OP Helsingin asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti alkuvuonna ja asuntoluottoja nostettiin 30 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna

OP Helsingin asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja tulos ennen veroja oli 15,5 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Tuloksen parantuminen oli seurausta erityisesti korkokatteen ja palkkiotuottojen hyvästä kehityksestä sekä odotettujen luottotappioiden laskusta. Asuntokaupan ennätyskeväänä asuntolainoja nostettiin 30 % enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Asiakkaat olivat alkuvuonna erityisen aktiivisia sijoitusmarkkinoilla. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi 15 milj. euroa OP-bonuksia. OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä.

Tuloskehitys ja vakavaraisuus 

Asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja tulos ennen veroja oli 15,5 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Korkokatetta kertyi 43,8 miljoonaa euroa, 4,6 % enemmän ja palkkiotuottoja ennen OP-bonuksia kertyi 42,8 miljoonaa euroa, 7 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kulut ja odotetut luottotappiot laskivat vuodentakaisesta.  

CET1-vakavaraisuus laski alkuvuoden aikana 19,7 %:iin (22,1 %). Muutos oli seurausta EKP:n yritysvastuita koskevan TRIM-päätöksen ja vakavaraisuuden laskentamallien muutosten vaikutuksista. Muutoksista huolimatta pankin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla.

Pääkaupunkiseudun asuntokaupassa ennätyskevät 

OP Helsingissä nostettiin alkuvuonna uusia asuntoluottoja yhteensä 988 miljoonaa euroa, 30 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 6,7 %. 

- OP Helsinkiin on rekrytoitu ja koulutettu alkuvuoden aikana 80 henkilöä lisää asuntorahoituksen kysynnän kasvun myötä. Lisäksi lainahakemusten ruuhkaa on purettu ylityönä ja lainahakemusprosessia on virtaviivaistettu. Asiakkaiden jatkoneuvottelut ruuhkautuivat ajoittain keväällä, mutta tilanne on nyt tasaantunut. Ajan lainaneuvotteluun voi saada tarpeen mukaan jopa seuraavalle päivälle, OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen kertoo. 

Asuntolainojen kysynnän taustalla on useita tekijöitä. Kuluttajien taloustilanne on pysynyt pandemiasta huolimatta vakaana ja asumisen menoista on selvitty pääosin hyvin. Korot ovat pysyneet alhaalla ja lainaraha on ollut siksi edullista. OP Ryhmän asiakkailleen tekemän kyselyn mukaan suurimpana lainanmaksukykyä uhkaavana riskinä pidetään sairastumista ja työkyvyttömyyttä, toiseksi suurimpana työttömyyttä. Korkotason nousu huolettaa asiakkaita vasta kolmanneksi eniten.  

- Haluamme auttaa asiakkaitamme varmistamaan oman taloutensa tasapainon pitkällä aikavälillä yllättävissä elämän ja taloustilanteen muutoksissa. OP Helsingissä noin joka neljäs uuden asuntolainan ottaneista asiakkaista on varautunut korkojen nousuun, vakavan sairauden tai työttömyyden varalle. Pandemian myötä kiinnostus talouden turvaamiseen on ollut hienoisessa kasvussa, Viitanen sanoo.

Asiakkaat erityisen aktiivisia sijoitusmarkkinoilla 

Asiakkaiden kiinnostuksen kasvu pitkäaikaista säästämistä kohtaan jatkui ja hallinnoitavat varat kasvoivat 29 %, talletukset 14 % sekä asiakasvarat kokonaisuutena 16 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. OP Helsingin asiakkaiden tileillä on 990 miljoonaa euroa enemmän talletuksia kuin vuosi sitten.  

Asiakkaat olivat alkuvuonna erityisen aktiivisia sijoitusmarkkinoilla. OP Helsingissä rahasto-, vakuutus- ja/tai osakesäästämisen aloitti alkuvuonna 5 500 uutta asiakasta. Myös viime vuoden lopulla alkanut sijoitussidonnaisten vakuutusten kasvu on jatkunut. 

– Asiakkaamme ovat olleet alkuvuonna matalien korkojen vallitessa erityisen aktiivisia sijoitusmarkkinoilla, mikä on näkynyt osakekaupan ja rahastosäästämisen kasvuna. OP Sijoituskumppanin avulla ensikertalainenkin pääsee helposti säästämisen alkuun, Viitanen toteaa.

Yritysluottojen kysyntä on rauhoittunut

Yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 483 miljoonaa euroa, 19 % vähemmän kuin viime vuonna. Tästä varsinaisten yritysluottojen osuus oli yhteensä 192 miljoona euroa, 12 % vähemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varsinaisille yrityksille myönnetty luottokanta välitetyt luotot mukaan lukien kasvoi vuodessa 5,3 % ja asuntoyhteisöille myönnetty luottokanta laski –0,6 %.  

– Yritysluottojen kysyntä on rauhoittunut vuoden takaiseen nähden ja erityisesti luottokysyntä uusiin investointeihin on pysytellyt alhaisella tasolla. Investointien uskotaan OP:n ekonomistien mukaan piristyvän vuoden loppua kohti. Osa palvelualoista kärsii yhä koronapandemian aiheuttamista rajoituksista ja koronapandemia aiheuttaa yhä epävarmuustekijöitä yrityksille, Viitanen sanoo. 

OP Helsinki sai 1690 uutta yritysasiakasta alkuvuonna.

Omistaja-asiakkaiden OP-bonukset

OP Helsingillä oli kesäkuun 2021 lopussa 223 467 omistaja-asiakasta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi alkuvuoden aikana 15 miljoonaa euroa OP-bonuksia, mikä on 16,7 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. OP-bonuskertymän lasku johtuu siitä, että OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen. OP-bonuksia kertyy vakuutusasioinnista, vakuudellisista luotoista, säästöistä ja rahastosijoituksista.  

– OP-bonuksista on merkittävää hyötyä asiakkaillemme, sillä OP-bonuksia on mahdollista käyttää esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen. OP Helsingin asiakkaat maksoivat OP-bonuksilla vahinkovakuutuksia alkuvuonna yhteensä 9,2 miljoonalla eurolla, Viitanen kertoo.

Tuotto-osuudet ja Tuotto-osuuksien korkojen maksu

OP Helsinki on avannut tuotto-osuusannin pankin omistaja-asiakkaille. OP Helsinki tavoittelee Tuotto-osuudelle tänä vuonna 3,25 % tuottoa. Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen.  

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Kolme Uudellamaalla toimivaa osuuspankkia suunnittelee yhdistymistä

Helsingin Seudun Osuuspankin, Itä-Uudenmaan Osuuspankin ja Uudenmaan Osuuspankin hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen yhdistymisestä yhdeksi pankiksi. Yhdistymisen myötä syntyvä osuuspankki olisi kooltaan merkittävä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti: pankilla olisi 10 %:in osuus koko Suomen asuntoluottokannasta. Yhdistymisen tärkeimpänä tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen keskeisimmällä kasvualueella. 

Muutosta on valmisteltu pankkien hallituksissa kevään ajan. Tavoitteena on, että lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään syksyllä 2021 pankkien edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa vuoden 2022 loppuun mennessä.   

Toteutuessaan pankkien yhdistyminen ei aiheuttaisi muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiin tai palveluverkostoon.

OP Helsinki tekee vastuullisuustekoja vuonna 2021 

OP Helsinki mahdollisti kuluneena kesänä 300 nuorelle kesätyöpaikan kahdeksi viikoksi 70 yleishyödyllisessä yhdistyksessä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja samalla tuki yhdistysten tärkeän perustehtävän toteuttamista.  

Tavoitteena on vahvistaa pääkaupunkiseutulaisten taloustaitoja. Nuorille suunnattua taloustaitovalmennusta järjestetään yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä osana yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä läpi vuoden.  

HelsinkiMission kanssa jatketaan yhteistyötä yksinäisyyden ehkäisemiseksi pääkaupunkiseudulla. Lisäksi pankki tekee yhteistyötä OmaKamu ry:n kanssa, jotta jokaisella lapsella olisi elämässään turvallinen aikuinen.  

OP Helsingin konttoreissa kerättiin heinäkuussa yli 200 koulureppua koulutiensä aloittaville vähävaraisten vanhempien lapsille yhteistyössä Hope ry:n kanssa.  

OP Helsinki tukee lasten ja lapsiperheiden liikuttamista useiden urheiluseurojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Hippo-kisoja järjestetään koronatilanteen salliessa syksyn aikana. 

Lisäksi asiakkaita opastetaan digipalveluiden käytössä. Varmuutta verkkoon -digiopastuksia järjestetään pääosin virtuaalisesti ja tulevista opastuksista kerrotaan pankin sosiaalisen median kanavilla.  

Avainluvut 1-6/2021 

  • Tulos ennen veroja 15,5 milj. euroa (11,8) 
  • Rahoitustoiminta 11,1 mrd. euroa (+3,0 %) 
  • Omistaja-asiakkaita 223 467 (+ 1,4 %) 
  • Kulut/tuotot 75,2 % (77,9 %) 
  • Asiakasvarat 12,4 mrd. euroa (+10,1 %) 
  • Kertyneet OP-bonukset 15,0 milj. euroa (-16,7 %) 
  • Ydinvakavaraisuus 19,7 % (22,1 %)  
  • NPS 66