Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Kerimäen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 16.3.2017 klo 18.00 Kerimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 1,0 %. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 3.135 euroa ja kokouspalkkiota 165 euroa. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 165 euroa.
 • Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

 • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 19 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Esa Hirvonen, Eeva Karjalainen, Taneli Kiiskinen, Terhi Ryyppö ja Teppo Virtanen valitaan edelleen hallintoneuvostoon kaudelle 2017- 2020.
 • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

 • Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy KHT, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jukka Lievonen, KHT.

8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;

9. Päätetään sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

 • Otetaan käyttöön omistaja-asiakas -termi.
 • Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuotto-osuudet.
 • Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 2.3.2017 alkaen pankin konttorissa osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/kerimaki.

Kerimäellä 30.1.2017

KERIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus