Metsä

OP Skog – Identifiera skogens möjligheter hemma i soffan

Kostnadsfria OP Skog ger dig en värdering av trädbestånd, avverkningsmöjligheter och skötselrekommendationer. Dessutom beräknar tjänsten hur mycket kol skogen binder.

OP Skog är en tjänst för alla skogsägare. Den ger aktuell information om värdet på din skog och en prognos om ändringar i värdet under kommande år. Du kan börja använda tjänsten med valfri banks koder. De tydligt presenterade uppgifterna om trädbestånd i tjänsten OP Skog grundar sig på skogsdata från Skogscentralen.  

Den praktiska nättjänsten tar din skog närmare och ger ägaren aktuell information

I OP Skog kan du smidigt förvalta skogstillgångarna hemma i soffan – vare sig fastigheten är i samma kommun eller 600 km bort! När du har skapat ett användarkonto analyserar tjänsten din skog och du kan smidigt se följande uppgifter:

  • En uppskattning av avverkningsmöjligheterna och kostnaderna för skogsvården under kommande tio år.
  • En uppskattning av skogens kolsänka.
  • Information om när det är dags att gallra eller vårda plantbeståndet på skogsskiftena.
  • Om du har flera skogsfastigheter får du såväl en fastighetsspecifik värdering som en värdering av alla skogstillgångar.
  • I Finland är den digitala informationen om skogstillgångar exakt och OP Skog gör det lätt att hitta och använda den.
  • På OP Skogs webbplats hittar du även en guide till skogsägaren som lämpar sig i synnerhet för nya skogsägare. Dessutom har vi tagit fram en skatteguide för att det ska vara enkelt att fylla i skogsskattedeklarationen.
  • Du kan begära en offert på skogsförsäkringen av Pohjola Försäkring eller beställa OP Skogsvärdering.

Hur kan jag börja använda tjänsten OP Skog?

Vi har betonat att tjänsten ska vara enkel och smidig. Användarens integritet och dataskydd garanteras av att man måste identifiera sig med bankens nättjänstkoder när man börjar använda tjänsten. Du kan använda dina nätkoder som identifieringsverktyg oberoende av om du är kund hos OP eller någon annan bank. Efter identifieringen väljer du ett personligt lösenord och sedan stannar uppgifterna om dina skogstillgångar i tjänsten.

Inhemsk skog ger en stabil avkastning
OP-Skogsägare erbjuder professionell skogsvård och en stabil avkastning enkelt.