Yritysykkönen_ammattiliikenne_

Yritysykkönen ammattiliikenteelle

Helppo ja kattava vakuutus ammattiautoilijoiden ja koneyrittäjien omaisuuden ja yritystoiminnan turvaamiseen.
1

Paras tapa varautua toimialasi riskeihin

Tunnemme toimialasi riskit ja vakuutukset, joilla niihin kannattaa varautua. Yritysykkösellä turvaat samalla kertaa sekä yrityksesi toiminnan että irtaimen omaisuuden.

2

Vakuutus, joka on helppo pitää ajan tasalla

Jokaisesta hankinnasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen, sillä yrityksesi irtain omaisuus on aina vakuutettu täydestä arvostaan. Jos yrityksen toiminta pysyy muuten ennallaan, riittää vuosittain vain liikevaihdon ilmoittaminen.

3

Mutkaton laskutus

Selkeytimme vakuutuskirjoja ja yksinkertaistimme laskutusta, jotta sinä voit keskittyä varsinaiseen yritystoimintaasi.

Yritysykkösellä yrityksen riskit haltuun

Yritysykkönen on pienyrityksille sopiva vakuutuspaketti, jolla on helppo varautua tärkeimpiin yrityksen irtaimen omaisuuden ja toiminnan riskeihin. Kerro meille vain yrityksesi toimiala, liikevaihto ja postiosoite, ja laskemme hinnan juuri sinun yrityksellesi parhaiten sopivalle vakuutuskokonaisuudelle.

Asiantuntijamme ovat suunnitelleet Yritysykkösen ja sen lisäturvat erityisesti ammattiliikenteen tarpeisiin. Yritysykköseen sisältyvä vastuuvakuutus auttaa esimerkiksi yritystäsi, jos ammattiliikenteessä aiheutuu henkilö- tai esinevahinkoja toiselle osapuolelle. Vastuuvakuutus on yrityksen vakuutusturvan selkäranka toimialasta riippumatta ja sen tulisi olla voimassa aina yritystoimintaa harjoitettaessa.

Yritysykköseen kuuluu myös keskeytysvakuutus, jota voit hyödyntää, jos esimerkiksi yritystoiminalle tärkeä ajoneuvo tuhoutuu tulipalossa. Keskeytysvakuutus antaa turvaa kaskon päivärahakorvauksen jälkeiselle ajalle, kunnes yritystoimintasi pääsee taas käyntiin.

Kiinteistöjen ja ajoneuvojen vakuutukset, lakisääteiset henkilövakuutukset tai vaikkapa kybervakuutus eivät pakettiin sisälly, mutta tarjoamme mielellämme ratkaisuehdotuksen myös niistä.

Ammattiliikenteen Yritysykkönen sisältää
 
 • omaisuusturvan
 • keskeytysturvan
 • vastuuturvan, joka kattaa myös käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan toisten omaisuuden
 • oikeusturvan
 • valitsemasi lisäturvat, kuten tiekuljetus-, taakka-, huolinta-, tavarankuljetus- ja työkyvyttömyyskeskeytysturvan
Yritysykkönen ammattiliikenteelle_B

Vaivatonta vakuutusturvaa arjen helpottamiseksi

Tahdomme monin tavoin varmistaa, että sinä voit keskittyä rauhassa yritystoimintaasi. Asiantuntijoidemme tehtävä on tunnistaa puolestasi toimialasi riskit ja rakentaa vakuutuskokonaisuus, joka sopii yrityksellesi. Valinnaisilla lisäturvilla voimme räätälöidä Yritysykkösen sisältöä tarpeisiisi sopivaksi.

Yritysykkönen on helppo pitää ajan tasalla, sillä vakuutus kattaa yrityksen irtaimen omaisuuden aina täydestä arvostaan ilman erillistä omaisuuslistaa. Esimerkiksi uusista ajoneuvojen lisälaitteista ei siis tarvitse ilmoittaa meille erikseen. Riittää, että ilmoitat meille vuosittain yrityksesi liikevaihdon, jos yritystoiminnassasi ei tapahdu muita muutoksia.

Vaivattomuutta tuo myös se, että saat kaikista vakuutuspaketin turvista vain yhden laskun. Jos vahinko sattuu, löydät Vahinkoavusta selkeät toimintaohjeet sekä lähimmät vahinkotilanteessa apunasi olevat OPn yhteistyökumppanit.

Tyypillinen vahinko voi sattua, kun esimerkiksi kuljetusliikkeen työntekijä toimittaa asiakkaalleen lastia ja lainaa purkamista varten asiakkaan trukkia. Työntekijä törmää trukilla oven pieleen ja trukki sekä asiakkaalle kuljetettu lasti vaurioituvat. Kuljetetun lastin vahinko korvataan tiekuljetusvakuutuksesta ja trukin vaurio Yritysykkösen vastuuvakuutuksesta, joka ammattiliikenteellä kattaa myös käsiteltävänä olevan omaisuuden.

Heli Kaliste Vakuutuspäällikkö, OP Vakuutus

Mitä ammattiliikenteen Yritysykkönen korvaa?

Yritysykkönen sisältää aina seuraavat turvat:

 • Omaisuusturva kattaa yrityksesi oman ja vastuullasi olevan irtaimen omaisuuden vahinkoja, jotka aiheuttaa esimerkiksi palo, vuoto, murto, äkillinen rikkoutuminen tai myrsky. Kiinteistöjä ei voi vakuuttaa omaisuusturvalla, mutta se korvaa rakennukselle ilkivallan tai murron yhteydessä aiheutuneita vahinkoja vakuutusehdoissa kerrottuun euromäärään saakka.
 • Keskeytysturvalla suojaat yrityksesi taloudellisen toiminnan jatkuvuutta. Yrityksen toiminta voi pysähtyä tai häiriintyä esimerkiksi kiinteistön tai ajoneuvojen tulipalon tai muun äkillisen omaisuusvahingon vuoksi. Maksamme korvausta vahingon aiheuttamasta katemenetyksestä omavastuuajan jälkeen.
 • Vastuuturvat kattavat toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yrityksesi on lain mukaan korvausvastuussa. Ammattiliikenteen toimialoilla toiminnanvastuuvakuutus on laajennettu kattamaan myös käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden vahinkoja.
 • Jos yrityksesi tarvitsee asianajajan apua esimerkiksi riitatilanteeseen, voit käyttää Yritysykkösen oikeusturvaa kustannusten kattamiseen.

 

Lisäksi voit liittää Yritysykköseen seuraavia vapaaehtoisia lisäturvia:

 • Tiekuljetusturva tuo maantierahdinkuljettajalle turvaa kuljetuksen aikana tavaralle sattuvien vahinkojen ja luovutuksen viivästyksen varalta. Vakuutuksenottajan korvausvelvollisuus määräytyy tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen perusteella. Voit laajentaa vakuutuksen kattamaan myös kansainväliset kuljetukset.
 • Taakkaturva on tärkeä nostopalvelutoimintaa harjoittavalle yritykselle. Korvaamme turvasta nostettavaksi otetulle taakalle aiheutuneita vahinkoja.
 • Huolintaturva antaa turvaa sen varalta, että huolintayritys joutuu korvausvelvolliseksi toimeksiantajalleen tavaralle aiheutuneesta vahingosta. Korvausvelvollisuus määräytyy huolinta- ja logistiikka-alalla yleisesti käytettyjen Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM) perusteella.
 • Tavarankuljetusturvasta korvataan kuljetusvahinkoja, jotka ovat yrityksen vastuulla kauppa- tai muun ennen kuljetusta tehdyn sopimuksen perusteella. Tavarankuljetusturvan voit laajentaa kattamaan myös kansainväliset kuljetukset.
 • Työkyvyttömyyskeskeytysturvasta korvataan yrityksellesi aiheutuvia taloudellisia vahinkoja, jotka johtuvat työntekijän tai yrittäjän työkyvyttömyydestä tai kuolemasta.

Yritysykkönen sopii seuraaville toimialoille:

 • Puunkorjuu
 • Metsätaloutta palveleva toiminta
 • Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
 • Rakennuspaikan valmistelutyöt eli maanrakennus
 • Lastinkäsittely
 • Tieliikenteen terminaalitoiminta
 • Muu maaliikennettä palveleva toiminta
 • Huolinta ja rahtaus
 • Tieliikenteen tavarankuljetus
 • Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
 • Muuttopalvelut
 • Muu kuljetusvälitys, ajoneuvot ilman kuljettajaa
 • Taksiliikenne
 • Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
 • Paikallisliikenne
 • Sairaankuljetuspalvelut
 • Linja-autojen tilausliikenne
 • Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
 • Teiden ja moottoriteiden rakentaminen eli maanrakennus
 • Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
 • Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
 • Varastointi
 • Viemäri- ja jätevesihuolto
 • Katujen ja teiden puhtaanapito
 • Maisemanhoitopalvelut

Yritysykkösen ja lisäturvien hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, sijainti ja toimiala. Tässä esitetyt hinnat ovat suuntaa antavia esimerkkejä, eivät vertailukelpoisia tai sitovia tarjouksia.

Pyydä tarjous ja laskemme hinnan juuri sinun yrityksellesi sopivalle ratkaisulle!

Esimerkki: Maanrakennusyritys Kainuussa

Pienessä kaupungissa toimivalla pienellä yrityksellä on irtaimen omaisuuden ja toiminnan kattava Yritysykkönen sekä lisäturvat tiekuljetus-, tavarankuljetus ja taakkavakuutus.

Vakuutusmaksu vuodessa on tyypillisesti noin 1100 euroa.

Esimerkki: Muuttopalvelu pääkaupunkiseudulla

Yrityksellä on irtaimen omaisuuden ja toiminnan kattava Yritysykkönen sekä lisäturvat tiekuljetus-, tavarankuljetus- taakka- ja huolintavakuutus.

Vakuutusmaksu vuodessa on tyypillisesti noin 800 euroa.

 

Vakuutuksen myöntää A-Vakuutus Oy, joka on osa OP Ryhmää.