Byter du smart enhet? Du kan aktivera OP-mobilen med hjälp av din gamla enhet

Om Mobilnyckeln fungerar på din gamla enhet, behöver du inte längre din nyckeltalslista när du byter enhet.

Tidigare har nyckeltalslistan alltid behövts för att aktivera OP-mobilen och Mobilnyckeln på en ny enhet. Från och med den 19 september kan OP-mobilen och Mobilnyckeln aktiveras på en ny enhet med hjälp av Mobilnyckeln på den gamla enheten.  

När du byter enhet rekommenderar vi att du håller kvar OP-mobilen och att den är uppdaterad till den senaste versionen på den gamla enheten tills du har aktiverat Mobilnyckeln på din nya enhet. I praktiken betyder det här att du inte tömmer din enhet och att du inte återställer fabriksinställningarna innan du har aktiverat OP-mobilen på den nya enheten. 

För aktivering utan nyckeltalslista behöver du ha både den nya och den gamla enheten till hands. Om den gamla enheten har gått sönder eller försvunnit, måste du aktivera OP-mobilen med hjälp av nyckeltalslistan.

Ökad säkerhet med två Mobilnycklar

Om du använder två enheter, till exempel en telefon och en surfplatta, gör du klokt i att installera OP-mobilen och Mobilnyckeln på båda två. Då kan du sköta dina ärenden också om en av enheterna går sönder eller försvinner.

Även om Mobilnyckeln kan aktiveras med hjälp av en gammal enhet, ska du spara din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista och förvara dem på ett säkert ställe. Du behöver dem om du inte har OP-mobilen i användning.