” ”

Henkilöstön tapaturmariskit haltuun

Laita työntekijöidesi työ- ja vapaa-ajan turva kuntoon!

Laita henkilöstösi lakisääteiset vakuutusasiat kuntoon ja huomioi vapaa-ajan tapaturmat. Ratkaisu tarjoaa henkilöstöllesi rajatun turvan, joka varmistaa nopean hoidon ja työhön paluun sekä ansionmenetyskorvaukset työ- ja vapaa-ajan tapaturmista.

Vakuutusten lisäksi yrityksesi tulee huolehtia myös työterveyshuollon järjestämisestä ennaltaehkäisevien palveluiden osalta. Työkyvyn ylläpitämisessä kannattaa hyödyntää myös työturvallisuuspalvelumme.

Mitä ratkaisu sisältää?

Vakuutukset ja palvelut työ- ja vapaa-ajalle:

Olet työnantajana velvollinen vakuuttamaan työntekijäsi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä yrityksessä työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat ovat pakollisesti vakuutettavia. Yrittäjät vakuutetaan Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa sosiaaliturvaa.

Vakuutus kattaa muun muassa:

 • Nopean hoitoon pääsyn ja työhön paluun työtapaturman sattuessa
 • Hoitokuluja
 • Ansionmenetystä
 • Korvausta pysyvästä haitasta
 • Kuntoutusta

Tapaturmia sattuu enemmän vapaa-ajalla kuin työssä! Varmista henkilöstösi mahdollisuudet hyvään ja nopeaan hoitoon. Työntekijä saa pikaisesti apua loukkaannuttuaan vapaa-ajalla ja toipuu nopeasti työkuntoon.

Vakuutus kattaa muun muassa:

 • Nopean hoitoon pääsyn ja työhön paluun vapaa-ajan tapaturman sattuessa
 • Hoitokuluja
 • Ansionmenetystä
 • Korvausta pysyvästä haitasta
 • Kuntoutusta
 • Urheillessa sattuneet tapaturmat

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Turvallisessa työympäristössä työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa eikä työ aiheuta terveydelle haittaa. Työturvallisuuden kehittäminen on jokapäiväistä työtä. Autamme sinua löytämään oikeat keinot tapaturmien estämiseen sekä varmistamaan turvalliset työolot sekä henkilöstön työkyky.

Olemme koonneet yhteen tärkeimmät neuvot, joiden avulla huolehdit työturvallisuudesta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä työturvallisuusasiantuntijoihimme.

Ennaltaehkäisevät palvelut

Jos yrityksessäsi on yksikin työntekijä, tulee hänelle järjestää vähintään ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut.

Mitä kaikkea ennaltaehkäiseviin palveluihin kuuluu?

 • Työpaikkaselvitykset
 • Työturvallisuusyhteistyö
 • Terveyden seuranta
 • Työkyvyn tuki
 • Kuntoutukseen ohjaus
 • Ensiapukoulutus
 • Kriisiapu
 • Neuvonta ja ohjaus


Sairaanhoito

Yrityksesi menestyksen kannalta on tärkeää, että panostat henkilöstösi terveyden ja työkyvyn tukemiseen. 90 prosenttia yrityksistä on järjestänyt henkilöstölleen ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.

Mitä sairaanhoito kattaa?

 • Yleislääkäritasoisen sairaanhoidon
 • Erikoislääkärikonsultaatiot työkyvyn tukemiseksi
Voit täydentää ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluita ja yleislääkäritasoista sairaanhoitoa työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksilla sekä Terveysturvalla – niillä tuet henkilöstösi terveyttä ja työkykyä. 
Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuuta henkilöstösi vapaa-ajan tapaturmilta