BSP-konto och BSP-lån

Nycklarna till det första egna hemmet

Ett BSP-konto är ett bekvämt och belönande sätt att spara till den första egna bostaden. När du sparar en del av bostadens köpesumma, lånar vi resten till dig. Boka tid för ett möte eller ring vår kundtjänst redan idag för att öppna ett BSP-konto!

Så här fungerar BSP-sparandet

 • BSP-sparandet börjar då du öppnar ett BSP-konto i andelsbanken och gör din första insättning på kontot då det öppnas. Du behöver inte ha regelbundna inkomster för att kunna öppna ett BSP-konto.
 • Du kan börja spara på ett BSP-konto som 15–39-åring.
 • Du måste spara på BSP-kontot under minst åtta kalenderkvartal, alltså i cirka två år. Du kan spara minst 150 och högst 3 000 euro under ett kvartal. Det är smidigt att spara eftersom insättningarna inte behöver göras under på varandra följande kvartal.
 • På BSP-kontot betalas utöver den årliga skattefria insättningsräntan på 1 % dessutom en tilläggsränta på 4 % för det år du börjat sätta in pengar på kontot och för de fem följande åren.
 • När du har sparat 10 % av köpesumman för bostaden, kan banken bevilja dig resten som BSP-lån.
 • Ett BSP-konto kan också överföras till OP från en annan bank.

Tillgångarna på ett BSP-konto ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

ASP_Miten toimii infografiikka_SV.svg ASP_Miten toimii infografiikka_SV.svg
Hur sparar man på ett BSP-konto? BSP-konto, BSP-lån, lånebelopp

Du måste spara 10 % av det uppskattade priset på det kommande hemmet på BSP-kontot. Om du ska köpa en bostad tillsammans med någon annan, ska du köpa minst 50 % av bostaden och spara 10 % av priset på den andel som du kommer att äga.

Du måste spara på BSP-kontot under minst åtta kalenderkvartal, alltså i cirka 2 år. Det finns ingen övre gräns för spartiden.

Säkerheter för lånet

Bostaden och statsborgen räcker ofta som säkerhet för ett BSP-lån. Normalt kan man få lån upp till 70 % av bostadens värde. Som tilläggssäkerhet kan man använda statsborgen. Då kan lånebeloppet uppgå till hela 90 % av priset på bostaden. Då det gäller BSP-räntestödslån tas ingen provision ut för statsborgen.

ASP_Miten toimii infografiikka_3_SV.svg ASP_Miten toimii infografiikka_3_SV.svg

Maximibelopp för BSP-lån med räntestöd

 • Helsingfors 215 000 euro
 • Esbo, Grankulla och Vanda 160 000 euro
 • Tammerfors och Åbo 140 000
 • Övriga Finland 120 000 euro

​De ortvisa maximibeloppen för BSP-lånet höjdes 15.4.2021.

Maximibeloppet för ett BSP-lån med räntestöd är bostadsspecifikt och beror inte på hur många som ansöker om lånet. Exempelvis i Helsingfors går det att få högst 215 000 euro i BSP-lån för en bostad. Om bostadspriset är högre än maximibeloppet för BSP-lånet, kan du ansöka om BSP-tilläggslån.

Bestämning av räntan

Det lönar sig att öppna ett BSP-konto i andelsbanken – du får de bästa förmånerna. På BSP-kontot betalas utöver insättningsräntan på 1 % dessutom en tilläggsränta på 4 %* för det år du börjat sätta in pengar på kontot och efter det högst för de fem följande åren – då BSP-villkoren uppfylls och hemmet skaffas med hjälp av BSP.

Du kan öppna ett BSP-konto redan då du är 15–17 år gammal om du har förtjänat pengar för eget arbete. Du kan välja om du börjar samla tilläggsränta genast eller först då du har fyllt 18 år. Tilläggsränta samlas för det år som du har valt att tilläggsräntan ska börja löpa och högst för de fem följande åren. Tilläggsränta betalas om villkoren för BSP-kontot uppfylls och ett hem skaffas med hjälp av BSP.

BSP-kontots kapital och insättningsränta omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank då det gäller insättningsgarantin.

*På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan beroende på andelsbank 2–4 %.

Beskattning

Då BSP-villkoren uppfylls är insättnings- och tilläggsräntan på kontot skattefria. Om du avbryter sparandet på BSP-kontot eller om BSP-villkoren inte uppfylls, är insättningsräntan på kontot källskattepliktig.

Exempel 1: Tinas etta

Tina (19 år) öppnade ett BSP-konto i andelsbanken för att om några år köpa en etta värd 235 000 euro i Helsingfors*.

Då Tina har sparat 10 % av den uppskattade köpesumman för bostaden, i det här fallet 23 500 euro, blir hennes bolånebehov 211 500 euro.

 • BSP-besparingar 23 500 euro
 • BSP-räntestödslån 211 500 euro
 • bostadens säkerhetsvärde 164 500 euro
 • statsborgen 47 000 euro
 • tilläggssäkerhet behövs inte

*BSP-räntestödslån i Helsingfors högst 215 000 euro.

Exempel 2: Lisas och Jannes trea

Lisa (24 år) och Janne (31 år) börjar BSP-spara tillsammans för att kunna köpa en radhustrea värd 200 000 euro i Uleåborg**.

Lisa och Janne ska köpa 50 % var av bostaden och spara 10 % av den andel som de kommer att äga, det vill säga sammanlagt 20 000 euro i det här fallet. De behöver alltså ett bolån på 180 000 euro. 

 • BSP-besparingar 20 000 euro
 • BSP-räntestödslån 120 000 euro
 • BSP-tilläggslån 60 000 euro
 • bostadens säkerhetsvärde 140 000 euro
 • statsborgen 40 000 euro
 • tilläggssäkerhet behövs inte

**BSP-räntestödslån i Uleåborg högst 120 000 euro.

Det går att börja spara på ett BSP-konto redan när man fyllt 15 år. Om du är 15-17 år gammal kan du på ditt konto spara pengar som du själv förtjänat. Sådana pengar kan vara till exempel:

 • löneinkomst från förvärvsarbete
 • vecko- och månadspengar som betalas in på ditt lönekonto (pengarna ska vara förtjänade pengar och inte gåvor)
 • stipendier, som du fått till exempel i skolan

Pengar som du inte förtjänat med ditt eget arbete är till exempel:

 • familjepension
 • arv
 • barnbidrag
 • studiestöd

Om du är under 18 år kan du öppna ett BSP-konto på OP:s kontor tillsammans med dina vårdnadshavare.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 


Kontot beviljas av andelsbanken.