Dataskyddsbeskrivningar och kontaktinfomation

En av våra viktigaste skyldigheter är att berätta om den behandling av personuppgifter som vi genomför på ett öppet och förståeligt sätt. När du vet hur dina uppgifter behandlas, kan du bedöma huruvida behandlingen är korrekt och även utöva dina rättigheter gällande behandling av uppgifter.

En dataskyddsbeskrivning är en handling som beskriver datainnehållet, de rättsliga grunderna för behandlingen av uppgifter samt användningsändamålet. På den här sidan hittar du de viktigaste dataskyddsbeskrivningarna gällande OP Gruppens personregister indelade i fyra kategorier.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dataskyddsbeskrivningarna vid behov.

 

Ta kontakt med oss

Var kan du granska dina uppgifter och var får du mer information?

Du kan granska de centrala uppgifter som OP Gruppen har om din kundrelation i första hand i tjänsten Min profil på op.fi.

Utöver finansrörelse (banker, skadeförsäkring och kapitalförvaltning) har OP Gruppen flera andra affärsrörelser och personuppgiftsansvariga. Kontakta dem direkt om du har frågor om dina personuppgifter som de behandlar:

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter får du också på andelsbankernas kontor, via bankens riksomfattande servicenummer 0100 0500 eller det riksomfattande servicenumret för försäkringar och ersättningar 010 253 0022. Vi besvarar frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och dataskydd också på adressen dataskydd@op.fi.

Kontakt i dataskyddsfrågor

OP Gruppen / Dataskydd
Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors
PB 308, 00013 OP
dataskydd@op.fi

OP Gruppens dataskyddsombud Hannu Järvinen
Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors
PB 308, 00013 OP
dataskydd@op.fi

Dataombudsmannen övervakar att bestämmelserna om personuppgifter efterlevs.

Dataombudsmannens byrå

tfn 029 566 6777
tietosuoja@om.fi