Lån

Vanliga frågor

Betalningsfri månad – Hur kan jag få en betalningsfri månad för en Flexkredit, Specialkredit och OP Exaktkredit?

Du kan få en betalningsfri månad per år för en Flexkredit, Specialkredit och OP Exaktkredit. Under den amorterar du inte på krediten och betalar inga räntor. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är samma kalendermånad varje år. 

Ansök om betalningsfrihet för Flexkredit

Ansök om betalningsfrihet för Specialkredit

Du kan ansöka om betalningsfrihet för OP Exaktkredit genom att ringa kundtjänsten för OP Exaktkredit 010 252 7450, mån.–fre. 8–16.30.

Ändring av förfallodagen eller lånets månadsbetalning – Hur kan jag ändra betalningsplanen för mitt lån?

  • Lån med säkerhet såsom bolån, studielån och andra banklån: Logga in på op.fi och gör ändringsansökan.
  • Lån som saknar säkerhet, såsom Flexkredit och Specialkredit: Du kan logga in på op.fi och göra ändringar utan att göra ansökan.
  • OP Exaktkredit utan säkerhet: Du kan ändra betalningsplanen genom att ringa kundtjänsten för OP Exaktkredit 010 252 7450, mån.–fre. 8–16.30. Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Se närmare anvisningar för en ändring i betalningsplanen här >


 

Bra att veta om att göra ändringar i förfallodagen och betalningsplanen:

  • Med en ansökan kan du samtidigt ansöka om ändring i flera lån. Ansökan om ändring kan gälla amorteringsfrihet, ändring av betalningspost (större eller mindre) samt förfallodag.
  • I ansökan ska du uppge vilket eller vilka lån ansökan gäller, vilken ändring du ansöker om, vilka dina inkomster och utgifter är samt orsaken till att du ansöker om ändring.
  • Om lånet har flera gäldenärer sänds din ansökan till medgäldenärens nätbank för granskning och godkännande. Ansökan behandlas i banken när alla gäldenärer har godkänt ansökan. För ändringen debiteras en avgift enligt servicetariffen. Läs tariffen innan du fyller i ansökan.

 

Amorteringsfrihet – Hur kan jag få amorteringsfrihet för mitt lån?

Med amorteringsfrihet avses en period under vilken du betalar endast räntorna på lånet. Med hjälp av en amorteringsfri period kan du smidigt balansera din ekonomi.

Du kan få amorteringsfrihet för ditt bolån, studielån och banklån.

Gör så här:

  • Logga in i OP-nättjänsten
  • Välj Amorteringsfrihet och andra ändringar i menyn till vänster på sidan Lån.

Läs mer här >

Hur kan jag ansöka om bolån?

Börja alltid genom att fylla i ansökan om bolån på nätet. Närmare anvisningar om ansökan om bolån får du via länken nedan. Observera att du behöver nätbankskoder för att ansöka om bolån. Om du inte har nätbankskoder till någon bank, ber vi dig kontakta kundtjänsten.

Läs mer

Ändring av debiteringskonto – Hur kan jag ändra debiteringskontot för lånebetalningarna?

Du kan byta debiteringskonto för ett lån med ett nätmeddelande. Om skulden är i flera personers namn, måste var och en sända ett nätmeddelande med samma innehåll om byte av debiteringskonto för lånet. Nämn i nätmeddelandet att det är fråga om ett byte av lånebetalningskonto. Uppge i meddelandet lånets nummer och det kontonummer som lånebetalningarna i fortsättningen kan tas från.