Uusi perintälaki tuli voimaan 1.5.2022

Perintälaki uudistui toukokuun alussa. Suurimmat muutokset liittyvät yrityssaatavien perintään.

Uusi perintälaki toi tullessaan muutoksia mm. perintätoimenpiteiden enimmäiskuluihin, maksullisten toimenpiteiden enimmäismäärään, toimenpiteiden väliseen vähimmäisaikaan, sekä velallisen kokonaiskuluvastuuseen. Muutoksia tuli myös kuluttaja – ja yrityssaatavien maksuvaatimusten sähköiseen lähettämiseen.

Uudesta perintälaista ja muutoksista löydät lisätietoa esimerkiksi Intrumin sivuilta.

Siirry Intrumin sivuille