” ”

Vastuullinen sijoittaminen

Meillä voit sijoittaa ja säästää vastuullisesti ja eettisesti eri sijoituskohteisiin. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa vastuullisesta sijoittamisesta sekä vastuullisista osakkeista, rahastoista, ETF:stä ja strukturoiduista sijoitustuotteista. Tee vastuullinen valinta ja aloita vastuullinen sijoittaminen.

Vastuullinen sijoittaminen meillä

Olemme sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja huomioimme vastuullisuuden omissa sekä asiakkaidemme sijoituksissa. Uskomme, että sijoituksien vastuullisuuden tarkastelu ja yritysten kannustaminen entistä kestävämpään toimintaan, edesauttaa sijoitustavoitteiden toteutumista.

Huomioimme ESG-tekijät eli ympäristöasiat (Environment), sosiaalisen vastuun (Social) sekä hyvän hallintotavan (Governance), siten että sijoituksien tuotto- ja riskiprofiili paranevat. Toimimme vastuullisesti poissulkemalla kiistanalaisia yhtiöitä, analysoimalla yhtiöiden vastuullisuuden tasoa sekä vaikuttamalla yhtiöihin ja äänestämällä yhtiökokouksissa.

Rahastojen vastuullisuusluokat

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn yksi tavoitteista on sijoitustuotteiden vastuullisuustiedon parempi läpinäkyvyys ja saatavuus sekä tuotteiden parempi vertailtavuus. Tämän vuoksi rahastot luokitellaan jatkossa kolmeen eri luokkaan, riippuen rahaston kestävyystavoitteista: artikla 9, artikla 8 ja artikla 6. Vastuullisuuden edistäminen rahastoissamme on meille tärkeää.

Tunnistat sen tästä Vastuullisuusluokka Kuvaus
Artikla 9 eli kestävät sijoitustuotteet Rahastot, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Ne sijoittavat yhtiöihin, jotka tuottavat positiivista vaikuttavuutta ympäristöön, ja/tai yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.
Artikla 8 eli ESG-ominaisuuksia edistävät sijoitustuotteet Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia poissulkemalla yhtiöitä, joilla on ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallista liiketoimintaa. Rahastoihin valitaan ja painotetaan yhtiöitä, jotka huomioivat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat verrokkiyhtiöitään paremmin.
  Artikla 6 eli muut sijoitustuotteet Rahastot, jotka huomioivat kestävyysriskit, mutta eivät nimenomaisesti edistä tai tavoittele ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä asioita. 

Teemme vastuullisuusarvioinnin eli ESG-analyysin suurimpaan osaan rahastoistamme hyödyntäen omaa ESG-analyysimallia. 

Tutustu rahastoihin

Mitä on vastuullinen ja eettinen sijoittaminen?

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden huomioonottamista sijoitustoiminnassa. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla, huomioimalla vaikutuksensa ympäristössä ja yhteiskunnassa. Samalla tähdäten kannattavaan liiketoimintaan. Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä. 

Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä puhutaan myös eettisestä sijoittamisesta. Eettinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoittajan arvot, jonka mukaan poissuljetaan tiettyjä yhtiöitä ja toimialoja. 

Poissuljemme kaikista suorista ja aktiivisista sijoituksista mm. kiistanalaisten aseiden valmistajat ja kansainvälisten normien rikkojat. Lisäksi sijoittajille on tarjolla rahastoja, joista on poissuljettu toimialoja laajemmin.

Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Vastuullisesti sijoittamalla ja säästämällä vaikutat omaan sekä yhteiseen tulevaisuuteen. Vastuullinen sijoittaja pyrkii parantamaan tuottoja ja vähentämään riskejä huomioimalla ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sijoituskohteissaan. 

Vastuulliset toimivat yhtiöt vähentävät riskejä toiminnassaan, ja tämä vaikuttaa suoraan yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Kun yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasiat, ei sijoittajan tarvitse huolehtia mahdollisista mainehaitoista ja niiden vaikutuksista sijoitustensa tuottoon.

Miten sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin?

Vastuullisesti ja eettisesti osakkeisiin sijoittaminen on vastuullinen valinta kerryttää säästöjä. Valitset silloin sijoituskohteeksi yhtiön, joka ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön, sosiaalisen vastuun tai hyvän hallintotavan. 

Vastuulliset osakkeet – nappaa vinkit OP Analyysista

Vastuullisten osakkeiden valinnan tueksi OP Analyysi tuottaa vastuullisuusanalyysia. Se kattaa kaikki OMX Helsinki 25 -indeksiin kuuluvat yhtiöt ja on oma osansa yhtiökohtaista analyysia. Vastuullisuusosioista löydät tietoa toteutuneesta kehityksestä ja tavoitteista. Lisäksi löydät aineistoa liiketoiminnan ja markkinaympäristön tärkeimmistä vastuullisuusajureista. Analyysin lukeminen vaatii kirjautumista op.fi-palveluun ja analyysimaksua, joka sisältyy säästäjän ja sijoittajan palvelupakettiin.

Yritysten vastuullisuutta voit tarkastella myös yritysten omista vastuullisuusraporteista. Raporteista käy ilmi mm. hiilijalanjälki, hallintotapa, sosiaalinen vastuu, kestävä kehitys ja toiminnan vaikutus ympäristöön.

Vastuulliset rahastot

Vastuullisista rahastoista löytyy jokaiselle jotakin. Vastuulliset rahastomme edistävät ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen, sekä hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia.

Vastuulliset ETF:t

ETF-rahastoista löytyy vastuullisella sijoittajalla lukuisia vaihtoehtoja. Voit valita laajemman hajautuksen tarjoavia tuotteita, jotka perustuvat ESG-pisteytykseen sekä kohdennetumpia teemaan perustuvia tuotteita kuten puhtaan energian tuotantoon. Tutustu valikoimaan ETF-hakukoneen tai ETF:ien vastuullisuuslistan avulla. Vaatii kirjautumista sekä säästäjän tai sijoittajan palvelupakettia.

Sijoituskumppanilla sijoitat aina vastuullisesti
OP Sijoituskumppanin rahastot sijoittavat yhtiöihin, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaita.
Vastuullinen sijoittaminen kuva
Vastuullisuus sijoittamisessa
Lue lisää, miten huomioimme vastuullisuuden arjessamme.