Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakkaana sinä voit vaikuttaa!

Turun Seudun Osuuspankin uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa 2021. Omistaja-asiakkaana olet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillasi on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkisi hallinnossa. Asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä sinulla on siis valta vaikuttaa.

Tärkeät päivämäärät:

  • Liity omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021
  • Ilmoittaudu ehdokkaaksi 16.8. – 10.9.2021
  • Äänestä 4. – 17.11.2021
  • Julkaisemme vaalien tuloksen 30.11.2021


Haluatko päästä mukaan vaikuttamaan pankkimme päätöksentekoon? Oletko sinä kiinnostunut asettumaan ehdokkaaksi tuleviin edustajiston vaaleihin?

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Voit jo ennen virallista ehdokasasettelua (16.8.-10.9.2021) ilmoittautua mukaan, täytä oheiseen lomakkeeseen tietosi niin olemme sinuun yhteydessä ennen ehdokasasettelun alkamista.

 

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaitamme, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista vaan asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen hyvämaineinen täysivaltainen Turun Seudun Osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.21 ja tullut täysi-ikäiseksi viimeistään ehdokashankinnan aikana (viimeistään 10.9.21). Ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin palveluksessa olevat eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet.

Ehdokkaalla tulee olla vähintään yhden (1) muun omistaja-asiakkaan kannatus. Kannattajan tulee olla samasta pankista ehdokkaan kanssa, mutta kannattajan ei tarvitse olla samasta vaalipiiristä kuin ehdokas. Kannatusilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai paperilla.

Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.

Ilmoitus ehdokkaan asettamiseksi on laadittava ja toimitettava vaalilautakunnalle sähköisesti ehdokashankintajärjestelmän kautta tai paperisella ehdokasilmoituslomakkeella 16.8.-10.9.2021 välisenä aikana.

Yritys tai yhteisö ei voi asettua ehdokkaaksi, mutta se voi toimia kannattajana ja äänestää, jos on omistaja-asiakas. Kannatusilmoituksen voi antaa ja äänestyksen voi hoitaa myös vain paperilomakkeella. Tarkempia ohjeita päivitämme sivuillemme myöhemmin.

Kurkista videolta rohkaisevat terveiset ehdokkaaksi asettumiseen hallintoneuvostomme puheenjohtajalta Pentti Huoviselta. 

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4. – 17.11.2021. Ennen vaalien alkamista jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sähköisesti OP-verkkopalvelussa tai postitse kirjeenä.

Edustajistonvaaleissa äänioikeutettuja ovat ne Turun Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaat, jotka

  • on hyväksytty omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja 
  • ovat vaalien alkaessa edelleen omistaja-asiakkaita.

Äänioikeutettu omistaja-asiakas on oikeutettu äänestämään vaaleissa vain sen vaalipiirin ehdokasta, johon itse kuuluu. Vaalipiiri määräytyy 31.5.2021 tilanteen perusteella.

Äänioikeus on henkilökohtainen. Yhteisöjen puolesta äänioikeutta käyttää se, joka on oikeutettu edustamaan yhteisöä. Alle 18-vuotiaiden äänioikeutta käyttävät hänen holhoojansa/edunvalvojansa yhdessä.

Äänestys tapahtuu sähköisesti niiden omistaja-asiakkaiden osalta, joilla on mahdollisuus käyttää sähköistä vaalipalvelua. Muussa tapauksessa äänestys tapahtuu postitse.

Toivomme, että näissä vaaleissa mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme antaisi oman äänensä kuulua!

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.

Tutustu Turun Seudun Osuuspankin sääntöihin sekä vaalijärjestykseen tästä.