eLön

Med hjälp av eLön kan du behändigt kontrollera dina löneuppgifter via OP-mobilen eller op.fi. Uppgifterna hålls i förvar i pappersfritt format.

eLön är ett elektroniskt lönebesked som du kan använda via nät- och mobilbanken. Tjänsten är avgiftsfri för löntagare. OP erbjuder tillträde till tjänsten, men ser inte uppgifterna i lönebeskedet.

För användningen av eLön behöver du OP:s koder och tillträde till OP:s digitala tjänster. För att du ska kunna använda tjänsten krävs dessutom att din arbetsgivare har tagit i bruk tjänsten genom att avtala om det med sin eLöneoperatör.

Vilken nytta har jag av eLön?

När du får löneuppgifterna via OP-mobilen eller tjänsten op.fi

  • finns lönebeskeden alltid sparade, det är lätt att bläddra i dem och du har tillgång till dem dygnet runt
  • förvaras lönebeskeden i det elektroniska arkivet den tid eLöneoperatören bestämt, dock i minst 18 månader från lönedagen
  • kan du vid behov skriva ut lönebeskeden
  • kan du också spara lönebeskeden i din dator hemma eller på jobbet. 

Hur hittar jag löneuppgifterna i OP-mobilen?

Logga in i OP-mobilen och öppna Konton och kort. Nertill i vyn kan du öppna Löneuppgifter. Om Löneuppgifter finns som favorit på hemskärmen, kan du gå till tjänsten också via den.

Hur hittar jag löneuppgifterna i tjänsten op.fi?

Logga in i tjänsten op.fi och gå till menyn Pengar. Du kommer till löneuppgifterna via Konton.