Huijarit ahkeroivat, kun yrityksissä lomaillaan

Kesälomat ja erilaiset lomasijaisuudet yrityksissä innostavat huijarit yrittämään yhä aktiivisemmin erilaisia, yritysten maksuliikenteeseen kohdistuvia huijauksia.

Kannustamme yritysasiakkaitamme panostamaan työntekijöiden ja varsinkin lomasijaisten perehdyttämiseen esimerkiksi maksujen hyväksymisprosessin suhteen, ja tiedottamaan ajankohtaisista huijauksista omalle henkilöstölle aktiivisesti.


Tyypillisimpiä ovat huijaukset, joissa lähetetään yrityksen johdon nimissä sähköposti, jossa pyydetään maksamaan jokin maksu kiireellisesti. Myös työntekijöiden nimissä lähetettävät pyynnöt palkanmaksutilin muuttamisesta sekä erilaiset tunnusten kalastelut ovat yleisiä.

Muistilista huijausten varalta:

  • Sopikaa etukäteen yrityksenne maksujen hyväksymisprosessit eri tilanteissa ja kerratkaa niitä säännöllisesti. Perehdyttäkää myös kesälomien aikaiset sijaiset ja varmistakaa, että he ovat tietoisia mahdollisista huijausyrityksistä.
  • Kiinnittäkää aina huomiota muuttuneisiin tilinumeroihin, varmistakaa niiden oikeellisuus ja sopikaa periaatteet tilinumeroiden muuttamisesta järjestelmiin.
  • Mikäli saatte epäilyttävän viestin, varmistakaa aina sen oikeellisuus lähettäjältä puhelimitse tai kasvotusten.
  • Ilmoittakaa jokaisesta huijauksesta tai sen yrityksestä pankkiin omalle maksuliikepäälliköllesi tai asiakaspalveluun 0100 05151 (ma–pe 8–16).
  • Tehkää tutkintapyyntö poliisille.
  • Lähettäkää saamanne huijaussähköpostit osoitteeseen tietoturvailmoitukset(a)op.fi
  • Lisätietoja ja käytännön ohjeita vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi löydätte Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.
 
  • Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta löydät tuoreen oppaan, jossa neuvotaan yrityksiä ilmoittamaan kyberrikoksista poliisille.