Työntekijät ulkoilemassa

Kattava turva koko henkilöstölle

Kaikki mitä tarvitset henkilöriskien hallintaan

Kattava henkilöstön turva tarjoaa turvaa työhön ja vapaa-aikaan, varmistaa nopean ja laadukkaan hoidon sekä antaa taloudellista turvaa kellon ympäri tarvittaessa kaikkialla maailmassa! Ratkaisu varmistaa työntekijöillesi myös toimeentulo- ja ansioturvan sekä täydentää eläketurvaa työkyvyttömyyden sattuessa.

Mitä kattava henkilöstön turva sisältää?

Vakuutusratkaisut työ-ja vapaa-ajalle sekä työturvallisuuspalvelut:

Terveyden ja työkyvyn tukemiseen tarkoitettu sairauskuluvakuutus

Toimeentulon ja talouden turvaavat vakuutukset:

Olet työnantajana velvollinen vakuuttamaan työntekijäsi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä yrityksessä työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat ovat pakollisesti vakuutettavia. Yrittäjät vakuutetaan Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa sosiaaliturvaa.

Vakuutus kattaa muun muassa:

 • Nopean hoitoon pääsyn ja työhön paluun työtapaturman sattuessa
 • Hoitokuluja
 • Ansionmenetystä
 • Korvausta pysyvästä haitasta
 • Kuntoutusta

Tapaturmia sattuu enemmän vapaa-ajalla kuin työssä! Varmista henkilöstösi mahdollisuudet hyvään ja nopeaan hoitoon. Työntekijä saa pikaisesti apua loukkaannuttuaan vapaa-ajalla ja toipuu nopeasti työkuntoon.

Vakuutus kattaa muun muassa:

 • Nopean hoitoon pääsyn ja työhön paluun vapaa-ajan tapaturman sattuessa
 • Hoitokuluja
 • Ansionmenetystä
 • Korvausta pysyvästä haitasta
 • Kuntoutusta
 • Urheillessa sattuneet tapaturmat

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Turvallisessa työympäristössä työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa eikä työ aiheuta terveydelle haittaa. Työturvallisuuden kehittäminen on jokapäiväistä työtä. Autamme sinua löytämään oikeat keinot tapaturmien estämiseen sekä varmistamaan turvalliset työolot sekä henkilöstön työkyky.

Olemme koonneet yhteen tärkeimmät neuvot, joiden avulla huolehdit työturvallisuudesta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä työturvallisuusasiantuntijoihimme.

Ennaltaehkäisevät palvelut

Jos yrityksessäsi on yksikin työntekijä, tulee hänelle järjestää vähintään ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut.

Mitä kaikkea ennaltaehkäiseviin palveluihin kuuluu?

 • Työpaikkaselvitykset
 • Työturvallisuusyhteistyö
 • Terveyden seuranta
 • Työkyvyn tuki
 • Kuntoutukseen ohjaus
 • Ensiapukoulutus
 • Kriisiapu
 • Neuvonta ja ohjaus


Sairaanhoito

Yrityksesi menestyksen kannalta on tärkeää, että panostat henkilöstösi terveyden ja työkyvyn tukemiseen. 90 prosenttia yrityksistä on järjestänyt henkilöstölleen ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.

Mitä sairaanhoito kattaa?

 • Yleislääkäritasoisen sairaanhoidon
 • Erikoislääkärikonsultaatiot työkyvyn tukemiseksi
Voit täydentää ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluita ja yleislääkäritasoista sairaanhoitoa työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksilla sekä Terveysturvalla – niillä tuet henkilöstösi terveyttä ja työkykyä. 

Terveysturva on koko henkilöstölle sopiva hoitokuluvakuutus. Terveysturvalla varmistat, että sairastunut työntekijäsi voi palata mahdollisimman pian takaisin töihin.

Sinulla on mahdollisuus valita hoitokuluvakuutuksen laajuus, mutta suosittelemme Laajaa Terveysturvaa henkilöstösi turvaksi. Laaja Terveysturva täydentää työterveyshuollon sairaanhoitopalveluita erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon osalta.

Tapaturma ja sairaus voi yllättää matkalla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yrityksen Matkaturvan avulla vakuuttamasi työntekijät saavat nopean avun erilaisiin matkalla tapahtuviin vahinkoihin, esimerkiksi sairastumistapauksiin. Matkaturva turvaa myös yrityksesi taloutta vahingon sattuessa.

Lakisääteisiä vakuutuksia täydentävä työkyvyttömyysvakuutus antaa työntekijöillesi turvaa ohimenevän tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Lisäksi se pienentää yrityksesi taloudellisia riskejä ja turvaa yritystoimintasi jatkuvuutta.

Henkivakuutus täydentää lakisääteistä turvaa sekä auttaa yritystäsi ja työntekijöidesi omaisia selviytymään kriisitilanteissa.

Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
” ”
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
Etätyövakuutus kuva
Etätyövakuutus
Etätyövakuutus korvaa etätyöpäivän aikana sattuvia haavereita.