Sääntömuutos OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastossa

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston uudet säännöt astuvat voimaan 30.7.2021

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat – sijoitusrahastolla on voimassa säännöt, joilla mahdollistettiin rahaston siirtyminen vaiheittain rahastojen rahasto -rakenteesta suoria sijoituksia tekeväksi rahastoksi.

Rahaston sijoitukset toteutetaan jo pääosin suorina sijoituksina, joten laaja mahdollisuus sijoittaa toisiin rahastoihin poistetaan sääntömuutoksella. Rahasto voi sijoittaa sääntömuutoksen jälkeen enintään 10 % varoistaan sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin.

Sääntömuutos ei edellytä rahaston osuudenomistajilta toimenpiteitä.