Pohjola Terveysmestari yrityksille kuva

Tjänsten Pohjola Hälsomästare för företag

Gå frisk till jobbet
1

Vård då du behöver den

Som kund hos Pohjola Försäkring får du personlig hjälp och tydliga anvisningar och en bedömning av om det är lönt att uppsöka en läkare.

2

Inte längre några onödiga läkarbesök och grubblande hemma

Hälsomästaren bedömer ditt tillstånd och styr dig vid behov till en lämplig distansläkare eller en lämplig yrkesutbildad person.

3

För Pohjola Försäkrings kunder

Som försäkringskund hos Pohjola Försäkring får du avgiftsfritt hälsorådgivning i en app och per telefon.

Hälsorådgivning då du behöver det

"Jag är förkyld, månne jag är arbetsför?”

"Täcker den försäkring som min arbetsgivare tecknat min vård?”

"Jag har haft symptom i ett par dagar, borde jag gå till läkare?”

Du får svar av en expert på de här och andra hälsorelaterade frågor via chatten i appen och per telefon. I appen hittar du också lätt dina hälsouppgifter som recept, undersökningsresultat och vaccin.

Gör så här om din arbetsförmåga gör dig betänksam:

  1. Kontakta någon av experterna på Pohjola Sjukhus via chatten i appen eller genom att ringa numret 0100 5225.
  2. Du får en bedömning av dina symptom och tydliga anvisningar för egenvård eller så hänvisas du till en lämplig läkare.
  3. I samband med avgiftsbelagda läkartjänster får du veta vad den försäkring som arbetsgivaren tecknat åt dig täcker. Om du har försäkringar i Pohjola Försäkring, kan du antingen få ett ersättningsbeslut genast eller så gör vi en skadeanmälan för din räkning.

Det går också att förnya recept och boka tid till mottagningen i appen

Pohjola Sairaala -sovellus

Öppet under vardagar och veckoslut

Experterna vid Pohjola Sjukhus betjänar dig varje dag kl. 7–23 per telefon och via chatten i Pohjola Sjukhus app.

Ladda ner appen Pohjola Sjukhus:


Ring Pohjola Hälsomästare tfn 0100 5225*.

*Samtalspris: normal lokalnätsavgift (lna) eller en mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Hälsotjänsterna tillhandahålls av Pohjola Sjukhus Ab. Försäkringstjänsterna tillhandahålls av Pohjola Försäkring Ab.

Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.