OP Uusimaan tammi-maaliskuun 2023 tulos erinomainen – markkinaosuus koko Suomen asuntoluotoissa nousi 10 %:iin.

OP Uusimaan alkuvuoden tulos oli erinomainen, 40,1 milj. euroa. Tulos parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna erityisesti korkokatteen kehityksen myötä. OP Uusimaan markkinaosuus koko Suomen asuntoluottokannasta vahvistui edelleen ja oli maaliskuun lopussa 10,0 %.

- Alkuvuotta leimasi vahvasti rahoitusmarkkinoiden epävarmuus. Markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kehittämään pankin liiketoimintaa oikeaan suuntaa, ja vahvistimme markkina-asemaamme erityisesti uusimaalaisten asuntolainoittajana, OP Uusimaan toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo.  

OP Uusimaan tammi-maaliskuun 2023 avainluvut: 

• OP Uusimaan tammi-maaliskuun 2023 tulos ennen veroja oli 40,1 milj. euroa (15,8 milj. euroa) 
• Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) kasvoi 2 % 16,8 mrd. euroon. 
• Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) pienenivät 1,6 % 17,9 mrd. euroon.
• Omistaja-asiakkaiden määrä oli maaliskuun 2023 lopussa 353 306, mikä on 9475 omistajaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia 13 milj. euroa (10 milj. euroa)
• Asiakaskokemusta mittaava NPS oli erittäin hyvä, 76. 
• Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 17,1 %. 
• Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,6 % vastuista.

OP Uusimaan markkinaosuus asuntoluotoissa vahvistui edelleen

Asuntoluottoja nostettiin tammi-maaliskuussa 34,8 % vähemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2022. Asuntomarkkinoilla nähtiin kuitenkin alkuvuonna piristymistä, kun haettujen asuntoluottojen määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 24 % verrattuna loppuvuoteen 2022.  

OP Uusimaan asuntoluottokanta kasvoi vuoden 2023 alussa 0,1 % ja oli maaliskuun lopussa 10,8 mrd. euroa. OP Uusimaan osuus OP Ryhmän myöntämistä uusista asuntoluotoista oli maaliskuun lopussa 35,1 % (33,2 %), ja koko Suomen uusista asuntoluotoista oli 14,9 % (13,6 %). 

- Asuntokaupan hiipumisesta huolimatta onnistuimme kasvamaan asuntoluotoissa ja OP Uusimaan markkinaosuus koko Suomen asuntoluottokannasta nousi 10,0 prosenttiin, Olli Lehtilä kertoo. 

Myös taloyhtiöluotoille on nähtävissä kysyntää, joskin joissakin taloyhtiöissä pohdituttaa uusien hankkeiden aloittaminen. 

- Taloyhtiöissä korjausvelkaa ei kannata päästä syntymään. Nyt rakentamisen markkinan jäähtyessä voisikin olla poikkeuksellisen hyvä hetki viedä peruskorjaushankkeita eteenpäin, Lehtilä arvioi. 

Yritykset varovaisia investoimaan 

OP Uusimaan yritys- ja yhteisöluottokanta pysyi alkuvuonna lähes ennallaan, kasvua oli 0,7 %. Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 19,4 % vähemmän tammi-maaliskuun 2023 aikana kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Maaliskuun lopussa yritysrahoituskanta oli 4,5 mrd. euroa. 

- On nähtävissä, että yritykset pohtivat ja jarruttavat uusia investointeja epävarmassa tilanteessa. On tärkeää huolehtia, ettei investointivelkaa ehdi kertyä liikaa, Olli Lehtilä kannustaa.

OP Uusimaan asiakkaiden lainankantokyky on säilynyt hyvänä. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,6 % vastuista. Henkilöasiakkaiden asuntolainojen maksuohjelman muutospyynnöt ovat myös pysyneet maltillisella tasolla. 

Uusimaalaiset lisäsivät sijoituksiaan 

Haastavasta talousympäristöstä huolimatta kotitaloudet ovat lisänneet sijoituksia 93 M€ alkuvuoden aikana. Samaan aikaan OP Uusimaan henkilöasiakkaiden talletuskanta on pienentynyt 0,8 % vuoden 2023 alusta. 

OP Uusimaan omistaja-asiakkaat merkitsivät tammi-maaliskuussa tuotto-osuuksia 28,8 milj. eurolla. OP Uusimaa laski liikkeelle uuden tuotto-osuusannin toukokuun alussa. Tuotto-osuuden tuottotavoite on 4,5 %.

- Vaikka taloustilanne on epävarma, uusimaalaiset ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista ja säästämistä. Elinkustannusten noustessa on nähtävissä, että osa asiakkaista on myös joutunut käyttämään talletusvaroja päivittäisiin menoihin, Olli Lehtilä arvioi. 

Alkuvuoden 2023 aikana OP Uusimaa maksoi OP-bonuksia 13 miljoonaa euroa

OP Uusimaalla oli maaliskuun lopussa 353 306 omistaja-asiakasta eli 2984 enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.  

Vuoden 2022 lokakuussa OP Ryhmä päätti korottaa OP-bonusten määrää 30 prosentilla vuonna 2023. OP Uusimaa maksoi tammi-maaliskuun aikana omistaja-asiakkailleen yhteensä 13 milj. euron arvosta OP-bonuksia. OP Uusimaan osalta vuoden 2023 aikana maksettavien OP-bonusten määrän arvioidaan kasvavan yhteensä noin 60 miljoonaan euroon. 

- Käytämme osan parantuneesta kannattavuudestamme perustehtävämme mukaisesti, ja helpotamme näin omistaja-asiakkaamme arkea taloudellisesti haastavina aikoina, Olli Lehtilä kertoo.