Ett banklån är flexibelt

Så här gör du ändringar i ditt lån

Du kan alltid se uppgifterna om ditt lån i op.fi och OP-mobilen

I op.fi och OP-mobilen kan du när som helst kontrollera läget för ditt banklån i realtid. Du ser bland annat: 
 
 • beloppet av det återstående lånet,  
 • storleken på den följande betalningsposten, 
 • faktureringssättet,  
 • förfallodagen och  
 • räntan.

Ansök om amorteringsfrihet eller gör ändringar i betalningsplanen

Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntorna

Du kan ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån. Under den amorteringsfria perioden håller du en paus i amorteringen av lånekapitalet och betalar endast räntorna på lånet.  

Beroende på ditt amorteringssätt förlänger amorteringsfriheten din lånetid eller så ökar den antalet månadsbetalningar. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för 6 eller 12 månader. 

Du kan ändra storleken på betalningsposten eller byta förfallodag

Vill du göra ändringar i dina kommande låneamorteringar? Du kan ändra lånets betalningspost, dvs. storleken på amorteringen, eller byta förfallodag för lånet i op.fi och OP-mobilen. 

För ändringar debiteras en avgift enligt servicetariffen. Den debiteras i samband med betalningen av låneposten. Behandlingen av en ändringsansökan tar 1–3 vardagar.

Om du har tagit lånet tillsammans med en annan person, måste båda låntagarna godkänna ändringsansökan. Det kan ni göra i op.fi med nättjänstkoder.  

Ansök om ändringar via op.fi 

Du kan ansöka om ändring också via OP-mobilen. Logga in i OP-mobilen och sök fram uppgifterna om lånet i avsnittet "Lån". Välj det lån som du vill göra ändring. Välj fliken "Uppgifter" och ansök om ändring via knappen "Ändra betalningsplan".

Extra amortering på lån eller förtida lånebetalning

Gör en extra amortering på ditt banklån

Du kan också göra extra amorteringar på ditt lån. De ändrar inte betalningsplanen för lånet, utan minskar det återstående lånekapitalet. En extra amortering ersätter alltså inte den månatliga amorteringen.
Du kan själv göra en extra amortering i op.fi eller OP-mobilen.
 

Extra amortering i op.fi

Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken räkning som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. I fältet "Mottagarens konto eller IBAN" fyller du i numret på ditt lån.
 
När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt. Lånets nummer ser du i avsnittet "Lån" vid lånet i fråga.
 
 

Extra amortering i OP-mobilen

Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet "Lån" och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Välj fliken "Uppgifter" och gör din amortering via knappen "Amortera lån".

Du kan betala hela lånet i förtid

Sänd oss ett meddelande via op.fi eller OP-mobilen om du vill betala tillbaka hela lånet på en gång.
Uppge i meddelandet:
 • lånets nummer, 
 • numret på det konto som betalningen ska gå från och 
 • datum, då vill att lånet ska betalas.
 
Vill du byta debiteringskonto för ditt lån?
Om du vill byta ut det automatiska debiteringskontot för ditt lån, kan du göra det genom att sända oss ett meddelande via op.fi eller OP-mobilen. Om lånet är i flera personers namn, måste var och en sända ett nätmeddelande med samma innehåll om byte av debiteringskonto för lånet. Uppge i meddelandet: 
 • att du vill byta lånebetalningskonto, 
 • vilket lån ändringen gäller och  
 • från vilket konto betalningarna i fortsättningen ska gå.