Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte. 

OP Private – solid och ansvarsfull kapitalförvaltning

OP Private erbjuder Finlands mest omfattande och helt inhemska nätverk av kapitalförvaltningstjänster. Hos oss får du en individuell plan för din förmögenhet på över 100 000 euro.

Kapitalförvaltning i tjänsten OP Private Banking
OP Private erbjuder individuell kapitalförvaltning för ditt och dina närmastes bästa.
Varasto
Ditt företags kapitalförvaltare är OP Private
Heltäckande kapitalförvaltning för ditt företags bästa.

Våra OP Private-tjänster täcker

Pålitlig, ansvarsfull och belönad kapitalförvaltning

OP Private erbjuder Finlands mest omfattande och helt inhemska Private Banking-tjänster. Våra experter ser till att din förmögenhet ökar så att du tryggar levnadsstandarden för dig och dina närstående nu och i framtiden.

En personlig kapitalförvaltare till din tjänst

Vår OP-Private-tjänst skräddarsys enligt dina behov – du kan låta din personliga kapitalförvaltare förvalta dina tillgångar heltäckande eller be om sakkunnig hjälp eller placeringskonsultering. Din privata kapitalförvaltare ser till att allt som gäller din och dina närmastes ekonomi och välbefinnande sköts på bästa möjliga sätt.

Utvidgat produkturval för OP Private Banking-kunder

Som Private Banking-kund har du tillgång till OP:s utvidgade produkturval. Du får bland annat avgiftsfria marknadsanalyser och placeringsöversikter samt omfattande juridiska tjänster och skattetjänster samt ett OP-Visa Platinum-kort. Dessutom ordnas det kundevenemang för Private Banking-kunder. Läs om kapitalförvaltningstjänsterna och andra förmåner för OP Private-kunder.

Ut i världen med OP

Anlitandet av internationella samarbetspartner har integrerats med vår egen placeringsverksamhet. Till din placeringsportfölj väljer vi de bästa alternativen bland OP:s egna och bland noga utvalda internationella samarbetsparters produkter, till exempel från J.P. Morgan Asset Management och Fidelity International.

OP Private-tjänster för skogsägare

OP erbjuder Private Banking-tjänster också för skogsägare. OP Private-skogsexperten håller dig uppdatera om konjunkturläget på skogs- och virkesmarknaden och berättar när tiden är mogen för virkesaffärer. Du kan också diskutera med experten hur det lönar sig att placera virkeslikviden t.ex. på ränte- och aktiemarknaden. Som skogsägarkund hos OP Private får du avgiftsfritt tre gånger per år en översikt av skogs- och virkesmarknaden. Läs mer om våra tjänster för skogsägare.

Private Banking-tjänster i OP-mobilen

I OP-mobilen har du tillgång till alla tjänster för Private-kunder. I appen ser du snabbt din kapitalförvaltares kontaktinformation, läget i din portfölj och dessutom får du nyttig information som stöd för dina placeringsbeslut.

Rabatt på försäkringspremier

Hos Pohjola Försäkring får du alla de försäkringar som du behöver för att trygga ditt och dina närståendes välbefinnande samt försäkra din egendom. Som OP Private-kund får du rabatt på dina försäkringspremier. Läs mer om försäkringsförmånerna.

Sakkunnig hjälp i juridiska frågor som gäller kapitalförvaltning

Våra juridiska experter hjälper dig med t.ex. arvsplanering, intressebevakningsfullmakter, upprättande av testamente, skatteplanering och juridisk rådgivning i företagsärenden. Läs mer om våra juridiska tjänster.

Bostadsplaceringstjänster för OP Private-kunder

Vi erbjuder våra OP-Private-kunder också heltäckande bostadsplaceringstjänster. Via oss får du allt du behöver för att köpa, sälja, hyra, finansiera och försäkra en bostad. Läs mer om våra tjänster för bostadsplacerare.

Kapitalförvaltningsförmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du täckande förmåner för ägarkunder och OP-bonus. Som ägarkund får du värdefulla förmåner till exempel för sparande och placering.

OP Private-tjänster för företag

Som OP-Private-kund hos oss får ditt företag bl.a. kassahanterings-, betalnings- och finansieringstjänster, en personlig kapitalförvaltare, marknadsanalyser och placeringsöversikter, juridiska tjänster och skattetjänster, OP-fastighetscentralens tjänster, tjänster för personalens välbefinnande, produktivitet och trygghet samt en egen OP-Private-sida för företaget i OP-mobilen.