Ägarkundsförmåner för försäkringar

Som Andelsbankens ägarkund får du rejäla rabatter på dina försäkringar och många andra förmåner.

Försäkringsrabatter och -förmåner

När du är ägarkund och har försäkringar från tre olika produktgrupper, får du

 • En rabatt på närmare 18 % på Super-, Lätt- eller Helkasko med bonus.
 • En rabatt på närmare 10 % på hem- och andra egendomsförsäkringar, personförsäkringar samt på fortlöpande reseförsäkringar.
 • Om du är försäkringskund i åldersgruppen 18–27 år får du en rabatt på 21 % på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Oberoende av antalet försäkringar du tecknat, får du som ägarkund även

 • en avgiftsfri förhöjning på 40 % av försäkringsbeloppet i din livförsäkring.
 • En självriskförmån på upp till 200 euro på vissa skador som ersätts från Mitthem-försäkringen.

Försäkringsproduktgrupperna är hem- och andra egendomsförsäkringar (inkluderar bl.a. försäkringar för värdeföremål, skog, båt och djur), trafikförsäkringar, bilförsäkringar, fortlöpande reseförsäkringar och personförsäkringar. Observera att när du försäkrat ditt fordon med en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring, har du försäkringar redan från två olika produktgrupper. Dessutom får en ägarkund som fyllt 70 år rabatter på sina försäkringar redan med två försäkringar, t.ex. med hem- och bilförsäkring.

Andra förmåner

Oberoende av omfattningen på din kundrelation eller antalet försäkringar, erbjuder vi dig dessutom följande förmåner:

 • En avgiftsfri NewLife-försäkring för föräldrar till barn under ett år.
 • En bestående rabatt på 5 % på en livförsäkring som tecknas i nätbutiken.
 • En rabatt på 2,5 % för betalningssättet då du betalar din försäkringsfaktura på en gång.
 • En fortlöpande reseförsäkring som tecknas separat och som är i kraft till 100 års ålder.

Mer information om förmåner hittar du nederst på sidan.

Försäkringsrabatterna fastställs enligt din kundrelation och antalet försäkringar du har tecknat. När du har försäkringar från tre olika produktgrupper får du:

 • En rabatt på 7 % på hem- och andra egendomsförsäkringar, personförsäkringar, fortlöpande reseförsäkringar samt kaskoförsäkringar för fordon.
 • En tilläggsrabatt på 8 % på Super-, Lätt- och Helkasko med bonus.

Som ägarkund får du ännu en tilläggsrabatt på 3 % på de flesta försäkringar. Ägarkundens tilläggsrabatt på 3 % kan inte kombineras med rabatten på 21 % för en ung försäkringskund.

Försäkringsproduktgrupperna är:

 • hem- och andra egendomsförsäkringar (inkluderar bl.a. försäkringar för värdeföremål, skog, båt och djur)
 • trafikförsäkringar
 • bilförsäkringar
 • fortlöpande reseförsäkringar
 • personförsäkringar.

Om du är en försäkringskund i åldersgruppen 18–27 år får du en rabatt på 21 % på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Som en ägarkund som har fyllt 70 år får du rabatter på dina försäkringar redan med två försäkringar, t.ex. med en hem- och hälsoförsäkring.

NewLife -försäkringen är en livförsäkring avsedd för föräldrar till barn under ett år och livförsäkringsskyddet är 20 000 euro/förälder. Försäkringen kan tecknas genast efter att barnet har fötts tills det fyller ett år. Försäkringen kräver ingen hälsodeklaration. Försäkringen träder i kraft från den dag då föräldern ansöker om försäkringen och är avgiftsfri i ett års tid räknat från den dagen. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Försäkringsbeloppet för livförsäkringen höjs avgiftsfritt med 40 %. Den procentuella höjningen fastställs årligen och den gäller ett år i taget (Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.)

En livförsäkring hjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. I en ersättningssituation betalar vi försäkringsersättningen förhöjd med 40 procent till dina förmånstagare. Om ersättningsbeloppet i en livförsäkring är t.ex. 20 000 euro, betalar vi i en ersättningssituation ut 28 000 euro till förmånstagarna. Du kan teckna en livförsäkring antingen ensam eller som ett parskydd tillsammans med en nära anhörig.

Du får en självriskförmån värd upp till 200 euro i Mitthem-försäkringen. Om det sker en skada, betalar du ingen självrisk. Förmånen gäller skador som beror på brand, naturfenomen och brott, om skadebeloppet överstiger den självrisk du valt.