Lakisääteinen_työterveyshuolto

Työkyvyn tukeminen ja työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto harvoin tarjoaa kaikki tarvittavat työkykyä tukevat työkalut, joten yhä useampi yritys Suomessa täydentää henkilöstönsä työterveyspalveluita vapaaehtoisilla vakuutusratkaisuilla.

Hyvä työterveyshuolto sisältää myös työkykyriskejä tunnistavan sairaanhoidon ja saumattoman yhteistyön yrityksen ja työterveyshuollon välillä. Työkyvyn tukeminen on yhteispeliä. Sirpa Arffman, Vakuutuspäällikkö, Pohjola Vakuutus

Työterveys on Suomessa lailla säädeltyä eli työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto, mikäli yrityksessä on yksikin työntekijä. Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja ja tukea työntekijän työkykyä.

Yli 90 % suomalaisista yrityksistä on kuitenkin järjestänyt työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut tukemaan henkilöstönsä terveyttä ja työkykyä. Herää kysymys, eikö lakisääteistä työterveyshuoltoa koeta riittäväksi turvaksi työntekijöille?

Jotta työterveyshuolto vastaa yrityksesi tarpeita ja tavoitteita, kannattaa palvelut suunnitella sen mukaisiksi. Lakisääteinen työterveyshuolto toimii hyvänä pohjana, mutta se harvoin tarjoaa kaikki tarvittavat työkykyä tukevat työkalut.

Henkilöstön erilaiset sairaudet aiheuttavat noin 80 % yrityksen sairauspoissaoloista, joten niihin liittyvät työkykyriskit on hyvä tunnistaa ajoissa. Työkykyriskejä tunnistavassa sairaanhoidossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti sekä äkillisten että pitkäaikaissairauksien vaikutus työntekijöidesi terveyteen ja työkykyyn.

Sairaanhoitopalveluiden hyödyt työntekijöillesi:

  • nopeuttaa hoidon aloittamista ja sujuvoittaa työhön paluuta
  • mahdollisten pitkäaikaissairauksien säännöllinen seuranta työterveydessä edistää hyvää hoitotasapainoa ja auttaa säilyttämään paremman työkyvyn.

Sairaanhoitopalveluiden hyödyt yrityksellesi:

  • sairauspoissaolojen seuranta ja työkyvyn tukitoimien varhainen käynnistäminen helpottuvat
  • työterveyshuollon mahdollisuudet tukea työhön paluuta tehostuvat

Täydennä lakisääteistä työterveyshuoltoa Pohjola Vakuutuksen kattavilla henkilövakuutuksilla

Suosittelemme, että täydennät työterveyspalveluitasi Laajalla Terveysturvalla, joka kattaa erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon tutkimuksineen. Tällöin varmistat nopean ja laadukkaan hoitoketjun sekä osoitat henkilöstöllesi, että työkykyyn ja terveyteen halutaan satsata nyt ja tulevaisuudessa. Myös työ- ja vapaa-ajan vakuutukset kannattaa laittaa kuntoon, jotta ne tukevat kokonaisratkaisua.

Yrittäjän tapaturmavakuutus kuva
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.
Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.