Pankin kuva

Välkommen

Pedersörenejdens Andelsbank

Pedersörenejdens Andelsbank grundades år 1939. Bankens verksamhetsområde omspänner idag Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Vi betjänar våra kunder via våra 3 kontor, nättjänsten samt kontaktcentralen.

Vår grunduppgift är att befrämja våra ägarkunders, kunders och verksamhetsomgivningens hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

Våra grundvärden är: människonärhet, ansvarskänsla, framgång tillsammans.

Vårt kundlöfte är att vi erbjuder de bästa koncentreringsförmånerna.

Som lokalbank är vi med och utvecklar vår bygd.