Evästeet ja verkkoanalytiikan käyttö op.fi:ssä

Tiedot on tallennettu
Asetuksen tallentaminen epäonnistui

Verkkosivuilla käytettävät analytiikkaratkaisut ovat tietoturvallisia


Käytämme verkkosivustoillamme erilaisia analytiikkaratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi seuraamme sivustojemme ja palveluidemme käyttöä sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa.

Tällä verkkosivulla käytettävät analytiikkaratkaisut hyödyntävät evästeitä. Kaikki analytiikkaratkaisut ovat tietoturvatestattuja, ja valvomme niiden turvallisuutta jatkuvasti. Evästeet eivät ole ulkopuolisten muutettavissa, ja niillä kerätyt tiedot tallennetaan tietoturva-auditoituun, EU:ssa sijaitsevaan palvelinkeskukseen.

Analytiikkaratkaisujen palveluntarjoaja on sitoutunut käyttämään yleisesti tunnettuja tietoturvastandardeja ja noudattamaan voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja. OP-Palvelut Oy hallinnoi evästeillä kerättyjä tietoja, ja tiedot ovat OP Ryhmän rekisterinpitäjien omistuksessa.

Miten evästeet toimivat?


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä selainten yksilöintiin ja verkkosivuilla vierailleiden selainten tunnistamiseen. Eväste siis kertoo meille onko käyttäjä vieraillut selaimellaan verkkosivullamme aiemmin. Evästeitä voidaan käyttää myös teknisistä syistä verkkosivuston toiminnallisuuksien varmistamiseen.

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan. Ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Istuntoevästeet ovat edellytyksenä esimerkiksi verkkopankkipalveluiden tarjoamiselle.

Myös pysyvät evästeet ovat olemassa rajoitetun määräajan: ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen määräajaksi, ellei kävijä poista niitä sitä ennen. Evästeet eivät vahingoita laitteita tai tiedostoja.

Tavoitteena parempi ja henkilökohtaisempi asiakaskokemus


Keräämme analytiikkaratkaisujen avulla tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytöstä. Evästeiden avulla pystymme käytännössä yhdistämään kerätyt tiedot yksittäiseen selaimeen.

Verkkosivuston käytön analysoinnin ja evästeiden hyödyntämisen tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisempi palveluiden tarjoaminen. Lisäksi varmistamme evästeiden avulla turvallisen asioinnin ja torjumme väärinkäytöksiä. 

Evästeet ja analytiikkaratkaisut tarjoavat meille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu, millaisia sovelluksia hän käyttää ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Sivuston kehittämistä varten saamme tietoa esimerkiksi siitä, millainen sisältö verkkosivuilla on toimivinta.

Sivuston käyttöä koskevien tietojen avulla voimme luoda kohderyhmiä ja parantaa niiden avulla kävijäkokemusta tarjoamalla kohdennettua sisältöä, kuten kävijöitä kiinnostavaa mainontaa sekä tilanteeseen sopivia viestejä.  Käytämme apunamme analytiikkaa, jotta pystymme muodostamaan kohdennukseen käytettäviä kohderyhmiä.

Kohderyhmien avulla voimme kohdentaa mainontaa myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Tämä saattaa näkyä käyttäjille esimerkiksi siten, että käyttäjä näkee OP:n mainontaa muilla verkkosivustoilla. Tällainenkin mainonta tapahtuu ainoastaan OP:n omiin tarkoituksiin. Emme siis luovuta kohderyhmiä tai asiakastietojamme muiden julkaisijoiden omaan käyttöön.

Saatamme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen. Tällöin varmistamme, että yhteistyökumppaneilla on oikeus luovuttaa tiedot meille.

Voimmeko tunnistaa kävijän evästeiden avulla?


Voimme yhdistää selaimeen liitetyt palveluiden ja sivustojen käyttöä koskevat tiedot asiakkaaseen vain silloin, kun kävijä kirjautuu OP:n palveluihin omalla käyttäjätunnuksellaan. Tietojen yhdistäminen ja asiakastietojen käsittely tapahtuu vain OP:n sisällä. Mikäli asiakas kirjautuu useilla laitteilla OP:n palveluihin, eri laitteilla tapahtuneesta OP:n palveluiden käytöstä kerätyt tiedot voidaan yhdistää samaan asiakkaaseen.

OP on vastuullisena toimijana sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Miten kävijä voi vaikuttaa evästeiden käyttöön?


Sivuston kävijän on mahdollista kieltää evästeiden käyttö tilastointitarkoituksiin tai sisällön kohdentamiseen op.fi-sivulla alla olevan linkin kautta.

Jos kävijä haluaa kieltää evästeiden käytön kokonaan, sen voi tehdä selaimen asetuksilla. Kävijällä on myös mahdollisuus tyhjentää evästeet selaimelta ja nollata aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuva sisältöjen ja viestien kohdentaminen.

Tilastointi ja kohdentamisvalinnat