Palkkailmoitus_kuva

Palkkailmoitus työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkojen vuosi-ilmoittaminen uudistuu. 1.1.2019 alkaen kaikkien työnantajien eli palkanmaksajien on ilmoitettava palkkatiedot tulorekisteriin. Vakuutusyhtiöön ilmoitetaan enää vain erityisryhmien palkat.

Tulorekisterin käyttöönoton myötä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten perinteinen palkkailmoitusmenettely poistuu käytöstä, koska vakuutusyhtiö saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.

Mistä vakuutuksista edelleen tarvitaan palkkailmoitus?

Palkkailmoitus tulee edelleen täyttää erityisryhmien osalta, koska niiden tietoja ei saada tulorekisteristä. Myös ajalla 1.11.-31.12.2018 alkaneista tai kesken vuotta 2019 päättyneistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksista pyydämme palkkailmoitukset.

Missä teen palkkailmoituksen erityisryhmistä ja mitä tietoja ilmoitan?

Erityisryhmien osalta voit tehdä palkkailmoituksen kirjautumalla op.fi-palveluun. Palkkailmoituspalvelu löytyy Vakuutukset ja vahingot -sivulta.

Ilmoita erityisryhmistä nämä tiedot

  • Peruskoulun yläasteen, ammattioppilaitoksen ja lukion oppilaista sekä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoista ilmoitetaan opiskelijoiden lukumäärä vakuutuskaudella.
  • Työvoimakoulutukseen osallistuvista ilmoitetaan oppilaiden lukumäärä ja yhden henkilön keskimääräinen kurssipäivien lukumäärä vuodessa.
  • Omaishoitajista ja perhehoitajista ilmoitetaan keskimääräinen henkilölukumäärä.
  • Kuntouttavaan tai vammaisten työtoimintaan osallistuneiden sekä hoitolaitoshoidokkien ja vankien osalta ilmoitetaan kustakin henkilöryhmästä erikseen henkilöiden lukumäärä ja yhden henkilön keskimääräinen työpäivien lukumäärä vuodessa. Jos työskentely perustuu työsuhteeseen, palkat on ilmoitettava tulorekisteriin.

Paperisen palkkailmoituslomakkeen voit tarvittaessa pyytää sähköpostitse osoitteesta palkkailmoitukset@pohjola.fi.

1.11.-31.12.2018 alkanut tai 2019 päättynyt vakuutus

Jos yrityksesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on alkanut ajalla 1.11.-31.12.2018 tai päättynyt kesken vuotta 2019, paperinen palkkailmoituslomake toimitetaan postitse joulukuussa 2019.

Uuden lomakkeen voit tarvittaessa pyytää sähköpostitse osoitteesta palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Miten voin korjata lähetetyn palkkailmoituksen?

Jos huomaat vuoden 2019 osalta tulorekisteriin ilmoittamissasi tiedoissa virheitä, tee korjaukset suoraan tulorekisteriin. Ilmoita korjauksesta meille op.fi-palvelussa verkkoviestillä, jolloin haemme korjatut tiedot tulorekisteristä.

Kesken vuotta 2019 päättyneiden ja vuonna 2018 alkaneiden vakuutusten osalta voit ilmoittaa korjatut tiedot joko op.fi-palvelussa tai pyytämällä palkkailmoituslomakkeen sähköpostitse palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Mistä löydän tasauslaskennan tiedot?

Kun palkkailmoitus on käsitelty, tasauslaskut lähtevät valitun laskutustavan mukaisesti joko postitse tai verkkolaskuna. Palkkailmoituskäsittelyn jälkeen tasauslaskennan dokumentit löytyvät myös op.fi-palvelusta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asiapapereista.