toteutettuja tapahtumia. Pankki tuki myös LUT-yliopistoon perustettavaa uusiutuvaan energiaan keskittyvää sähkötekniikan professuuria. Yhteisöveroa pankki maksoi 346.000eur.      

Avainlukuja 2023 2022
Liikevoitto, teur 2 370 1 003
Korkokate, teur 3 033 1 517
Palkkiotuotot, netto, teur 485 535
OP-Bonukset asiakkaille, teur 270 214
Tuotto-osuuksien korot asiakkaille, teur 173 181
Omistaja-asiakkaat, kpl 3 197 3 197
Kulujen suhde tuottoihin, % 42,7 61,7
Tase, teur 151 548 150 700
Luotot, teur 76 514 78 217
Talletukset, teur 98 179 96 152
Asiakasliiketoiminta, teur 224 092 219 375
Pankin omat varat, teur 30 172 28 207
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % 52,66 49,58

Lisätiedot: Savitaipaleen Osuuspankki, toimitusjohtaja Samppa Oksanen, p. 010 254 3710, samppa.oksanen@op.fi