Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Turun Seudun Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Turun Seudun Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 7 204 ääntä ja äänestysprosentti oli 7,59%.

Kiitos kaikille ehdolla oleville ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Turun Seudun Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 60 edustajaa. Julkaisemme saman määrän varajäseniä, kuin vaalipiirissä on valittuja ehdokkaita.

Vaalien tulos (nimi, äänimäärä)

Kaarinan vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Tapiola Marketta                  101

Aaltonen Mikko                    73

Hanhiala Maija                    46

Pippola Matti                       45

Lyrintzis Riikka                    39

Wiren Terhi                          37

Varajäsenet:

Kesäniemi Jari                     37

Erkkilä Raimo                      36

Viljanen Marjukka                33

Lehtonen Riitta-Liisa           32

Kapanen Matti                     30

Mäkinen Paula                     29

Naantalin vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Helenius Markus                  88

Jyrkkä Heikki                       70

Rautamaa Jari-Pekka          58

Kytönen Marja                     55

Varajäsenet:

Taskinen Hannu                  43

Impivaara Heli                     41

Mäkelä Sarianne                 34

Mannerjoki Viljo                   26

Paraisten vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Abrahamsson Karoliina         54

Autio Sanna                          50

Varajäsenet:

Korpela Jari                          46

Nyström Kristian                  40

Raision vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Haavisto Emmi                    125

Kivijärvi Anneli                     69

Rihko Risto                          67

Ruusuranta Anita                 58

Sorsavirta Seija                   53

Varajäsenet:

Liukas Jukka                        52

Nordström Jaana                 38

Vainio Eero                          32

Asplund Martin                    26

Härmälä Heikki                   25

Ruskon vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Ahtinen Risto                       109

Forsberg Elise                       79

Varajäsenet:

Andersson Joni                    49

Mäkelä Tiina                         39

Turun vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Tavio Ville                            318

Rosenlöf Jarmo                   211

Alanen Satu                        195

Rantanen Ari                       129

Kärkkäinen Jukka               119

Raunio Eevi                        112

Jauhiainen Vesa                 108

Sandelin Elina                    102

Heilä Mira                           102

Antila Kari                            97

Haapala Heidi                      79

Norontaus Liisa                   75

Wessman Kukka-Maaria     72

Friman Anniina                    68

Niinimäki Rauni                   66

Heinonen Jari                      65

Huhtanen Raimo                 64

Nurmio Timo                       64

Vikström Matti                     63

Björkman Susanne              61

Kulovaara Valpuri                60

Koski Seppo                        60

Mäki Terhi                            58

Bronstein Sara                    57

Rinne Tiina                          57

Kramsu Piia                         56

El-Khatib Amro                    53

Lähteenmäki Lilli                 53

Artesola Rauno                   52

Jaakola Jaana                     51

Silander Esa                        49

Artukka Pekka                     48

Kiviluote Jaana                    45

Saarela Pekka                     45

Heinonen Marko                  44

Ekroth Hans                        40

Ranti Pirjo                           39

Laaksonen Suvi                  39

Särkijärvi Sirpa                    38

Varajäsenet:

Hakala Riku                         38

Nuora Anu                           37

Tynkkynen Kari                   36

Koponen Aki                        35

Tiitta Nina                            35

Vaaraniemi Kaarina             35

Rantanen Henrik                 33

Valkama Heimo                   33

Lemmetyinen Sakari           32

Nurmi Heidi                         32

Suomela Kalle                     30

Niitynpää Jarmo                  30

Honka Arto                          29

Jokioinen Esa                     29

Eloranta Ville                      29

Kiiskilä Teija                        29

Abdo Tuula                         28

Rajala Johanna                  26

Sola Mika                            26

Salonen Santeri                  26

Vuorio Jenni                       26

Savioja Simo                      26

Forsgren Mika                    25

Grönberg Jaana                 25

Luojola Ilari                         25

Kukko Johanna                   25

Kaukonen Mikko                 25

Merkku Pasi                        23

Kulmala Juha                      23

Lukkala Jussi                      23

Hilden Satu-Maarit              22

Hovi-Hairisto Pirjo               22

Kemppainen Seppo            21

Halava Ilkka                        21

La Face André                    20

Visuri Hannu                       20

Nurmi Armi                          20

Kuukasjärvi Sirpa               19

Grönlund Marko                 19

Vehmaan vaalipiiri

Edustajistoon valittiin:

Santanen Timo                    68

Alastalo Merja                     52

Varajäsenet:

Skog Reija                           30

Mäkelä Nina                        30

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille!

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Haapala Marjo, turun.seudun.edustajisto@op.fi, 010 256 9401

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 193 ehdokasta.

Vaalipiirikohtainen ehdokasmäärä:

  • Kaarina, 27 ehdokasta
  • Naantali, 16 ehdokasta
  • Parainen, 5 ehdokasta
  • Raisio, 12 ehdokasta
  • Rusko, 6 ehdokasta
  • Turku, 122 ehdokasta
  • Vehmaa, 5 ehdokasta

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Voit tutustua täältä vaalien tietosuojaselosteeseen.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.  

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

 

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.