Ägarkundsförmåner för försäkringar

Som Andelsbankens ägarkund får du rejäla rabatter på dina försäkringar och många andra förmåner.

Försäkringsrabatter och -förmåner

 
När du är ägarkund i andelsbanken och preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du tillgång till de bästa förmånerna:
 • 10 % rabatt på hemförsäkringar och andra egendomsförsäkringar, personförsäkringar (gäller ej livförsäkringar), frivilliga fordonsförsäkringar, det vill säga kaskoförsäkringar och fortlöpande reseförsäkringar
 • Om du är försäkringskund i åldersgruppen 18–27 år får du en rabatt på 21 % på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Du blir preferenskund hos Pohjola Försäkring när du har försäkringar ur tre av följande kategorier:

 1. Trafikförsäkringar: Lagstadgade trafikförsäkringar för fordon
 2. Kaskoförsäkringar: Frivilliga fordonsförsäkringar, det vill säga kasko
 3. Personförsäkringar: Hälsoförsäkringar för vuxna, barn och ett ofött barn, livförsäkring (gäller endast livförsäkringar som tillhör Måttskydd), NewLife-försäkring samt invaliditets- och utkomstförsäkringar
 4. Fortlöpande reseförsäkringar: Fortlöpande resenär- och resgodsförsäkring
 5. Egendomsförsäkringar: Hem-, värdeföremåls-, djur-, båt- och skogsförsäkring

Du märker väl att när du har försäkrat ditt fordon med en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring, har du försäkringar redan ur två olika kategorier. Dessutom får ägarkunder som har fyllt 70 år rabatter på sina försäkringar redan med två försäkringar ur olika kategorier.

Oberoende av antalet försäkringar du tecknat, får du som ägarkund även följande förmåner:

 • Din OP-bonus används för försäkringspremier.
 • En självriskförmån på upp till 250 euro på vissa skador som ersätts från Mitthem-försäkringen.
 • En avgiftsfri förhöjning med 45 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen.
 • En premiefri Produktskyddsförsäkring för inköp som du betalat med OP:s kreditkort

Andra förmåner

Du får alltid också följande förmåner oberoende av omfattningen på din kundrelation och antalet försäkringar du tecknat.

 • En rabatt på 2,5 % för betalningssättet då du betalar din försäkringsfaktura på en gång.
 • En avgiftsfri NewLife-försäkring för föräldrar till barn under ett år.
 • En bestående rabatt på 5 % på en livförsäkring som tecknas i nätbutiken.
 • En fortlöpande reseförsäkring som köps separat och som är i kraft till 100 års ålder.

Mer information om förmåner hittar du nederst på sidan.

Försäkringsrabatterna fastställs enligt din kundrelation och antalet försäkringar du har tecknat. När du har försäkringar från tre olika kategorier får du 7 % rabatt på

 • hem- och andra egendomsförsäkringar,
 • personförsäkringar (gäller ej livförsäkringar),
 • fortlöpande reseförsäkringar samt
 • frivilliga fordonsförsäkringar, det vill säga kaskoförsäkringar.

Som ägarkund får du ännu en tilläggsrabatt på 3 % på de flesta försäkringar, varvid rabatten är totalt cirka 10 %.

Försäkringskategorierna är:

 1. Trafikförsäkringar: Lagstadgade trafikförsäkringar för fordon
 2. Kaskoförsäkringar: Frivilliga fordonsförsäkringar, det vill säga kasko
 3. Personförsäkringar: Hälsoförsäkringar för vuxna, barn och ett ofött barn samt invaliditets- och utkomstförsäkringar (alennus ei koske henkivakuutuksia)
 4. Fortlöpande reseförsäkringar: Fortlöpande resenär- och resgodsförsäkring
 5. Egendomsförsäkringar: Hem-, värdeföremåls-, djur-, båt- och skogsförsäkring


Om du är en försäkringskund i åldersgruppen 18–27 år får du en rabatt på 21 % på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Som en ägarkund som har fyllt 70 år får du rabatter på dina försäkringar redan med två försäkringar, t.ex. med en hem- och hälsoförsäkring.

NewLife-försäkringen är en livförsäkring avsedd för föräldrar till barn under ett år och livförsäkringsskyddet är 20 000 euro/förälder. Försäkringen ger skydd för att klara vardagen i händelse av att barnets förälder avlider och exempelvis för barnets utbildning.

Vi erbjuder båda föräldrarna separat NewLife-försäkringen det första året avgiftsfritt. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd.

Försäkringen kan tecknas genast efter att barnet har fötts tills det fyller ett år. Försäkringen kräver ingen hälsodeklaration. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du som tilläggsförmån en premiefri förhöjning på 45 % på försäkringsersättningen. Höjningen fastställs årligen.

En livförsäkring hjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. I en ersättningssituation betalar vi försäkringsersättningen förhöjd med 45 procent till dina förmånstagare. Om ersättningsbeloppet i en livförsäkring är t.ex. 20 000 euro, betalar vi i en ersättningssituation ut 29 000 euro till förmånstagarna.

Du kan teckna en livförsäkring antingen ensam eller som ett parskydd tillsammans med en nära anhörig. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på upp till 250 euro för Mitthem-försäkringen.

Du betalar ingen självrisk eller så är den mindre än normalt om din egendom utsätts för skador på grund av brand, naturfenomen eller brott som ersätts ur Mitthem-försäkringen och den ersättning som betalas överstiger självrisken som du har valt.

Om till exempel din cykel som är värd 600 euro blir stulen och din självrisk är 250 euro, behöver du tack vare självriskförmånen inte betala någon självrisk alls. Om din självrisk i samma situation är 500 euro, betalar du efter att självriskförmånen utnyttjats en självrisk på endast 250 (dvs. 500–250) euro.

Produktskydd skyddar credit- eller debitinköp som du gör med kreditkortet för ett halvt år. Premiefritt Produktskydd ingår automatiskt i alla ägarkunders OP-Visa, OP-Visa Gold,  OP-Visa Platinum eller  OPDuo-kort. Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund.