Ansvarspersoner i försäkringverksamhet

På den här sidan ser du kontaktinformationen till försäkringverksamhets ledning. Om ditt ärende gäller en oklarhet i försäkringsavtalet eller om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut, kan du se instruktioner via länken nedan. I försäkringsärenden kan du enkelt kontakta oss per telefon.

Kontaktinformation till försäkringverksamhets ledning

All vår e-post har formen: fornamn.efternamn@pohjola.fi

Nimi Vastuualue Puhelinnumero
Olli Lehtilä Verkställande direktör, Pohjola Försäkring Ab 010 252 6101
Niina Karjalainen Direktör, Kundtjänster  
Sari Styrman Direktör, Ersättningstjänster 010 25 25143
Rami Mäkinen Direktör, Personersättningstjänster 010 253 2055
Markus Uimonen Direktör, Egendomsersättningstjänster 010 253 2826
Maarit Lepistö Direktör, Fordonsersättningstjänster | maarit.a.lepisto@pohjola.fi  010 253 2134
Jukka Impiö Direktör, Företagskunder  010 253 3427
Riikka Kangas Direktör, Privatkunder 010 253 2137
Pekka Puustinen Direktör, Produkter och Tjänster, Pohjola Försäkring Ab 010 25 22731
Sari Heinonen Verkställande directör,  OP-Livförsäkrings 010 25 24219

 

Försäljning

Nimi Vastuualue Puhelinnumero
Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland    
Kimmo Gyldén Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 0112
Jari Alahäivälä Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 0641
Huvudstadsregionen​    
Eero Heikinmaa Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 243 2841
Tanja Poutiainen Försäljningsdirektör, Privatkunder  
Mikko Rosendahl Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 0967
Timo Kokko Försäljningsdirektör, Företagskunder  
Österbotten och Satakunta​    
Kristiina Kauppi Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 0646
Michael Isaksson Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 4105
Egentliga Finland    
Jutta Nurmi Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 2303
Riikka Poutanen Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 0927
Savolax och Norra Karelen    
Karoliina Pollari Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 4087
Jukka Viljakainen Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 1636
Nyland​    
Sari Ratia-Kämäri Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 1122
Pertti Lehikoinen Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 3176
Birkaland och Mellersta    
Juho Laine Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 3216
Petteri Laurila Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 0962
Tavastland och Sydöstra Finland    
Petra Vainio-Tykkälä Försäljningsdirektör, Privatkunder 010 253 26
Petri Heiskari Försäljningsdirektör, Företagskunder 010 253 1038
010 25 22731