OP Private

OP Raseborgs Private-tjänster

OP Private Raasepori erbjuder pålitlig och ansvarsfull kapitalförvaltning

OP Private erbjuder Finlands mest omfattande och helt inhemska nätverk av Private Banking-tjänster. Våra experter hjälper dig att öka din förmögenhet, så att du kan trygga din och dina närmastes levnadsstandard långt in i framtiden.

Till din placeringsportfölj väljer vi de bästa alternativen bland OPs egna samt noga utvalda internationella samarbetsparters produkter, till exempel från J.P. Morgan Asset Management och Fidelity International. Vi placerar aktivt och visionärt – vi producerar ständigt ny information som stöd för beslutsfattandet.

Din personliga kapitalförvaltare förvaltar dina tillgångar heltäckande eller ger dig sakkunnig hjälp. Våra elektroniska tjänster i OP-mobilen och på op.fi samt Finlands mest täckande Private Banking-nätverk garanterar att det går enkelt och smidigt att sköta ärenden.