” ”

Työhyvinvoinnin kehittäminen – näin pääset alkuun

Henkilöstön hyvinvoinnin tilan tietää vain kysymällä. Kehitä työhyvinvointia tiedolla.

Työhyvinvoinnin kokonaisuuden muodostavat työ ja sen mielekkyys, turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. Työhyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen. Kun työyhteisössä voidaan hyvin, aikaa ja energiaa ei kulu työn kannalta epäolennaisten asioiden selvittelyyn.

Jokainen meistä on myös itse vastuussa työpaikan myönteisestä ilmapiiristä, omasta työkyvystä sekä ammatillisen osaamisen ylläpidosta. Työnantajana velvollisuutesi on huolehtia niin hyvästä johtamisesta, työntekijöidesi yhdenvertaisesta kohtelusta, työympäristön turvallisuudesta kuin työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Työhyvinvoinnin kehittämiseen on monia keinoja

Voit vaikuttaa työhyvinvointiin kiinnittämällä huomiota muun muassa työyhteisön ilmapiiriin, työntekijöidesi ammattitaidon parantamiseen sekä hyvään ja motivoivaan johtamiseen. Keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen ovat muun muassa työolojen kehittäminen, laadukas työterveyshuolto sekä työkykyä tukevan ja ylläpitävän toiminnan mahdollistaminen. 

Usein kannattaa selvittää henkilöstötutkimuksen avulla suoraan henkilöstöltä, mitkä asiat koetaan kuormittaviksi ja keskittyä näiden kehittämiseen. 

Mitä työhyvinvoinnin kehittäminen on käytännössä?

1. Työhyvinvointi on tavallista arkea ja arkijohtamista. Kiinnitä huomiota linjauksiin, toimintatapoihin, viestintään ja työn organisointiin. Ota henkilöstö mukaan vaikuttamaan!

2. Työhyvinvointiin kannattaa sijoittaa, koska se ei tuo vain kustannussäästöjä vaan on samalla tuotantopanos. Sillä on yhteys sairauspoissaoloihin ja ennenaikaiseen eläköitymiseen, tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja luovuuteen - eli käytännössä yrityksen tulokseen.

3. Lähiesimiehen työ on haasteellista. Anna ongelmatilanteille aikaa ja tue esimiestyötä.

4. Joustaminen kannattaa – puoleen ja toiseen!

5. Yrittäkää yhdessä irti vanhasta. Aina ei voi jatkaa kuten ennen.

6. Etsi oman yrityksesi tavat kehittää työhyvinvointia. Kaikki ei sovi kaikille. Kokeile ja kysy henkilöstöltä palautetta.

7. Hanki tukiverkosto. Aloita eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöstä sekä työterveyshuollosta.

” ”
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
” ”
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuuta henkilöstösi vapaa-ajan tapaturmilta