Työturvallisuuspalaveri metrotunnelissa

Mitä yrityksesi voi oppia sattuneista tapaturmista?

Jos tapaturma työturvallisuustyöstä huolimatta sattuu, on tärkeää tutkia huolella mitä tapahtui ja miksi. Näin voit selvittää, miten voit estää vastaavanlaiset tilanteet jatkossa. Huolehdi, että yritykselläsi on toimintatapa työpaikalla sattuneiden tapaturmien ja turvallisuushavaintojen tutkimiseksi. Panosta ennakoivaan työsuojeluun varmistamalla, että työntekijöidesi osaaminen on tarpeeksi korkealla tasolla.

Esimerkki tapaturmatilanteen tutkinnasta

Liisa kävelee työpaikan portaissa, kun yhtäkkiä valot sammuvat. Liisa ei näe, että alimmalla portaalla porrasväli on erilainen kuin muissa. Hän horjahtaa ja yrittää ottaa kaiteesta kiinni. Kaide on löysästi kiinni, eikä Liisa saa siitä riittävästi tukea, vaan kaatuu ja loukkaa kätensä.

Liisa käsittelee tapaturmaa esimiehensä kanssa. Mukana ovat myös työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö, kuten on sovittu. Todettiin, että yhtäkkiä tuleva pimeys aiheutti tapaturman ja korjaavana toimenpiteenä oli jo vaihdettu lamppu.

Olisiko muitakin keinoja, joilla tapaturman olisi voinut välttää?

 • Miksi valo yhtäkkiä sammui? Jälkikäteen selvisi, että valo oli vilkkunut jo aiemmin, mutta kukaan ei ollut tehnyt ilmoitusta ja vaihtoa ei oltu tilattu.
 • Miksi kaide heilui ja edesauttoi kaatumista? Kaide oli kiinnitetty vääränlaisilla kiinnikkeillä ja tehtyjen turvallisuushavaintojen mukaan samaa ongelmaa on havaittu muissakin portaissa. Koska kaiteet ovat tärkeä osa portaiden turvallisuutta, päätettiin, että kaikkien kaiteiden kiinnikkeet vaihdetaan parempiin.
 • Miksi yksi porrasväli on erilainen? Oliko kaikilla tieto siitä? Käytännössä rakenteiden muuttaminen ei tässä tapauksessa ole mahdollista. Siksi pitää miettiä muita keinoja varmistaa turvallinen kulku myös poikkeustilanteissa, esimerkiksi turvavalolla sähkökatkon aikaan.

Muita tutkinnassa esille tulevia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 • Miksi Liisa ei pitänyt kaiteesta kiinni?
 • Miksi Liisa kulki portaissa?
 • Oliko Liisalla tilanteeseen sopivat jalkineet?

Tutkinnassa selvitettävät pääkohdat:

Mitä tapahtui?

 • Mitä oltiin tekemässä, kun tapaturma sattui? Oliko kyseessä normaali toiminta vai esimerkiksi häiriötilanne?
 • Tapahtuman eteneminen on hyvä kuvata vaihe vaiheelta

Miksi tapahtui?

 • Mitkä syyt johtivat tapahtumaan?
 • Kun olet löytänyt välittömiä syitä, kysy vielä pariin kertaan miksi syyt olivat olemassa, mikä mahdollisti löydetyt syyt? Osaamme helposti sanoa, että henkilö putosi, koska ei ollut kaidetta, mutta unohdamme usein selvittää, miksi kaidetta ei ollut.
 • Miten vastaava tilanne voidaan jatkossa välttää? Mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta tapaturmaan johtaneet syyt saadaan poistettua?

Työntekijöiden osaaminen vahvistaa työturvallisuutta

 

Jotta työnteko on yrityksessäsi mahdollisimman sujuvaa, tulee toimintatapoja kyetä muuttamaan joustavasti yllättävissä tilanteissa. Osaaminen sekä kunnollinen perehdytys ja työhönopastus ovat olennainen osa yrityksesi turvallisuutta ja työntekijöidesi ammattitaidon kehittymistä.

Kun työ suoritetaan oikein ja oikeita apu- ja suojavarusteita käyttäen, tapaturman sattumisen mahdollisuudet pienentyvät. Muistathan siis kannustaa työntekijöitäsi kysymään aina, jos jokin asia on epäselvä.

Perehdyttäessäsi työntekijöitäsi on itse työn lisäksi hyvä kertoa myös seuraavista asioista:

 • Työn ja työolosuhteiden vaaratekijät
 • Työvälineiden oikea ja turvallinen käyttö
 • Toiminta häiriötilanteissa
 • Työssä tarvittavat suojavälineet
 • Työn turvallinen suorittaminen

Huomioi uusien työntekijöiden lisäksi myös vanhempien työntekijöiden perehdytys tarvittaessa. Perehdytystä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun työntekijä palaa töihin pitkän poissaolon jälkeen, työtehtävät tai työmenetelmät muuttuvat tai käyttöön otetaan uusia työvälineitä.