Användningen av nättjänsterna för företagskunder

Vanliga frågor

Företagstjänstkoder – Var får man en företagstjänstkod?

Du får en företagstjänstkod genom att ansöka om den på nätet eller i närmaste andelsbank.

För att kunna ansöka om koden via nätet måste du ha personliga nätbankskoder, antingen OP:s eller någon annan banks. Med hjälp av dem kontrollerar vi din identitet.

Beställ företagstjänstkoder

Till kontorens öppettider

 

Nyckeltalslista – Hur får jag och hur aktiverar jag en ny nyckeltalslista?

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.

Om du har företagstjänstkoder kan du beställa en ny nyckeltalslista genom att logga in i tjänsten op.fi. Öppna menyn under ditt namn upptill på sidan och välj Hantering av koder > Beställ nyckeltalslista. På samma ställe kan du också byta nyckeltalslistan till en ny genom att välja > Hantering av koder > Byt nyckeltalslista.

Om du har nättjänstkoder för privatkunder kan du beställa en ny nyckeltalslista genom att logga in i tjänsten op.fi för privatkunder. Öppna menyn under ditt namn upptill på sidan och välj Hantering av koder > Beställ nyckeltalslista. På samma ställe kan du också byta nyckeltalslistan till en ny > Hantering av koder > Byt nyckeltalslista.

Företagstjänstkod – Vad är en företagstjänstkod?

Företagstjänstkoden är en personlig kod med vilken du kan logga in i tjänsten op.fi för företag, OP-företagsmobilen och Pohjola Försäkrings nättjänst. Du kan sköta flera olika företags ärenden med samma kod.

Företagstjänstkoden består av en användarkod, ett lösenord, en nyckeltalslista samt ett telefonnummer för tilläggsbekräftelse. Koden är avgiftsfri för dig.

Om du har en företagstjänstkod kan du inte logga in i nättjänsten för företag med dina koder för privatkunder.

Mina företagstjänstkoder har försvunnit. Vad ska jag göra?

Om dina företagstjänstkoder eller en del av dem har försvunnit, ska användningen av koderna alltid förhindras. Samma gäller situationer där du misstänker att dina koder kan ha kommit i någon annans kännedom eller besittning. 

Meddela andelsbanken eller gå till kundtjänsten för företagskunder. Utanför bankens öppettider ska du ringa OP Spärrtjänsten (24 h).

Kontakta kundtjänsten eller OP Spärrjäntsten

Materialöverföring – Vad är materialöverföring i nättjänsten op.fi och hur kan jag börja använda den?

Med Materialöverföringen kan en användare med fullmakt av ditt företag sända och hämta betalningsrörelsematerial som kan användas i ekonomiförvaltningsprogrammet. Ditt företag kan sköta betalningsrörelsen via materialöverföringen, om  ekonomiförvaltningssystemet inte stöder användning av kanalen Företagets bankförbindelse (Web Services).

Du kan ta i bruk Materialöverföringen genom att besöka din andelsbank. Materialöverföringen kan användas av ditt företags representanter som i banken har beviljats rätt att använda den.

Till kontorens öppettider

Vad innebär tilläggsbekräftelsen av betalningar?

Tilläggsbekräftelsen av betalningar är en avgiftsfri tjänst som gör betalningen på nätet tryggare. När du får ett textmeddelande som gäller tilläggsbekräftelse, ska du alltid noggrant kontrollera innehållet i meddelandet. Du kan godkänna betalningen om uppgifterna i textmeddelandet motsvarar uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag. Om uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i det ursprungliga uppdraget, får du inte godkänna betalningen. De textmeddelanden som gäller tilläggsbekräftelse av betalningar sänds från numret 040 7118180 och är undertecknade av OP.

Tilläggsbekräftelsen av betalningar kräver att du har ett gällande nättjänstavtal och en finländsk eller utländsk operatörs mobiltelefonabonnemang.

Om du har företagstjänstkoder ska du ansluta ett telefonnummer till tilläggsbekräftelsen av betalningar i namnfältet till höger i visningen.