Metsävakuutus

Turvaa metsäsi arvo ja tuotto
1

Metsävakuutus tarpeesi mukaan

Voit pyytää metsävakuutuksesta tarjouksen juuri sinun metsällesi sopivalla laajuudella.

2

Korvaamme myös odotusarvovahinkoja

Puuston vahingoittuessa saat korvausta myös menettämistäsi tulevista tuotoista.

3

Osuuspankin omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat vakuutuksistasi alennusta ja OP-bonuksia.

Metsävakuutus turvaa omaisuutesi

Metsä on arvokasta omaisuutta, jota uhkaaviin riskeihin on hyvä varautua metsävakuutuksella. Korvatuista metsävahingoista lähes 80 % on myrskyn aiheuttamia, mutta myös hyönteistuhojen osuus kasvaa tasaisesti.

Laajin metsävakuutuksemme korvaa myrsky-, lumi-, palo- ja tulvavahinkoja sekä salamaniskun, hyönteisten, anastamisen ja vahingonteon aiheuttamia vahinkoja. Korvaamme myös sienitautien, metsäkauriiden, jänisten, jyrsijöiden ja lintujen ja useimpien sienitautien taimikolle ja istutettaville taimille aiheuttamia vahinkoja. Halutessasi voit valita myös suppeamman metsävakuutuksen tai pelkän metsäpalovakuutuksen.

Metsävakuutuksella voit turvata
  • puustoa, taimikkoa ja istutettavia taimia
  • hakattua tukki- ja kuitupuuta sekä puutavaraa
  • bioenergiaksi tarkoitettua hakkuutähdettä.

Laajin metsävakuutus antaa parhaan turvan

Laajin metsävakuutus on tarpeen erityisesti hakkuukypsälle sekä kasvatus- ja taimikkovaltaiselle metsälle. Hakkuukypsää metsää uhkaavat erityisesti myrskyt ja hyönteiset. Myrskyvahingoissa saattaa jäädä myytävää, joten suosittelemme valitsemaan enimmäiskorvaukseksi 23 tai 32 euroa kiintokuutiometriltä.

Kasvatusvaltaiselle metsälle vahinkoa voivat aiheuttaa erityisesti myrskyt tai lumi. Metsän odotusarvon perusteella laskettava osuus korvauksesta voi olla suuri, joten suositeltu enimmäiskorvaus on 32 euroa kiintokuutiometriltä.

Taimikkovaltaisen metsän suurimpia uhkia ovat myyrät. Myrskyvahinkojen enimmäiskorvaukseksi riittää 16 euroa kiintokuutiometriltä.

Ilmastossa tapahtuvat muutokset lisäävät myrskyjä ja tuhohyönteisiä. Ainoa keino varmistaa metsän tuotto tulevaisuudessa on vakuuttaa se hyvin.

Matti Metsänomistaja

Metsävakuutus korvaa tuhot ja menetetyn tuoton

Saat metsävakuutuksesta korvausta, kun puustoa tuhoutuu vähintään 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa vähintään 0,5 hehtaaria. Vahinkoja korvataan vahinkoarvion perusteella - myrskyvahinkoja enintään valitsemaasi enimmäiskorvaukseen asti.

Jos metsä menee vahingon vuoksi vajaatuottoiseksi, ja se joudutaan uudistamaan liian aikaisin, korvaa vakuutus odotusarvon vahingoittuneelle puustolle. Korvaamme myös metsäpalon jälkivartiointikuluja.

Voit vakuuttaa enintään 5 hehtaarin tonttimetsän tai maisemallisesti arvokkaan metsän normaalia laajemmalla turvalla. Silloin myrskyvahinkojen korvauksilla ei ole enimmäiskorvausrajaa. Korvaamme vahinkoja, vaikka puustoa vahingoittuisi vähemmän kuin 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa pienemmältä kuin 0,5 hehtaarin alueelta.

Paljonko metsävakuutus maksaa? 

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vakuuttavan metsän tiedot, kuten metsän pinta-ala ja sijainti sekä vakuutukseen valitsemasi turvat, omavastuu ja myrskyvahinkojen enimmäiskorvausmäärä. Myös pankki- ja vakuutusasiointisi laajuus voi vaikuttaa metsävakuutuksen hintaan. Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat vakuutuksistasi OP-bonuksia ja Pohjola Vakuutuksen etuasiakkaana saat alennusta vakuutuksistasi. 

Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Aikuisen terveysvakuutus

Valitse sinulle sopiva metsävakuutuksen laajuus tai pelkkä metsäpalovakuutus.

Myrskyvahinkoja varten valitset enimmäiskorvauksen määrän, joka voi olla 16, 23 tai 32 euroa kiintokuutiometriltä. Muut kuin myrskyvahingot korvataan menetyksen mukaan vahinkoarvion ja vakuutusehtojen perusteella.

Nostamalla omavastuuta voit alentaa vakuutuksen hintaa heikentämättä turvan laajuutta. Taimikolle kannattaa valita pienempi omavastuu kuin kasvatus- tai hakkuukypsälle metsälle.

Metsävakuutus

Turvatasot

Metsäpalovakuutus

 

 

Myrsky

x

x

x

x

x

 

Lumi

x

x

 

x

 

 

Palo, salamanisku ja jälkivartiointi

x

x

x

 

 

x

Hyönteiset

x

 

 

 

 

 

Tulva

x

 

 

 

 

 

Anastaminen tai vahingonteko

x

 

 

 

 

 

Sienitaudit

xx

 

 

 

 

 

Metsäkauriit *

xx

 

 

 

 

 

Jänikset, jyrsijät ja linnut

xx

 

 

 

 

 

* Valtio korvaa hirvituhoja yksityisille henkilöille.

xx Korvaa vain taimikolle ja istutettaville taimille aiheutuneita vahinkoja.

Pohjola Vakuutuksen etuasiakkaana saat vakuutuksistasi alennusta ja etuja. Kun olet lisäksi osuuspankin omistaja-asiakas, hyödyt vieläkin suuremmasta alennusprosentista ja vakuutusmaksuihisi käytetään OP-bonuksia.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.