OP Varainhoito mukana CDP:n Science Based Targets -aloitteen mukaisessa kampanjassa

OP Varainhoito on lähtenyt mukaan aloitteeseen, jossa sijoittajat kannustavat maailman suurimpia kasvihuonekaasun tuottajia asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Sijoittajien yhteisessä kampanjassa kannustetaan päästöintensiivisiä yhtiöitä asettamaan 1,5 asteen tieteelliset tavoitteet sekä pyrkimään kohti hiilineutraalia toimintaa vuoteen 2050 mennessä. Yhteisvaikuttamisen kohteena ovat maailmanlaajuisesti yhtiöt, jotka tuottavat 25 prosenttia maailman päästöistä.  Aloitteessa on mukana 137 sijoittajaa ympäri maailmaa, jotka yhteensä hallinnoivat USD 20 biljoonan edestä varoja. Aloitetta koordinoi CDP, joka kontaktoi yli 1800 yhtiötä ja seuraa yhtiöiden sitoutumista tavoitteiden asetantaan. 

- Yhtiöt päästävät vuosittain yhteensä 13,5 gigatonnia päästöjä scopessa 1 ja 2, mikä vastaa 25 prosenttia maailman päästöistä. Arvoketjujensa kautta kyseisillä yhtiöillä on vaikutusta jopa kolminkertaiseen määrään päästöjä kaiken kaikkiaan. Sijoittajilla on halu vaikuttaa salkkujensa ilmastoriskeihin ja tämä on poissulkemisen lisäksi yksi olennainen tapa laskea hiiliriskiä, kertoo salkunhoidon ESG-asiantuntija Juulia Kangas OP Varainhoidosta.  

SBTi:n määrittelemän metodologian myötä saadaan asetettua vertailukelpoisia tavoitteita ja nostettua ilmastotavoitteissa globaalia kunnianhimon tasoa. Yli 1000 yhtiötä maailmanlaajuisesti on jo asettanut tieteelliset ilmastotavoitteet, ja näistä noin 300 yritystä asettanut 1,5 asteen tavoitteen.