Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakkaana sinä voit vaikuttaa!

Osuuspankkisi uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa 2021. Omistaja-asiakkaana olet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillasi on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkisi hallinnossa.

Äänestämällä vaaleissa sinulla on valta vaikuttaa.

Edustajiston vaalit toimitetaan enemmistövaalitapaa noudattaen, jossa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan edustajistoon. Keski-Suomen Osuuspankin edustajistoon valitaan 60 omistaja-asiakkaiden edustajaa.

Ehdokkaita 181

Elo-syyskuun vaihteen ehdokasasettelu toi meille ennätyksellisen määrän edustajistosta kiinnostuneita, yhteensä 181. Tulevien vaalien ehdokkaista 29 % on naisia ja 75 % on ensikertalaisia.

Vaalikone aukeaa 1.11. ja äänestys 4.-17.11.

Marraskuun alussa pääset vaikuttamaan omalla äänelläsi siihen, millaiselta uusi edustajisto tulee näyttämään. Äänestää voi jokainen pankin omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi 31.5.2021 mennessä.

Tämän sivun kautta pääset vaalikoneeseen maanantaista 1.11. alkaen ja äänestämään ajalla 4.-17.11. Kiitos sinulle, että vaikutat!

Tärkeät päivämäärät:

  • Ehdokkaaksi asettuminen 16.8.-10.9.
  • Vaalikone aukeaa 1.11.
  • Äänestä 4.-17.11.
  • Julkaisemme vaalien tuloksen 30.11.

Jos sinulla on kysyttävää vaaleista, otathan meihin yhteyttä.

Vaaliyhteyshenkilöt: Katri Piilola, katri.piilola(ät)op.fi, 010 256 5521 ja 050 364 0997 ja Annamaija Tiitinen, annamaija.tiitinen(ät)op.fi, 010 256 5544.

#OPedustajistonvaalit2021 #opkeskisuomi

Kaikkien aikojen tekoja

Osuuspankit on mukana edistämässä suomalaisen elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen hyvinvointia, taloudellista menestystä ja paikallista elinvoimaa. Me täällä Keski-Suomessa otamme vastuuta myös yhteisen tulevaisuuden rakentamisesta. Kohdistamme tukemme ja tekomme sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lue esimerkkejä siitä, miten osuuspankit yhdessä asiakkaiden kanssa ovat olleet suomalaisten tukena.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi verkossa, postitse tai Jyväskylän neuvontapalvelupisteessä tai omistaja-asiakaspalveluissa 16.8.-10.9.2021. Ilmoittautuminen alkaa 16.8. kello 8.00 ja päättyy 10.9. kello 16, jolloin myös postitse lähetettyjen ilmoitusten tulee olla perillä.

Lisäksi tarvitset yhden osuuspankkisi omistaja-asiakkaan kannattamaan ehdokkuuttasi. Kannatuksen voi tehdä joko sähköisessä vaalipalvelussa, osuuspankkisi konttorissa tai postitse. Kannatusilmoitus on mahdollista tehdä 16.8. kello 8.00 alkaen ja viimeistään 10.9. klo 16 mennessä, jolloin myös postitse lähetettyjen ilmoitusten tulee olla perillä.

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Yritys tai yhteisö ei voi asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei voi ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei voi asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4. – 17.11.2021. Ennen vaalien alkamista jokainen verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sekä äänestysohjeet sähköisesti OP-verkkopalvelussa. Muut omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan ja materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021.

Toivomme, että näissä vaaleissa mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme antaisi oman äänensä vaikuttaa.

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.