Miten OP Ryhmä panostaa kyberturvallisuuteen?

Arvioimme OP Ryhmässä turvallisuustilannetta päivittäin. Toimimista poikkeustilanteissa testataan, harjoitellaan ja kehitetään jatkuvasti.

OP Ryhmän yksi keskeisiä tehtäviä on huolehtia tietojärjestelmiemme toimintavarmuudesta. Se luo perustan pankki- ja vakuutuspalvelujemme luotettavuudelle ja turvallisuudelle.

Olemme OP Ryhmässä määrätietoisesti panostaneet toimintavarmuuteen usean vuoden ajan, joten valmiutemme toimia tämän päivän toimintaympäristössä on hyvä. OP Ryhmällä on pitkä kokemus myös kyberuhkien torjunnasta, havainnoinnista ja niihin reagoinnista.

Finanssialalla harjoitellaan säännöllisesti erilaisiin informaatiovaikuttamiseen, kyberuhkiin sekä maksuliikenteen häiriöihin vastaamista. Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2020 tekemässä kyberturvallisuusselvityksessä finanssiala oli muita toimialoja edellä kyberturvallisuuden kehittämisessä, mikä kertoo siitä, että kyberturvallisuuden kehittämiseksi tehdyt toimet ovat olleet oikeita ja johdonmukaisia.

Arvioimme OP Ryhmässä turvallisuus- ja uhkatilannetta päivittäin, ja toimimista poikkeustilanteissa testataan, harjoitellaan ja kehitetään jatkuvasti. OP Ryhmällä on vahva osaaminen erilaisten kyberhyökkäysten, kuten palvelunestohyökkäysten ja tietomurtojen havaitsemisesta ja torjumisesta. OP Ryhmä tekee myös tiivistä yhteistyötä Kyberturvallisuuskeskuksen, poliisin ja muiden viranomaistahojen kanssa.

Olemme tänä keväänä saaneet kysymyksiä toimintavarmuuteemme ja kyberturvallisuuteemme liittyen. On hienoa, että asiakkaamme ovat hereillä ja kiinnostuneita asiasta. Valitettavasti emme kuitenkaan voi avata tarkemmin tapoja, joilla varaudumme erilaisiin muutoksiin toimintaympäristössämme, jotta emme altistaisi itseämme hyökkäyksille. Toivomme, että asiakkaamme ymmärtävät myös tämän turvallisuusnäkökulman.