OP Helsingin asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti, asuntoluottoja nostettiin ennätysmäärä ja kiinnostuksen kasvu säästämistä ja sijoittamista kohtaan jatkui

OP Helsingin asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti vuonna 2021 ja tulos ennen veroja oli 41,4 miljoonaa euroa (21 miljoonaa euroa). Vahvan tuloksen taustalla olivat korkokatteen ja nettopalkkiotuottojen kasvu sekä odotettujen luottotappioiden pieneneminen. Asuntolainoja nostettiin 23 % edellisvuotta enemmän ja kiinnostuksen kasvu säästämistä ja sijoittamista kohtaan jatkui. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi 30,8 miljoonaa euroa OP-bonuksia. OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla.

Tuloskehitys ja vakavaraisuus

Asiakasliiketoiminta kehittyi vahvasti ja tulos ennen veroja oli 41,4 miljoonaa euroa (21 miljoonaa euroa). Korkokatetta kertyi 90,4 miljoonaa euroa, 6,9 % viime vuotta enemmän ja nettopalkkiotuottoja ennen OP-bonuksia kertyi 85,1 miljoonaa euroa, 8,4 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 9,9 miljoonaan euroon (5,6 miljoonaa euroa) ja muodostuivat pääasiassa EKP:n koronapandemian elvytysoperaation TLTRO III-ohjelmaan osallistumisesta saadusta hyödystä. Kulut kasvoivat 5,6 % ja odotetut luottotappiot laskivat vuodentakaisesta.
 
Pankin vakavaraisuus parani ja on hyvällä tasolla 23,0 % (20,8 %), myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä.
 

Pääkaupunkiseudun asuntokaupassa huippuvuosi

OP Helsingissä nostettiin vuoden 2021 aikana uusia asuntoluottoja yhteensä 2 044 miljoonaa euroa (1 664 miljoonaa euroa), 23 % enemmän kuin vuonna 2020. Asuntoluottokanta kasvoi 8,3 % (4,8 %). 
 
Asuntolainojen kysynnän taustalla on useita tekijöitä. Kuluttajien taloustilanne on pysynyt koronapandemiasta huolimatta vakaana ja korot ovat pysyneet alhaalla. 
 
- Asuntorahoituksen kovan kysynnän myötä rekrytoimme ja valmensimme viime vuonna yli 130 uutta rahoitusosaajaa ja virtaviivaistimme lainahakemusprosessia. Olemme iloisia siitä, että pystyimme vastaamaan asuntorahoituksen kasvaneeseen kysyntään ja mahdollistamaan asiakkaidemme uuden kodin hankintoja. Tehdyillä toimenpiteillä varmistamme, että asiakkaat pääsevät lainaneuvotteluun nopeasti myös jatkossa, OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen kertoo.
 
Yhä useampi OP Helsingin asiakas on kiinnostunut oman taloutensa turvaamisesta ja varautuu lainanmaksukykyä uhkaavien riskien, kuten korkotason nousun, sairastumisen tai työkyvyttömyyden varalta. Vuonna 2021 noin neljännes OP Helsingin laina-asiakkaista suojautui asuntolainan korkotason nousun varalta ottamalla korkokaton lainalleen.
 

Kiinnostuksen kasvu säästämistä ja sijoittamista kohtaan jatkui vahvana

Asiakkaiden kiinnostuksen kasvu pitkäaikaista säästämistä kohtaan jatkui ja hallinnoitavat varat kasvoivat 18 %, talletukset 10 % sekä asiakasvarat kokonaisuutena 13 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. OP Helsingin asiakkaiden tileillä on 740 miljoonaa euroa enemmän talletuksia kuin vuosi sitten.
 
Asiakkaat olivat aktiivisia sijoitusmarkkinoilla. Uusia rahastosäästämisensopimuksia avattiin OP Helsingissä yli 32 000 kpl vuonna 2021, osakekaupankäynnin volyymi oli noin 12 % edellisvuotta suurempi ja uusia arvo-osuustilejä avattiin lähes 9 000 kpl. Myös sijoitussidonnaisten vakuutusten kasvu jatkui.
 
– Asiakkaamme ovat olleet matalien korkojen vallitessa aktiivisia sijoitusmarkkinoilla, mikä on näkynyt osakekaupan ja rahastosäästämisen kasvuna. Viime vuonna lähes puolet kappalemääräisistä rahastomerkinnöistä tehtiin vastuullisuusrahastoihin. Suosituin rahasto OP Helsingin asiakkaiden keskuudessa oli OP-Ilmasto, Viitanen toteaa.
 

Nostetut yritysluotot laskivat viime vuonna

Yritysluottoja nostettiin vuonna 2021 yhteensä 330 miljoonaa euroa, 21 % vähemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varsinaisille yrityksille myönnetty luottokanta välitetyt luotot mukaan lukien kasvoi vuodessa 5,7 %. Nostettujen yritysluottojen lasku johtuu pääosin siitä, että edellisvuonna 2020 käyttöpääomarahoitusta haettiin koronapandemian vuoksi tavanomaista enemmän.
 
– Osa yrityksistä kärsii koronapandemian aiheuttamasta toimintaympäristön epävarmuudesta, mikä on viivästyttänyt uusia investointeja ja vaikuttanut yritysluottojen kysyntään. Erityisesti koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet palvelualoilla, Viitanen kertoo.
 
OP Helsinki sai 3 512 uutta yritysasiakasta vuonna 2021.
 

Omistaja-asiakkaiden OP-bonukset 

OP Helsingillä oli joulukuun 2021 lopussa 226 305 omistaja-asiakasta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi yhteensä 30,8 miljoonaa euroa OP-bonuksia, mikä on 14,2 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. OP-bonuskertymän lasku johtuu siitä, että OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen. OP-bonuksia kertyy vakuutusasioinnista, vakuudellisista luotoista, säästöistä ja rahastosijoituksista.
 
–  OP-bonuksista on merkittävää hyötyä asiakkaillemme, sillä OP-bonuksia on mahdollista käyttää esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen. OP Helsingin asiakkaat maksoivat OP-bonuksilla vahinkovakuutuksia viime vuonna yhteensä 18,5 miljoonalla eurolla, Viitanen kertoo.
 

Tuotto-osuudet ja Tuotto-osuuksien korkojen maksu

OP Helsinki on avannut tuotto-osuusannin pankin omistaja-asiakkaille. Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen.
 
Palaamme voitonjaossamme normaaliin Tuotto-osuuksien korkojen maksuaikatauluun. Sen mukaan edellisen vuoden korko maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa maksuedellytysten täyttyessä. Tuottotavoite vuodelle 2021 oli 3,25 %. OP Helsingin omistajille esitetään maksettavaksi tuotto-osuuksien korkoja vuoden 2021 tuloksesta 22 miljoonaa euroa.
 
Vuonna 2022 vietetään OP Ryhmän 120-vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi tarjoamme omistaja-asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä Tuotto-osuuksien lisäkorosta. Tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 %.
 

Uudellemaalle syntyy uusi vahva osuuspankki

Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot päättivät 29.9.2021 yhdistyä yhdeksi osuuspankiksi. Tavoitteena on, että Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankit sulautuvat Helsingin Seudun Osuuspankkiin 1.8.2022.
 
Yhdistymisen tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen suurimmalla kasvualueella, Uudellamaalla. Uudella osuuspankilla tulee olemaan yli 340 000 omistaja-asiakasta ja yli 600 000 asiakasta. Pankin taseeksi muodostuu lähes 22 miljardia euroa ja asiakasliiketoiminnaksi 35 miljardia euroa. Sen omat varat ovat noin 1,44 miljardia euroa. Uudesta pankista tulee myös iso varainhoitaja, jolla on hoidettavana 7,9 miljardin euron varallisuus.
 
Yhdistyminen ei edellytä pankkien asiakkailta mitään toimenpiteitä. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään.
 

Vastuullisuus on tiivis osa OP Helsingin toimintaa

OP Helsinki vahvisti pääkaupunkiseutulaisten taloustaitoja. Pankin järjestämiin taloustaitovalmennukseen osallistui lähes 300 nuorta vuonna 2021. Pääosin virtuaalisesti järjestettyihin valmennuksiin osallistui yläkoulujen 8. ja 9. luokan oppilaita sekä junioreita yhteistyöurheiluseuroista.
 
Lokakuussa julkaistiin Taloustieteen keskuksen, Helsinki GSE:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä toteutettu Miten talous toimii? -verkkokurssi, jossa OP Helsinki ja OP Ryhmä ovat viestintäkumppaneina. Verkkokurssi on avoin kaikille ja soveltuu parhaiten opinnoissaan toiselle asteelle ehtineille tai sitä vanhemmille. Vuoden loppuun mennessä yli 1 500 henkilöä oli aloittanut kurssin.
 
OP Helsinki oli mukana valtakunnallisessa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa, jossa OP Helsingin tuella mahdollistettiin 234 nuorelle kahden viikon pituinen kesätyömahdollisuus 55 yleishyödyllisessä yhdistyksessä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja autettiin samalla yhdistyksiä toteuttamaan merkityksellistä toimintaansa kesätyöntekijöiden avulla. Kampanjassa yhdistys palkkaa nuoren ja osuuspankki maksaa yhdistykselle nuoren kahden viikon palkan.
 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle perustettiin huhtikuussa uusi 5-vuotinen professuuri, jonka keskeisenä aihealueena on osuustoiminta. OP Helsinki oli mukana lahjoittajana yhdessä OP Ryhmän Tutkimussäätiön, OP Uusimaan ja OP Itä-Uusimaan kanssa.
 
OP Helsinki tuki yksinäisyyden vähentämistä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Helsinkimissio ry:n kanssa. Lisäksi sitouduttiin vähentämään yksinäisyyttä OP Helsingin työyhteisössä.
 
OP Helsinki aloitti yhteistyön OmaKamu ry:n kanssa, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi turvallinen aikuinen elämässään.
 
OP Helsinki tuki laajasti urheiluseuratoimintaa. Urheiluseurayhteistyön tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointi ja liikuttaminen. Tavoitteena oli myös järjestää Hippo-hiihdot Olympiastadionilla ja kuusi lapsille suunnattua Hippo-kisa -yleisurheilutapahtumaa, mutta kaikki Hippo-tapahtumat jouduttiin perumaan koronapandemian takia. Tilalla järjestettiin virtuaaliset omatoimiset Hippo-kisat. Vuonna 2022 Hippo-tapahtumia järjestetään eri puolilla pääkaupunkiseutua.
 
OP Helsinki oli mukana Helsingin Juhlaviikot -tapahtumassa, jossa jaoimme 800 taidelahjaa pääkaupunkiseudun asukkaille.
 
Vuoden aikana järjestettiin virtuaalisia Varmuutta verkkoon -digiopastuksia yli 60-vuotiaille osuuspankin asiakkaille. Tilaisuuksissa opastettiin asiakkaita digilaitteiden ja digitaalisten palveluiden käytössä.
 

Avainluvut 1-12/2021

Tulos ennen veroja 41,4 milj. euroa (21,0)
Rahoitustoiminta 11,4 mrd. euroa (+5,6 %)
Omistaja-asiakkaita 226 305 (+ 2,7 %)
Kulut/tuotot (ennen OP-bonuksia) 63,0 % (65,3 %)
Asiakasvarat 12,8 mrd. euroa (+13,4 %)
Kertyneet OP-bonukset 30,8 milj. euroa (-14,2 %)
Ydinvakavaraisuus 23,0 % (20,8 %)
NPS 68