Kestävyysmieltymykset osaksi sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa

Elokuussa voimaan tuleva sääntely edellyttää, että selvitämme kestävyysmieltymyksiäsi sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa sekä omaisuudenhoidossa. Omatoimiseen sijoittamiseen muutos ei vaikuta.

Elokuusta 2022 alkaen kysymme sinulta kestävyysmieltymyksiä sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa sekä omaisuudenhoidossa. Muutoksen taustalla on Euroopan unionin sääntely, joka pyrkii edistämään kestävää rahoitusta.

Käytännössä muutos koskettaa asiantuntijoidemme sinulle henkilökohtaisesti tarjoamaa sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Näiden yhteydessä kysymme ensin, haluatko määritellä, kuinka paljon sinulle annettavassa sijoitussuosituksessa huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. 

Jos vastaat myönteisesti, kysymme sinulta tarkentavia kysymyksiä. Näin varmistamme, että sijoituskohde vastaa kestävyysmieltymyksiäsi. Sinun kannattaakin pohtia jo etukäteen vastauksia tällaisiin kysymyksiin:

  1. Kuinka paljon haluat, että sinulle suositellaan kestäviä sijoituksia?
  2. Miten suuren osuuden salkustasi on oltava kestäviä sijoituksia?
  3. Haluatko huomioida sijoituksissasi haitalliset kestävyysvaikutukset, kuten esimerkiksi hiilipäästöt?

Omatoimiseen sijoittamiseen muutos ei vaikuta. Jos sijoitat esimerkiksi op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa, sinun ei tarvitse vastata kestävyysmieltymyksiä koskeviin kysymyksiin. Sinun ei ole pakko huomioida kestävyyttä sijoitusneuvonnassakaan – mutta jos haluat, se on aiempaa selkeämpää.

Myös sijoituskohteiden kestävyyden vertailu helpottuu

Euroopan unionin kestävän rahoituksen lakipakettiin kuuluu myös finanssitoimijoille annettu kestävän rahoituksen tiedonantoasetus. Sen mukaan kestäviä sijoituspäätöksiä tekevät rahastot jaetaan vastaisuudessa tummanvihreisiin, vaaleanvihreisiin ja muihin rahastoihin.

Vaaleanvihreäksi rahastoksi pääse helpommin; tällaisen rahaston tulee edistää sijoituspäätöksillään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. OP:n rahastoissa tätä symboloidaan yhdellä vihreällä lehdykällä.

Tummanvihreän rahaston tavoitteena on puolestaan kestävien sijoitusten tekeminen. Tummanvihreän värityksen saadakseen rahaston tulee täyttää tiukat vastuullisuuskriteerit. OP:n rahastojen osalta tunnistat tämän kahdesta vihreästä lehdykästä. 

Jatkossa OP:lla ja muilla varainhoitajilla on velvollisuus luokitella rahasto ja kertoa, kuinka kestävyystekijät huomioidaan kunkin rahaston osalta. Näin sinun on helpompi vertailla eri sijoitustuotteiden vastuullisuutta.