Vastuullisuusluokitus muuttuu osalla OP:n rahastoista

EU:n Tiedonantoasetus-sääntely (SFDR) on velvoittanut 10.3.2021 alkaen varainhoitajia luokittelemaan rahastotuotteita vastuullisuustason mukaan (artikla 8 ja artikla 9), minkä pohjalta vuoden 2023 alussa näihin vastuullisiksi luokiteltuihin rahastoihin kohdistuu tiukempia tiedonanto- ja raportointivelvoitteita.

Osassa rahastoja olemme muuttaneet rahaston sääntöjen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ESG) kuvaavia tekstejä. Kaikki muutokset on tehty rahastojen sääntöjen 3 §:iin (Rahastojen varojen sijoittaminen).

Miten vastuullinen sijoittaminen huomioidaan OP:n rahastoissa?

Suurimassa osaa OP:n rahastoja tehdään ESG-analyysi, joka löytyy rahaston kuukausikatsaukselta. Rahastoissa huomioidaan vastuullisuus tarkastelemalla ESG-tekijät eli ympäristöasiat, sosiaalisen vastuun sekä hallintotapa-asiat omissa aktiivisissa suorissa omistuksissamme.

Verrattuna OP Varainhoidon yleiseen poissulkulistaan, vastuullisuusluokituksen mukaiset tuotteemme poissulkevat vielä laajemmin yhtiöitä, joilla on ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia liiketoimintoja. Lisäksi sijoituskohteiden valinnassa huomioidaan ESG-tekijät, esimerkiksi painottamalla yhtiöitä, jotka huomioivat ESG-asiat verrokkiyhtiöitään paremmin.

OP-Ilmasto-, ja OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahastot sekä OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto sijoittavat yhtiöihin, jotka tuottavat positiivista vaikuttavuutta, ympäristöön, ja/tai yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.

Vastuullisesta sijoittamisesta voit lukea lisää verkkosivultamme:

Vastuullinen sijoittaminen - Lue lisää ESG sijoittamisesta | OP

Alla lista rahastoista joiden sääntöjä päivitettiin: