Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö on hyvä valinta, kun perustajia on useampi kuin yksi.

Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jossa yrittäjän ja yrityksen talous on erotettu toisistaan. Se on siis hyvä keino siirtää taloudellista vastuuta yrittäjältä itseltään yritykselle, koska yrittäjä vastaa toiminnastaan ainoastaan osakkeisiin käyttämällään pääomalla, ei omalla omaisuudellaan.

Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, jota verotetaan ansiotulona.

Yhtiömuoto kasvuyrityksille

Osakeyhtiö on verotuksellisesti järkevä vaihtoehto kasvuun tähtääville yrityksille.  Jos yrityksellä on suuri rahoitustarve ja se tarvitsee pääomaa, on osakeyhtiö hyvä valinta. 

Osakeyhtiö on toimiva vaihtoehto varsinkin silloin, kun yritystoimintaan liittyy riskejä.

Osakeyhtiön perustaminen tuo lisää uskottavuutta

Ulkomaankaupan kannalta osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto, koska osakeyhtiö herättää yhtiömuotona luottamusta ja arvostusta.

Se on kannattava valinta myös silloin, kun yrityksessä on enemmän kuin yksi perustaja tai sillä on työntekijöitä. 

Paperihommat ovat osa yrittäjän arkea

On hyvä muistaa, että osakeyhtiöön liittyy esimerkiksi toiminimeä enemmän byrokratiaa: se tarvitsee hallituksen ja kirjanpito on kahdenkertainen. 

Myöskään osakeyhtiön toiminnan lopettaminen ei ole niin yksinkertaista kuin toiminimessä. Se voidaan purkaa, jos yritys jakautuu tai sulautuu toiseen yritykseen. Myös selvitys- ja konkurssimenettely ovat keinoja lopettaa yhtiö.

Osakeyhtiön (oy) perustaminen – käytännön vinkit

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään PRH:n kaupparekisteriin. Osakeyhtiön rekisteröinti tapahtuu nopeiten sähköisesti ja se on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa osakeyhtiön perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Osakeyhtiön rekisteröintiä varten yhtiön on tehtävä perustamisilmoitus.

Samalla perustamisilmoituksella voi ilmoittaa yrityksen myös Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Osakeyhtiön perustamisilmoitus on mahdollista tehdä verkossa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • Osakepääoma on nolla euroa.
  • Osakkeiden merkintähinta on nolla euroa.
  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.

Jos edellä mainitut ehdot eivät täyty, perustaminen on tehtävä paperilomakkeilla. Perustamisen yhteydessä on ilmoitettava seuraavat tiedot: 

  • Osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat. 
  • Osakkeenomistajien, mahdollisen toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenten nimet ja henkilötunnukset.
  • Mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset. 

Kun osakeyhtiön rekisteröinti ja sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu (275 €) on maksettu PRH:n kaupparekisteriin, saat osakeyhtiölle Y-tunnuksen sekä ilmoituksen kirjausnumeron.

Palvelu muodostaa osakeyhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 

Tee perustamisilmoitus verkossa

Perustamisilmoitus paperilomakkeilla

Osakeyhtiön voi perustaa myös käyttämällä valmista perustamispakettia. Paketti ladataan YTJ.fi-sivustolta. Pakettiin sisältyy kaikki osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja ohjeet. Paperisen perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 380 euroa.

Lue lisää perustamisilmoituksen tekemisestä paperilomakkeilla

Osakeyhtiön (oy) perustaminen yksin

Osakeyhtiön perustaminen yksin on mahdollista, mutta lain mukaan hallitus tarvitsee vähintään yhden varajäsenen. Yksi varajäsen tarvitaan aina kun hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä. 

Osakeyhtiön osakepääoma 

Jokaisen osakkaan pitää maksaa merkitsemiensä osakkeiden hinta eli osuutensa osakeyhtiön osakepääomasta. Yksityisellä osakeyhtiöllä ei ole kuitenkaan vähimmäispääomavaadetta ja osakeyhtiön perustaminen ilman osakepääomaa on mahdollista. 

Mikäli perustattava yritys on julkinen osakeyhtiö, on osakepääoman oltava vähintään 80000 euroa. 
Julkinen osakeyhtiö eroaa yksityisestä osakeyhtiöstä siten, että julkisen osakeyhtiön osakkeilla voi käydä kauppaa arvopaperimarkkinalain säätämällä tavalla.  

Osakeyhtiön perustamisen hinta ja kulut

Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti maksaa 240 euroa ja paperilomakkeella 380 euroa. Osakeyhtiön pyörittämisestä syntyy myös erilaisia kuluja, joita ovat muun muassa kirjanpitoon liittyvät kulut, vakuutusmaksut, laskutuskulut, pankkipalvelumaksut, lupa-asioihin liittyvät maksut ja esimerkiksi markkinointikulut. Nämä kulut on syytä ottaa huomioon omien palveluiden hinnoittelussa. 

Olemme tukenasi osakeyhtiön perustamisessa

Meillä voit avata yritystilin osakepääoman maksamista varten. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen. Muista ottaa mukaan:

  • Yrityksen perustamisasiakirjat
  • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, jossa käy ilmi eri osakkaiden tilinkäyttöoikeudet  
  • Valtakirja yrityksen pankkiasioiden hoitamiseen.

Samassa tapaamisessa voit sopia kaikista yrityksen välttämättömistä pankki- ja vakuutuspalveluista. Asiantuntijamme kartoittaa myös tarpeesi Finnveran alkutakaukselle sekä muille mahdollisille lainoille ja tuille. Kun perustamasi yritys on osakeyhtiö, voit päätoimisena yrittäjänä saada myös starttirahaa.

Milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi?

Lue lisää toiminimen pankkipalveluista

Lue lisää toiminimen perustamisesta