Nuorten valtakunnallinen Taloustaitokilpailu on ratkennut: Lauri Manner-Raappana Ylästön koulusta Vantaalta ja Ahti Ristola Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta finaalin kärkikolmikossa! 

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat jälleen kisanneet vuosittaisessa Taloustaitokilpailussa. Etätoteutuksena järjestetyn finaalin voittaja ja vuoden 2021 taloustaitaja on Juho Parkkulainen Pyhäselän koulusta Joensuusta. OP on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) valtakunnallisen Taloustaitokilpailun pääyhteistyökumppani.

Taloustaitokilpailu on järjestetty jo vuodesta 1966 asti ja se on vakiintunut osaksi yhdeksäsluokkalaisten kevään opetusta. Kilpailuun osallistui tänä vuonna yli 21 000 nuorta yli 330 koulusta eri puolilta Suomea.

- Helsingin Seudun Osuuspankki on kevään aikana tukenut alueemme nuoria kilpailuun valmistautumisessa järjestämällä neljä taloustaitowebinaaria osana opetusta, kertoo OP Helsingin viestintäjohtaja Niina Afflecht.

Taloustaitokilpailun finaaliin valittiin alkukilpailusta 16 nuorta, joista kolme parhaimmat pisteet saanutta palkittiin finaalissa rahastolahjakortein. Finaalissa voittajaksi palkittiin Juho Parkkulainen Pyhäselän koulusta Joensuusta, toiseksi tuli Lauri Manner-Raappana Ylästön koulusta Vantaalta ja kolmanneksi Ahti Ristola Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

Finaalin kirjallisessa osuudessa yhdeksäsluokkalaiset pohtivat sitä, miten suomalainen yhteiskunta voi toipua koronapandemian vaikutuksista. Heidän tuli käsitellä asiaa sekä yksityistalouden että kansantalouden näkökulmasta. Lisäksi finalistit osallistuivat tuomareiden pitämiin suullisiin haastatteluihin, joissa käsiteltiin muun muassa globalisaatiota ja autoalan tulevaisuuden näkymiä. Tuomaristossa oli mukana OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrenin ja alueellisten opettajatuomareiden lisäksi Noora Haanpää OP Tampereelta, Anu Huhanantti OP Pohjolasta, Lasse Mäkynen OP Vaasasta ja Tiina Sahama OP Suur-Savosta.

Taloustaitokilpailun tavoitteena on omien taloustaitojen testaamisen rinnalla nostaa keskusteluun nuorten taloustaitojen nykytila, kannustaa kehittämään omia taloustaitoja nuoresta iästä alkaen sekä tarjota nuorille käytännön oppia oman talouden hallintaan liittyviin asioihin.  

-Taloustaitojen opettaminen kouluissa on todella tärkeää. Taloustaitokilpailussa nuoret pääsevät omien taloustaitojen testaamisen lisäksi kartuttamaan osaamista myös laajemmin yhteiskunnallisessa viitekehyksessä kertoo kilpailua järjestävän HYOL ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Ruhanen.

Koronapandemia on horjuttanut monen nuoren taloutta. OP:n tammikuussa teettämän kyselytutkimuksen* mukaan nuorista jopa puolet kertoi seuranneensa viime vuonna rahankäyttöään aiempaa tarkemmin. Lisäksi noin kolmannes lisäsi säästämistä, ja noin neljännes aloitti itselleen uuden tavan säästää tai sijoittaa. Taloustaitojen edistämiselle on edelleen tarvetta ja rahapuhetta tarvitaan lisää myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

 

* Tiedot perustuvat tammikuussa verkkopaneelissa toteutettuun kyselytutkimukseen, johon vastasi 2 325 täysi-ikäistä suomalaista. Tutkimuksen toteutti OP:n toimeksiannosta Taloustutkimus. Vastausten virhemarginaali on noin +/-2 prosenttiyksikköä.