Aloittavan yrityksen vakuutukset kuva

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Uuden yrityksen perustaminen on jännittävää, mutta joskus myös työlästä. Helpotamme yrityksesi alkutaivalta vähentämällä riskejä, tukemalla liiketoimintaasi ja tarjoamalla juuri sinulle sopivat aloittavan yrittäjän vakuutukset.

Kaikki helposti kuntoon

Saat kauttamme sujuvasti kaikki tarvittavat pakolliset ja vapaaehtoiset uuden yrittäjän vakuutukset.

Henkilökohtainen asiakaspalvelu

Yhteistyössä asiantuntijamme kanssa varmistat, että kaikki liiketoimintaasi liittyvät riskit on huomioitu riittävästi. Tarvittaessa saat meihin vaivattomasti yhteyden.

Digitaaliset palvelut 24/7

Näet milloin tahansa, mitä vakuutusturvasi kattaa. Vahingon sattuessa saat heti avun Pohjola Vahinkoavusta ja pystyt hakemaan korvausta nopeasti.

Alkavan yrityksen vakuutusten muistilista

Aloittavan yrittäjän muistilista on pitkä. Yrittäjän on mietittävä yritysmuotoa, rahoitusta, lupia, velvoitteita ja työttömyysturvaa. Huomioitava on myös verotus, sopimukset, toimitilat, henkilöstö ja vakuutukset. Kaikkea ei tarvitse hoitaa yksin. 

Autamme aloittavaa yritystä riskien kartoittamisessa ja hallinnassa. Oikein valitut yrityksen vakuutukset antavat turvaa yrityksen elinkaaren ja yrittäjän elämän kaikissa vaiheissa. 

Alkava yrittäjä saa usein alennusta vakuutuksista. Jätä yhteydenottopyyntö, niin saat tietää lisää. Jos olet kiinnostunut valmiista yritysvakuutuspaketista eli Yritysykkösestä, laske vakuutuspakettisi hinta ja osta paketti halutessasi verkosta > 

Yritysykkönen sisältää kaikki tärkeimmät yrityksen omaisuuteen ja toimintaan liittyvät turvat, kuten turvan omaisuudelle ja yritystoiminnan keskeytymiselle sekä turvan vastuu- ja oikeusturvan osalta.  

Uuden yrittäjän tärkeimmät vakuutukset voidaan jakaa pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joihin jokaisen yrittäjän kannattaa tutustua. Aloittavan toiminimen vakuutukset ovat useimmissa tapauksissa samoja kuin uuden osakeyhtiön vakuutukset.

Aloittavan yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) parantaa yrittäjän eläkettä ja sosiaaliturvaa. YEL on pakollinen 18-67-vuotiaille yrittäjille, jos yrityksen toiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta. Eläketurvan lisäksi YEL auttaa, jos yrittäjä sairastuu, jää vanhempainvapaalle tai yrityksen toiminta keskeytyy.

Aloittava yrittäjä voi saada YEL-maksuunsa alennuksen. Pohjola Vakuutuksen yritysasiakkaat voivat hoitaa YEL-vakuutuksensa kumppanimme Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen kautta. YEL-vakuutuksen tarjoamaa perusturvaa voi täydentää yrittäjän yksilöllisellä eläkevakuutuksella

Jos alkavalla yrityksellä on heti alusta alkaen työntekijöitä, yrityksen on hoidettava pakolliset työnantajavakuutukset, joita ovat esimerkiksi työtapaturmavakuutus ja työntekijän työeläkevakuutus. 

Toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia ovat muun muassa potilasvakuutus terveyden- ja sairaanhoitoalan yrityksille sekä ympäristövahinkovakuutus yrityksille, joiden toimintaan liittyy riskejä ympäristövahingoista tai yrityksen toiminta voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.  

Jos yrityksellä on käytössään autoja tai muita ajoneuvoja, niille on hankittava liikennevakuutukset.  

Aloittavan yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset

Suurin osa aloittavan yrityksen vakuutuksista on vapaaehtoisia. Omalle yritykselle sopivan vakuutusturvan voi räätälöidä yhdessä Pohjola Vakuutuksen asiantuntijan kanssa. Aloittavalle yritykselle ja yrittäjälle on myös omia pakettiratkaisuja, kuten OP Kevytyrittäjä tai pk-yrityksille suunnattu Yritysykkönen

Monet aloittavat yrittäjät turvaavat itsensä ja yritystoimintansa myös vapaaehtoisilla vakuutuksilla.  

Yrittäjän tapaturmavakuutus antaa turvaa yrittäjään työtapaturmien varalle. Yrittäjän ollessa työkyvytön tapaturmavakuutus antaa taloudellista turvaa ja nopeuttaa töihin paluuta. Työtapaturmavakuutus kannattaa laajentaa kattamaan myös vapaa-ajan tapaturmia. Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja, pysyvän haitan aiheuttamia kuluja tai työkyvyttömyydestä syntyviä ansiomenetyksiä. Pääosa sairauspoissaoloista johtuu sairauksista. Yrityksen sairauskuluvakuutuksella nopeutat hoitoketjua myös sairauksien osalta.  

Yrityksen vastuuvakuutuksista tavallisimpia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus auttaa taloudellisesti, jos yrityksen toiminta tai tuote aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Yrittäjän on tärkeä tiedostaa, mitkä ovat toiminnan riskejä, jotta vastuuvakuutus varmasti korvaa aiheutuvia vahinkoja.  

Yrityksen oikeusturvavakuutus on hyödyllinen aloittavalle yritykselle, joka voi joutua sopimusriitaan, vaikka olisi tehnyt kaiken lakipykälien mukaan. Sopimusriidat voivat koskea esimerkiksi tilojen tai koneiden vuokraamista. Yrityksen tai yrittäjän ottama oikeusturvavakuutus kattaa eri asiat kuin yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutukset.  

Yrityksen omaisuusvakuutus antaa taloudellista turvaa, jos yrityksen koneet, laitteet tai tuotteet vahingoittuvat tai hajoavat luonnonilmiöiden tai ihmisen toiminnan seurauksena. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tulipalot, murrot, ilkivalta, vesivahinko tai myrsky.  

Yrityksen keskeytysvakuutus helpottaa aloittavan yrityksen toimintaa, jos liiketoiminta pysähtyy yllättäen. Keskeytymisen syynä voi olla esimerkiksi se, että toimitilat tai koneet kokevat kovia. Henkilökeskeytysvakuutus auttaa varautumaan avainhenkilön työkyvyttömyyteen, joka voi johtua sairaudesta tai tapaturmasta. Riippuvuuskeskeytys vakuutus auttaa, jos tavaran- tai palvelutoimittajalle tai alihankkijalle tapahtuu vahinko, joka haittaa yrityksen liiketoimintaa.  

Hoitamalla uuden yrittäjän vakuutukset heti alussa kuntoon minimoit riskit ja voit keskittyä liiketoimintaan ilman huolia.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.